Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2015

  Sist oppdatert 09.09.2015

Nominert til Arkitekturprisen 2015

Korte fakta

  • Arkitekt: Mellbye Arkitektur og Interiør AS
  • Prosjektperiode: 2015

Arkitektens beskrivelse

Det siste halvannet år har Østbanehallen gjennomgått en ny og omfattende oppgradering for å stå i stil med den fantastiske kulturarven bygget bærer med seg. Helt siden det første jernbanebygget i enden av Karl Johan så dagens lys i 1854, har det vært preget av en rekke ombygginger av ulik karakter.

Under Østbanehallens glasshvelv har Mellbye Arkitektur Interiør AS skapt et landskap i grenselandet mellom interiør- og eksteriørarkitektur. Et rom som riktignok er innebygget, og under tak, men som samtidig har slike dimensjoner at det oppleves som et eget univers.

Etter ombyggingen rommer hallen ni nye spisesteder, dagligvarebutikk, spesialbutikker, Visit Oslo og Hotell.

De arkitektoniske løsningene er av en slik art at de trekker linjer tilbake til jernbanens ungdom i det man aner de gamle vognsettene i salgsbodenes lineære plassering. Forstyrrende elementer og uoversiktelige soner er fjernet i den gamle toghallen, og det er satt inn forenklede strukturer for å forsterke hallens opprinnelige konstruksjon som hovedinntrykk. Materialene er brukt på en slik måte at de vil patineres over tid og sømløst føye seg sammen ned den originale konstruksjonen. Med kunnskap og respekt for opphavet har arkitektene søkt å ivareta hallens sjel, samtidig som de har gitt rommet nytt hjerte.

På samme måte som Mellbye Arkitektur Interiør AS moderniserte Ekebergrestauranten og brakte den inn i vår tid, har arkitektene gjort Østbanehallen til et moderne byrom for mennesker som skal handle, spise, reise eller bare oppleve den nye hallens puls under glasshvelvet. 


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Jernbanetorget 1, 0154 Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2015
Status: Ferdigstilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: ROM Eiendom AS/Bane Nor Eiendom
Arkitekt: Mellbye Arkitektur og Interiør AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.