Om Wildcardordningen

Tekst Fagavdelingen NAL Sist oppdatert 31.03.2017
Wildcardordningen skal bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitekturproduksjon.

Betegnelsen wildcard brukes om arkitektkontor i etablerings- eller oppbyggingsfasen. Det er et stort mangfold av wildcardkontorer, med et vidt spenn av ferdigheter og erfaringer. Noen har oppført flere bygg og har bred kompetanse, andre har foreløpig erfaring med mindre prosjekter.

Pris og gjennomføringsevne blir ofte sterkt vektlagt i konkurranser. For å sikre mangfold i arkitekturen er det viktig at også andre kriterier fremheves, som evne til nytenking. Wildcarddeltakelse i konkurranser kan bidra til konsepter som ivaretar et bredere spekter av kvaliteter.

Wildcardsatsningen er initiert av Norsk Form og Norske arkitekters landsforbund i 2011. Initiativet ble støttet av Kulturdepartementet fram til 2015. Pr. idag driftes ordningen av NAL.

Wildcardsatsningen ble lansert i Arkitektenes hus 19. mai 2011.
1. April 2017 ble ordningen relansert.

Hvem kan bli registert i Wildcardlisten?
Les mer om hvilke kriterier som legges til grunn.

Mentorordningen
Mentorordningen er er en behovsstyrt og selvgående ordning som legger opp til å skape en arena for kunnskapsoverføring og gjensidig inspirasjon.  

Hvordan samarbeide med Wildcard?
Les mer om hvordan du som oppdragsgiver kan involvere Wildcard i ditt prosjekt.

Følg Wildcard på Facebook og bli oppdatert på Wildcardnyheter

kontakt

Finn Wildcard

  • Her kan du finne Wildcard. Dersom du selv er et Wildcardkontor kan du logge deg inn via din Wildcardprofil
Finn wildcard »