OPPTRE - Se konkurransebidragene

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 28.05.2020
Se hva arkitekteamene foreslår for de seks utvalgte boligene i OPPTRE-konkurransen

OPPTRE inviterte boligeiere til å delta med boligene sine gjennom annonsen «Vinn en arkitekt» som ble publisert i slutten av juni 2019. I alt 160 boligeiere meldte seg på innen fristen 15. august 2019. Boligeierne fylte ut et spørreskjema om boligens tilstand og om ønsker og ambisjoner for oppgraderingen. De seks utvalgte boligene representerer hustyper som det er bygget mange av i perioden 1950 til 1990. Boligeierne er i ulike livsfaser, har ulike ønsker og behov og ulikt budsjett for oppgraderingen.

Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå (OPPTRE) er et prosjekt støttet av Forskningsrådet og partnere fra 2018 til 2021. Målet er å foreslå et nivå for renovering av boliger til nesten nullenergibygg (nZEB). Det skal utvikles kostnadseffektive konsepter og løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima, som også har et lavt klimafotavtrykk. Arkitektkonkurransen er sentral i arbeidet. NAL bistår i gjennomføringen av konkurransen.

Konkurranseutkastene finner på opptre.no.

Resultat av konkurransen og juryens rapport

Konkurransen er arrangert som en begrenset arkitektkonkurranse med seks utvalgte team. Et utkast blir kåret av juryen til det beste bidraget og blir premiert med 100 000 NOK i tillegg til honoraret. Resultatet av konkurransen og juryens rapport ble presentert under et seminar 8. juni 2020. Dette seminaret blir strømmet - mer informasjon om seminaret og lenke til strømmingen kommer på opptre.no og arkitektur.no/opptre. 

Tidligre saker om konkurransen finner du her:

https://www.arkitektur.no/opptre