Opphavsrett

Tekst Karenina Kriszat Sist oppdatert 26.08.2014

Arkitektur (bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket) er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverksloven). Dette innebærere blant annet at opphavsmannen/arkitekten skal navngis når byggverk o.a. presenteres i ulike media, ref. § 3:

Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for allmenheten.

Hele lovteksten kan leses her:
Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

Mer om opphavsrett

NAL ved komiteen for Etikk og Tvister har fått utarbeidet to dokumenter ment som informasjon og veiledning for våre medlemmer.

Råd og informasjon om opphavsrett, 2 dokumenter utarbeidet av NAL