Illustrasjon av konkurransens vinnerprosjekt Håndverkets hus, av Resell+Nicca // Arkitekt Aslak Haanshuus AS

Oslo-arkitekter vant museumskonkurranse

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 27.01.2021
Teamet Resell+Nicca / Arkitekt Aslak Haanshuus vant den åpne plan- og designkonkurransen om nytt verkstedbygg på Follo museum i Drøbak.

Resell+Nicca og Arkitekt Aslak Haanshuus, som holder til i Oslo, ga konkurranseutkastet sitt navnet Håndverkets hus.

Om vinnerprosjektet sier juryen: Juryen mener konkurranseutkastet Håndverkets hus har besvart konkurranseoppgaven på den beste måten, sett opp mot konkurransens bedømmelseskriterier. Juryen vil fremheve følgende punkter med Håndverkets hus som avgjørende for at forslaget ble utpekt som vinnerprosjekt:

 • Helhetlig totalløsning og kompakt situasjonsplan.
 • Konsept som tåler å omstruktureres.
 • Grep som skaper intime og gode uterom, også med få mennesker.
 • Grep som naturlig gjør at museets driftsområdet kan stenges av og åpnes for publikum ved behov.
 • Forslaget utnytter den minst attraktive og mest utfordrende delen av tomten på en overbevisende måte.
 • Løsningen gjør det enkelt at verkstedsbygningen kan seksjoneres i forhold til ulike fag, dette må også hensyntas i videre utvikling av prosjektet.

Skjermbilde2Skjermbilde2

Situasjonsplan fra konkurransens vinnerprosjekt "Håndverkets hus" av Resell+Nicca / Arkitekt Aslak Haanshuus AS

Det kom inn 121 konkurransebidrag og vinneren og de øvrige premierte ble offentliggjort gjennom en digital offentliggjøring 21.01.2021.

Juryen hadde til disposisjon et samlet beløp på NOK 1,5 millioner. Ved åpning av navnekonvoluttene viste det seg at vinnerutkastet, premierte og prosjekter med hedrende omtale var levert inn av arkitekter med adresser i Norge, Sverige, Danmark og England.

Liste over alle premierte:

1. premie  NAK 533 Verkstedbygg Follo Museum - 21.01.21.pdf
700 000 NOK
Motto: Håndverkets hus
Resell+Nicca / Arkitekt Aslak Haanshuus AS

2. premie
400 000 NOK
Motto: Ässjan
Liljewall arkitekter AB

3. premie
200 000 NOK
Motto: I landskap og tun
Studio Eika

Innkjøp

 • Innkjøp 100 000 NOK Asas arkitektur / Skog arkitekter. Motto: Rødmylla
 • Innkjøp 50 000 NOK. Askim Lantto arkitekter AS. Motto: Jeg gikk en tur på stien… 
 • Innkjøp 50 000 NOK. Haptic Architects AS. Motto: Lav terskel.

Hedrende omtale

 • Torgeir Nordbø / Isak Grimstad. Motto: Verkstedet i lunden. 
 • Helge Hansen. Motto: Verket. 
 • Aarhus Hildrum / CKI studio. Motto: Kransen - her slår vi rot. 

Håndverkets Hus_ Illustrasjon av konkurransens vinnerprosjekt "Håndverkets Hus" av Resell+Nicca / Arkitekt Aslak Haanshuus AS

Juryen bestod av følgende personer:

 • Henrik Smith, avdelingsdirektør Follo, Museene i Akershus 
 • Joel Boaz, avdelingsdirektør Klynge Viten, vern og utdanning, Museene i Akershus
 • Vidar Mørch, kommunikasjonsdirektør, Museene i Akershus
 • Eivind Falk, instituttleder, Norsk håndverksinstitutt
 • Christel Eline Wigen Grøndahl, daglig leder, Bygg og bevar
 • Kari Larsen, Leder for seksjon for bygningsmiljøer og landskap, Viken fylkeskommune
 • Carl-Viggo Hølmebakk, sivilarkitekt MNAL, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund
 • Lars J. Berge, landskapsarkitekt MNLA, oppnevnt av Norske landskapsarkitekters forening
 • Gisle Nataas, arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund var juryens sekretær.

 

Last ned lavoppløselig juryrapport ved å trykke på forsiden under:

NAK Nytt verkstedbygg