Opphavsrett

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 11.09.2018
Opphavsrettslige spørsmål er stadig mer aktuelle og viktige i arkitekt- og byggebransjen, ikke minst som følge av den digitale utvikling. På denne siden finner du råd og informasjon om opphavsrett, i tre dokumenter utarbeidet av NAL.

Selv om arkitekters arbeide i utgangspunktet er beskyttet gjennom Lov om opphavsrett til Åndsverk, har NAL sett behovet for å klargjøre hvorledes rettsforholdene på dette område er. Verken loven selv eller de relevante NS-standarder er tilstrekkelig detaljerte til å gi konkrete svar.   

NAL ved komiteen for Etikk og Tvister har fått utarbeidet dokumenter ment som informasjon og veiledning for våre medlemmer.

Det første dokumentet, kalt "Notat om arkitekter og opphavsrett" ble ferdigstilt i 2002 og er utarbeidet av advokatfirmaet Bing & Partners. Det gir en grunnleggende innføring i temaet opphavsrett generelt, men med bevisst vinkling mot problemstillinger som er relevante for arkitekter. 

NOTAT OM ARKITEKTER OG OPPHAVSRETT 

(PDF)

Det andre dokumentet er gitt betegnelsen "Opphavsrettesmanual" og ble ferdigstillt i juni 2006.  Dokumentet er utarbeidet av advokatfirmaet Bull & Co i samarbeide med Komiteeen for Etikk og Tvister. Her skisseres 11 ulike situasjoner som arkitekter ofte vil møte i utøvelsen av sitt yrke, og det gis informasjon om hva loven innebærer og råd om hvorledes man helt konkret bør opptre i de ulike tilfeller.

OPPHAVSRETTSMANUAL
(PDF)

 

Oppdragsgivers bruk av materiale utarbeidet av arkitekter (pdf)

Dokumentet inneholder en kort, generell innføring i rettsforholdene knyttet til bruk av det materiale arkitekter utarbeider i et oppdragsforhold. Hensikten er å gi økt kunnskap, forebygge misforståelser og mulige konflikter mellom partene og å styrke bevisstheten omkring opphavsrettslige forhold. I dokumentet er «arkitekt» for enkelhets skyld gjennomgående benyttet, men dette må oppfattes som en fellesbetegnelse som kan omfatte en eller flere arkitekter eller arkitektkontor.

NAL tar gjerne imot spørsmål og kommentarer til de tre dokumentene.
Spørsmål/kommentarer kan sendes til Dagny Marie Bakke,
e-post: dmb@arkitektur.no
telefon: 23 33 25 00


MER OM PRESSE OG OPPHAVSRETT (kreditering)

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post