Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris

  Sist oppdatert 29.04.2019
OAFs arkitekturpris ble opprettet av foreningens medlemmer i 2013 og deles ut for sjette gang i 2018. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekt (er) realisert i Oslo og Akershus - herunder også publikasjoner og utstillinger.

Prisen har som formål å rette oppmerksomhet mot:

  • arkitektur- og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus
  • sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget
  • våre bygde omgivelser som helhet

Alle kan nominere kandidater til prisen. Forslaget må være realisert, og det er ingen tidsbegrensninger. Nominasjoner skal ledsages av en kortfattet begrunnelse på inntil 1 skriftlig A4 side, samt illustrasjoner og/eller relevante henvisninger. Nominasjoner skal leveres digitalt i pdf-format, filstørrelse inntil 5 MB.

Nominasjoner kan sendes til arkitekturpris.oaf@arkitektur.no

Frist for nominasjon er 3. mai 2019 

Vedtekter for Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris

Tidligere utdelinger:

OAFs Arkitekturpris 2017 - LEDSTEN ARKITEKTUR og ELEMENT ARKITEKTER

OAFs Arkitekturpris 2016 -  KIMA og Atelier Oslo

OAFs Arkitekturpris 2015 - Element arkitekter og R21 arkitekter

OAFs Arkitekturpris 2014 - 0047

OAFs Arkitekturpris 2013 -