Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris

  Sist oppdatert 05.04.2019
OAF’s arkitekturpris ble opprettet av foreningens medlemmer i 2013 og deles ut for syvende gang i 2019. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekt(er) eller en arkitekturpraksis – herunder også publikasjoner og utstillinger som bidrar til utvikling av arkitekturfeltet i Oslo og Akershus.

Prisen har som formal å rette oppmerksomhet mot:

· arkitektur – og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus

· sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget

· våre bygde omgivelser

 

Alle kan nominere kandidater til prisen. Nominasjonen skal sendes inn på en A3 side med illustrasjon og kortfattet begrunnelse. Nominasjoner skal leveres digitalt i pdf- format, filstørrelse inntil 5 MB.

 

Vinner(e) av Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris mottar en bevitnelse om premiering og en premiesum på totalt kr. 30.000,-

 

Nominasjoner sendes til arkitekturpris.oaf@arkitektur.no

 

Frist for nominasjonen er 3. mai 2019.