Oslo arkitekturtriennale

  Sist oppdatert 21.10.2015
Oslo arkitekturtriennale (OAT) går av stabelen høsten 2016 og har som mål å være Nordens viktigste arenaen for debatt og formidling av arkitektur og byutvikling.
Oslo Arkitekturtriennale skal være en arena for formidling og debatt om arkitektur og byutvikling. Gjennom utstillinger, forelesninger, debatter, konferanser og seminarer og andre tilbud skal Oslo Arkitekturtriennale bidra til engasjement, utforsking og økt kunnskap om arkitektur.

Oslo Arkitekturtriennale ble høsten 2009 omorganisert og stiftet som forening med eget sekretariat og styre. Foreningens medlemmer er Norske arkitekters landsforbund, Oslo Arkitektforening, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norsk design- og arkitetkursenter og Oslo Business Region, som alle er representert i styret.

I 2015 ble foreningen utvidet med fem assosierte medlemmer – alle organisasjoner med virkefelt innen arkitektur og byutvikling: NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, ROM for kunst og arkitektur, FutureBuilt og Norske Interiørdesignere og møbelarkitekters landsforening (NIL).

Til hver triennale engasjeres det en kurator eller et kuratorteam som har det faglige og kunstneriske ansvaret for utvikling av tematikk og program. Oslo Arkitekturtriennale er et non-profit arrangement som bygger på forpliktende samarbeid med foreningens medlemmer og andre aktører innen arkitektur- og kulturfeltet. Foreningen finansieres gjennom kontingent, tilskudd fra offentlig sektor, bidrag fra fond, organisasjoner og støtteordninger i kulturlivet.

Oslo Arkitekturtriennale har vært arrangert fem ganger tidligere:
  • 2013: Bak den grønne døren- arkitektur og drømmen om bærekraft
  • 2010: Man Made
  • 2007: The Culture of Risk
  • 2003: Visjoner for hovedstaden
  • 2000: Byens livsformer – den nordiske byen ved et tidsskifte

Sekretariat er lokalisert hos Norsk Design og Arkitektursenter (DOGA) og arbeidet med grunnlaget for triennalen i samarbeid med triennalens styre.

Oslo arkitekturtriennale 2016: After belonging

En triennale om migrasjon, arkitektur og stedene vi hører til
Antallet migranter i verden har nådd 232 millioner, samtidig som antallet turister i verden anslås til rundt en milliard (FN). Aldri før har så mange mennesker forflyttet seg til nye steder for arbeid, kunnskap, beskyttelse, et bedre liv eller nye opplevelser. Tallet har heller aldri økt så raskt.

Oslo er blant Europas raskest voksende byer, og veksten drives langt på vei av utenlandsk arbeidskraft. Per i dag har rundt 30 prosent av byens befolkning innvandrerbakgrunn (SSB). Hvordan påvirker en stadig mer global befolkning levemønstre og boligbehov i byene våre?

Med dette som bakteppe ønsker OAT 2016 å se på muligheten for at alle de som i dag bor på steder hvor de ikke hører til, likevel skal kunne føle tilhørighet. Situasjonen krever nye strategier for å skape fremtidens boligformer – både midlertidige og permanente. Vi ønsker også å bidra til å skape en helhetlig forståelse av de utfordringene byer står overfor «etter tilhørighet». Målet er å tegne et bilde av dagens situasjon og se på hvordan byene, boligutviklingen og arkitekturen kan reagere for å skape en best mulig by for fremtidens befolkning.

Kuratorteamet
For neste års triennale er kuratorgruppen After Belonging Agency valgt. De ble valgt med konseptet "A Triennale In-Residence, On-Residence and the Ways We Stay In-Transit".

Dette er et kuratorkollektiv som består av fem spanske arkitekter, kuratorer og forskere som i dag har sin base i London og New York. Kollektivet består av Lluis Alexandre Casanovas Blanco, Ignacio González Galán, Carlos Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete Llopis og Marina Otero Verzier. Sammen har de kuratert utstillinger og installasjoner på store arkitekturformidlingsarenaer.

Program
Programmet for OAT16 vil bestå av et hovedprogram, sideprogram og assosierte prosjekter.

Følg Oslo arkitekturtriennale 2016 på www.oslotriennale.no

 

kontakt