Organisasjonen

Tekst Børge Sildnes Sist oppdatert 02.11.2020
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en medlemsorganisasjon for arkitekter med godkjent utdanning og ble stiftet i 1911.

organisasjonskart2020-web 

Medlemmer
4200 medlemmer totalt, herav 800 pensjonister og 480 studentmedlemmer. Medlemmer og pensjonistmedlemmer er tilknyttet lokalforening - medlemmene kan kreve uravstemming,
ref. § 3.1. 

Lokalforeninger
14 lokalforeninger (ikke utenlandsboende).
14 lokalforeninger med eget styre og egne vedtekter.

NAL Student (Studentgruppen)
Studentmedlemmer. Eget styre med tre representanter fra godkjente skoler i Norge (AHO, BAS og NTNU) + studentgruppens leder som sitter i landsstyret.

Representantskapet
17 representanter – en fra hver lokalforening + studentrepresentant fra AHO, BAS, NTNU. 
NALs besluttende organ unntatt ved uravstemminger (kap. 3).

 

Komiteer
5 komiteer

Landsstyret
7 styremedlemmer

Sekretariatet
Generalsekretæren leder sekretariatet (21,5 årsverk).

Tidsskriftene
Styres av redaktørplakaten og redaktørene er direkte underlagt styret (7 årsverk).

Visjon
Norske arkitekters landsforbund skal være den samlede organisasjonen for norske arkitekter, og skal være ledende i utformingen av norsk arkitekturpolitikk. 

Formål
NAL er en fagideell organisasjon som arbeider for arkitektens rammevilkår og synliggjør arkitektur som verdiskaper i samfunnet.

Virksomheten
Den samlede virksomheten ledes av forbundets generalsekretær.

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post