Prisvinnerne fra LEDSTEN ARKITEKTUR og ELEMENT ARKITEKTER. Foto: Pernille Münster

Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2017

  Sist oppdatert 16.06.2017
Oslo Arkitektforeninings Arkitekturpris 2017 ble torsdag 15. juni tildelt LEDSTEN ARKITEKTUR og ELEMENT ARKITEKTER for Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka.

Transformasjon av margarin- og majonesfabrikk

For andre året på rad er det det et transformasjonsobjekt (ombygget bygg) som er vinner av Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris. I fjor ble KIMA og Atelier Oslo tildelt prisen for deres arbeide med «Sentralen». I år går Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2017 til LEDSTEN ARKITEKTUR og ELEMENT ARKITEKTER for Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka.

Element%20Arkitekter_Sofienbergggata19-17720170119_Foto%20Adam%20Stirling_Member%20Media%20ASElement%20Arkitekter_Sofienbergggata19-17720170119_Foto%20Adam%20Stirling_Member%20Media%20AS

Ledsten Arkitektur ASIvan_Brodey_MillsHQ_6062-3-4-kopiLedsten Arkitektur ASIvan_Brodey_MillsHQ_6062-3-4-kopi

Pris- og stipendkomiteen vurderte totalt 14 prosjekter opp mot kriteriene for tildeling. Av disse ble 6 prosjekter valgt ut for videre befaring med arkitektene.

Mat- og merkevarehuset er et industrilokale transformert til kontorbygg. Det aktuelle kvartalet ved Sofienberggata har huset margarin- og majonesfabrikk i 130 år. Agra Margarinfabrikk ble grunnlagt i 1885, og eies og ledes fremdeles av familien. Hovedkontoret til Agra Mills forblir i kvartalet, og Grünerløkka beholder dermed noe av sin industrihistorie. Lokalene fungerer som et populært møtested for de ansatte. Den tidligere lukkede førsteetasjen mot Sofienberggata er åpnet opp, og det er etablert et testkjøkken hvor forbipasserende kan se Mills-kokkene i arbeid. 

«Prosjektet viser en flott transformasjon av et tidligere lukket industribygg, og utmerker seg med tanke på arkitektonisk kvalitet» sier leder av OAFs pris- og stipendkomité Per Olav Hagen på vegne av juryen. «Det er et forbilledlig som eksempel på utbedring, og ny bruk av en gammel bygning. Prosjektet kombinerer gamle og nye elementer med spennende materialvalg og gode romlige sammenhenger. Det er svært høy kvalitet på detaljering av både fasade og innvendige arbeider. Nye, forfinede elementer kombineres med den eksisterende bygningens røffe betongstruktur.»

Prosjektets perforerte messinghimling er spesielt utviklet og gir en spesiell glød og særpreg til lokalet. Det viktigste miljøgrepet i prosjektet er bevaringen av den eksisterende fabrikkbygningen i betong. 

Ideen bak fasadeendringen er at den skal fungere både som «lyskaster» mot en tidligere mørk gate og som «lysfanger» for arbeidsplassene innenfor.

«Fasaden bidrar til å synliggjøre en bedrift med lang historie på Grünerløkka, og detaljeringen og lyssettingen av fasaden gir en spennende vegg mot Sofienbergparken. Vi mener prosjektet trigger nysgjerrighet og bidrar til liv gjennom hele døgnet.»

 

- - - - - - - - 

Juryen i form av OAFs pris-og stipendkomite har vært enstemmig i sine avgjørelser. Komiteen har i 2016-2017 bestått av: Per Olav Hagen, Live Hjelde Serck-Hansen, Einar Dahle, Minna Riska og Åsne Fjellanger.

- - - - - - - - - 

 

Kontaktperson for intervju/sitater:

Per Olav Hagen – leder av OAFs pris- og stipendkomité - 91157327 / per.olav.hagen@gmail.com

Ellen Ledsten Int.Ark. MNIL - 934 67 561 / ellen@ledsten.no 

Element arkitekter v/ Cathrine Vigander – 90030258 / cathrine@element.no

Colm O’Brien - 458 65 029 / colmobrien.arch@gmail.com