OPPTRE arkitektkonkurranse - kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre

OPPTRE - Spørsmål og svar ifm prekvalifiseringen 2019.11.07

  Sist oppdatert 07.11.2019
Spørsmål som er sendt inn i forbindelse med prekvalifiseringen blir besvart og lagt på konkurransens hjemmeside fortløpende. Frist for å stille spørsmål til prekvalifiseringen var 05.11.2019. Spørsmål og svardokumentet er oppdatert 07.11.2019.

Se spørsmål og svar_oppdater 2019.11.07:
"Spørsmål og svar_OPPTRE_oppdatert 2019.11.07.pdf"

Forespørsel om deltakelse i konkurransen skal være Oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet senest 12.11.2019 kl 12:00

Les mer om konkurransen her:
Konkurransens hjemmeside

Lykke til!