OPPTRE arkitektkonkurranse - kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre

OPPTRE - Seks team prekvalifisert

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 15.01.2020
Seks team er prekvalifisert i den begrensede arkitektkonkurransen "OPPTRE arkitektkonkurranse – kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre".

Oppdragsgiver fikk inn 33 søknader, som ble mottatt og godkjent innen fristen 12. november 2019. Følgende 6 team er valgt ut til å delta i konkurransen:

 1. Søker: Arkitektbrygga
  Team: Bjørke Arkitektur AS, Fasting arkitekter AS, RF Arkitektur, Byggmester Hans Helseth AS

 2. Søker: Moseng Poulsen arkitektur
  Team: Moseng Poulsen arkitektur, Bollinger Grohmann, Tømrermester Torstein Newth

 3. Søker: Hans Hus arkitekter, Wildcard
  Team: Hans Hus arkitekter, Tømrermester Ole Thorstensen, Asplan Viak

 4. Søker: Askim / Lantto arkitekter
  Team: Askim / Lantto arkitekter AS, Tor Arvid Vik, OsloMet

 5. Søker: Pir II
  Team: Pir II AS Trondheim, Tømrer Ola Ravn Hassel, tømrer, Vill Ved

 6. Søker: White arkitekter
  Team: White arkitekter, Oslo, CIT Energy management, Chalmers, Gøteborg, Bygg1Oslo, Norsk Gjenvinning

Evalueringsgruppen
Evalueringer av innkomne søknader er gjennomført av fire deltagere fra forskningsprosjektet OPPTRE.

 • Eli Støa, Sivilarkitekt, Professor ved Fakultet for Arkitektur og design ved NTNU, leder arbeidspakke 1: Arkitektur og bokvalitet i OPPTRE.
 • Vegard Heide, Stipendiat ved Institutt for energi og prosessteknikk ved NTNU, tilknyttet arbeidspakke 3: Ventilasjon, varme og energiproduksjon i OPPTRE.
 • Anne Gunnarshaug Lien, Sivilarkitekt MNAL, Seniorforsker ved SINTEF, prosjektleder for OPPTRE.
 • Heidi Bull-Berg, Seniorrådgiver hos Enova, ansvar for utvikling av virkemidler for bolig og forbrukersektoren, partner i OPPTRE.

Utvelgelseskriteriene
Utvelgelseskriteriene er beskrevet i konkurransegrunnlaget kapittel 3: Søknad om prekvalifisering – Vurderingsgrunnlag:

Oppdraget er en begrenset arkitektkonkurranse, men arkitektene bør knytte til seg kompetanse for å løse hele oppgaven som i tillegg til tegninger vil omhandler energiberegninger, klimagassberegninger (LCA) og kostnadsberegninger.

Ved utvelgelsen av de fem teamene vil det bli lagt vekt på et spenn i alder og erfaring. Både unge arkitektfirma/Wildcard-kontor og etablerte firma oppfordres til å søke, enten hver for seg eller i team. Med Wildcard-kontor menes kontor som oppfyller kravene for Wildcard-kontor i NALs Wildcard-register: (https://www.arkitektur.no/hvem-kan-bli-wildcard).

Utvelgelsen av deltakere vil baseres på prinsippet "Dynamisk utvelgelse". Dette innebærer at man ønsker å finne frem til arkitekter/team med ulike faglige ståsted og referanser/bakgrunn, idet dette antas å ville gi en bredest mulig belysning av boligenes potensial mht. kostnadseffektiv energioppgradering. Det vil bli lagt vekt på tilbyderes erfaringer fra relevante oppdrag og konkurranser, og videre på tilbyders oppgaveforståelse og metodiske tilnærming. Følgende kriterier vil legges til grunn for utvelgelsen:

 1. Oppgaveforståelse
 2. Kompetanse
 3. Referanseprosjekt

I utlysningen var fem boliger presentert. Det er nå besluttet at en sjette bolig skal inkluderes fra Oppland og Hedmark som blir slått sammen til Innlandet Fylkeskommune fra januar 2020. Valg av denne boligen vil bli besluttet i samråd med det sjette arkitektteamet.

De seks boligene er fordelt på arkitektteamene av evalueringsgruppen. Søkernes ønsker, lokal tilhørighet og erfaring har vært viktig for fordelingen av boligene.

Det er planlagt at de seks utvalgte teamene vil få tilsendt invitasjon til å levere forslag i konkurransen 13. desember med frist for innlevering av konkurranseforslag 1. april 2020. Workshop 1 vil bli arrangert 16.-17. januar og Workshop 2 vil bli arrangert 5. – 6. mars.  

Kontaktperson og adressat for prekvalifiseringen var: opptre@sintef.no

Les mer om konkurransen her:
Konkurransens hjemmeside