OPPTRE arkitektkonkurranse - kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre

Opptre arkitektkonkurranse - kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 29.10.2019
SINTEF/NTNU i samarbeid med Enova lanserte tirsdag 22.10.2019 en begrenset arkitektkonkurranse om kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre.

Oppdraget er et samarbeid mellom forskningsprosjektet "OPPTRE - Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå" ved SINTEF Community og Enova.

Oppdragsgiver ønsker å engasjere fem kvalifiserte arkitekter i team med kompetansepersoner som energirådgiver, byggmester og/eller andre, til en begrenset arkitektkonkurranse. Teamene skal utarbeide forslag til kostnadseffektiv energioppgradering for fem utvalgte typiske norske boliger fra perioden 1950 til 1990. Hvert team skal utarbeide forslag for ett hus. De fem boligene som er beskrevet i kapittel 7, fordeles på arkitektteamene av oppdragsgiver. Formålet med konkurransen er å vise energioppgraderinger med lavt klimafotavtrykk som er kostnadseffektive, gjennomførbare og samtidig kan tjene som gode eksempler for mange boligeiere. Besvarelsene skal vise arkitektoniske løsninger som kombinerer innovasjon med respekt for hustypenes karakter.

Ved utvelgelsen av de fem teamene vil det bli lagt vekt på et spenn i alder og erfaring. Både unge arkitektfirma/Wildcard-kontor og etablerte firma oppfordres til å søke, enten hver for seg eller i team. Utvelgelsen av deltakere vil baseres på prinsippet "Dynamisk utvelgelse". Dette innebærer at man ønsker å finne frem til arkitekter/team med ulike faglige ståsted og referanser/bakgrunn, idet dette antas å ville gi en bredest mulig belysning av boligenes potensial mht. kostnadseffektiv energioppgradering.

Kontakt for evt spørsmål og adressat for prekvalifiseringen: opptre@sintef.no

Spørsmål og svar publiseres fortløpende på konkurransens hjemmeside: www.arkitektur.no/opptre

Framdrift:

 • 22. oktober 2019 - Invitasjon til prekvalifisering forarkitekter
  05. november - Frist for å stille spørsmål om prekvalifiseringssøknaden
  12. november 2019 kl 12:00 - Frist for innsending av prekvalifikasjonssøknad
  Uke 46-48 - Evaluering av prekvalifikasjonssøknader
  03. desember2019 - Meddelelse av 5 utvalgte arkitektteam
  Desember 2019 til mars 2020 Konkurranse-workshop-periode
  01. mars 2020 - Frist for spørsmål om konkurransen
  01. april 2020 - Frist for innlevering
  April – mai 2020 - Juryering
  01. juni - Utkåre vinner/presentere resultater

Les også Små hus kan endre stort (Arkitektnytt)