Logoen er designet av Elkemo. www.elkemo.com.au

Om Tre og by

Tekst Birgitte Skjerve Sist oppdatert 01.10.2015
Innovasjon Norge ønsker å stimulere til økt bruk av tre i Norge. Gjennom en sterk urbanisering og fokus på en mer klimavennlig byggenæring ønskes det gjennom en ny satsing — Tre og by — å øke kjennskapen til bruk av tre som byggemateriale i bygg i urbane strøk. NAL og Treteknisk samarbeider nå om denne satsningen som skal foregå i perioden 2013 til 2015.

Regjeringens mål om et klimanøytralt Norge i 2030 er den utløsende faktoren bak tresatsningen. Tre er vårt mest miljøvennlige byggematerialet da det faktisk binder CO2. Tre og by jobber med å fremme og spre kunnskap om mulighetsområdene for bruk av tre innen alle formål og situasjoner av urban karakter. Vi har fokus på de bærende konstruksjoner da det gjelder å få tre inn i den store bygningsmassen.

Videre skal prosjektet bidra til innovativ leverandørutvikling i bruk av tre, også i et industrielt perspektiv, samt å utvikle miljømessige og økonomisk konkurransedyktige løsninger for bruk av tre i byområder.

Det pågår i dag flere lignende prosjekter; Nordiske Trebyer, Agder Wood, TREbyen Trondheim, Tid for tre i Bergen, Wood be Better ved AHO, Tre i samferdsel, Framtidens bygg og FutureBuilt for å nevne noen. NAL og Treteknisk samarbeider allerede med disse prosjektene på en del områder.

kontakt

  • For mer informasjon om Tre og by ta kontakt med:
  • Birgitte Skjerve
    Prosjektleder
    Tlf: 901 98 230
    E-post

    TOB_V kopiTOB_V kopiTOB_V kopi