OPPTRE arkitektkonkurranse - kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre

OPPTRE - Spørsmål og svar ifm prekvalifiseringen

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 29.10.2019
Spørsmål som er sendt inn i forbindelse med prekvalifiseringen blir besvart og lagt på konkurransens hjemmeside fortløpende.

Frist for å stille spørsmål til prekvalifiseringen er satt til 05.11.2019

Se spørsmål og svar_oppdater 2019.10.29:
"Spørsmål og svar_OPPTRE_oppdatert 2019.10.29"


Kontaktperson og adressat for prekvalifiseringen: opptre@sintef.no

Forespørsel om deltakelse i konkurransen skal være Oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet senest 12.11.2019 kl 12:00

Les mer om konkurransen her:
Konkurransens hjemmeside

Lykke til!