Organisasjonen

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 11.09.2018
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en medlemsorganisasjon for arkitekter med godkjent utdanning og ble stiftet i 1911.

Organisasjonskart NAL aug.2018 v2Organisasjonskart NAL aug.2018 v2 

Last ned organisasjonskart 

Medlemmer
4200 medlemmer totalt, herav 800 pensjonister og 480 studentmedlemmer. Medlemmer og pensjonistmedlemmer er tilknyttet lokalforening - medlemmene kan kreve uravstemming,
ref. § 3.1. 

Lokalforeninger
14 lokalforeninger (ikke utenlandsboende).
14 lokalforeninger med eget styre og egne vedtekter.

NAL Student (Studentgruppen)
Studentmedlemmer. Eget styre med tre representanter fra godkjente skoler i Norge (AHO, BAS og NTNU) + studentgruppens leder som sitter i landsstyret.

Representantskapet
17 representanter – en fra hver lokalforening + studentrepresentant fra AHO, BAS, NTNU. 
NALs besluttende organ unntatt ved uravstemminger (kap. 3).

 

Komiteer
5 komiteer

Landsstyret
7 styremedlemmer

Sekretariatet
Generalsekretæren leder sekretariatet (21,5 årsverk).

Tidsskriftene
Styres av redaktørplakaten og redaktørene er direkte underlagt styret (7 årsverk).

Visjon
Norske arkitekters landsforbund skal være den samlede organisasjonen for norske arkitekter, og skal være ledende i utformingen av norsk arkitekturpolitikk. 

Formål

  • Tydeliggjøre arkitektfagets samfunnsmessige betydning
  • Bidra til å utvikle et bærekraftig samfunn
  • Bedre rammebetingelsene for arkitektur i Norge
  • Fremme høy kvalitet i utøvelsen av faget.

Virksomheten
Den samlede virksomheten ledes av forbundets generalsekretær.

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post