Organisasjonen

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 17.03.2017
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en medlemsorganisasjon for arkitekter med godkjent utdanning og ble stiftet i 1911.

Org_kart_jan13_nettsiderOrg_kart_jan13_nettsider

De 14 lokalforeningen utgjør NALs øverste organ og sammen danner de Representantskapet.

Representantskapet
NAL har 14 lokalforeninger fordelt over hele landet, og en representant fra hver av disse lokalforeningene utgjør representantskapet, i tillegg til en studentrepresentant fra hver av de tre godkjente arkitekthøgskolene i Norge.

Last ned Organisasjonskart  

Styret
NALs sentrale styreorgan ledes av presidenten og består av ytterligere åtte medlemmer, herav en studentrepresentant og en representant valgt av de ansatte.

Visjon
Norske arkitekters landsforbund skal være den samlede organisasjonen for norske arkitekter, og skal være ledende i utformingen av norsk arkitekturpolitikk. 

Formål

  • Tydeliggjøre arkitektfagets samfunnsmessige betydning
  • Bidra til å utvikle et bærekraftig samfunn
  • Bedre rammebetingelsene for arkitektur i Norge
  • Fremme høy kvalitet i utøvelsen av faget.

Virksomheten
Den samlede virksomheten ledes av forbundets administrerende direktør.

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post