Flere søkemuligheter

Vannkraftverket som har blitt en turistattraksjon og et turreisemål

Publisert av: Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 02.12.2016

Øvre Forsland Kraftverk er et mellomstort vannkraftverk. Det er lokalisert i Leirfjord Kommune, ca 10 kilometer opp i Forslandsdalen, ved Kystriksveien på Helgelandskysten. Med utgangspunkt å gjøre minst mulig inngrep i naturen og gi mest mulig tilbake til omgivelsene var målet at anlegget skulle bli en attraksjon og et turmål.

Korte fakta

  • Arkitekt: Stein Hamre Arkitektkontor AS
  • Landskapsarkitekt: Stein Hamre Arkitektkontor AS
  • Prosjektperiode: 2012 - 2015
  • Arealforbruk: 240 kvm

Prosjektbeskrivelse

I 2008 startet Helgeland Kraft AS og et rådgiverteam bestående av blant annet SWECO og Stein Hamre arkitektkontor planleggingen av totalt fem nye vannkraftverk i Leirfjord og i Tosbotn. Øvre Forsland kraftverk ble åpnet i september i 2015, og er det første kraftverket av disse fem som er realisert. Øvre Forsland Kraftverk er et mellomstort vannkraftverk som produserer omkring 30 GWh, noe som tilsvarer forbruket til 1600 husstander pr år.

Målsettingen bak Øvre Forsland og de andre fire kraftverkene er at anleggene skal være attraksjoner og naturlige turmål. Anleggene skal også vise frem kraftproduksjon på naturens premisser. Utformingen av byggene er inspirert av naturen og omgivelsene. Kraftverkene skal gi mest mulig tilbake til omgivelsene utover selve kraftproduksjonen.Øvre Forsland Kraftverk er lokalisert på elvebredden i lysningen i utkanten av en granskog. Utformingen av bygget er inspirert av det vertikale og det irregulære i granskogen. Lektene henviser til de vertikale trestammene, greinene og granskjegg som henger fra trærne. De skjeve veggene har åpninger som er varierende og tilfeldige, inspirert av åpninger i en granskog.

Foran bygget kan besøkende oppleve produksjonen av vannkraft. Fra broen kan man se vannet strømme ut under bygget. Og gjennom åpningene kan man se inn i kraftverket. Belysningen er med på å iscenesette kraftproduksjonen. Hjertet i kraftstasjonen, generatoren er belyst rød, og lyset glir over mot grønt og blått på veggene, inspirert av lyset i mørketiden i Nord‐Norge.

Mange besøker kraftverket og Helgeland Kraft opplever en stor interesse fra skoler, bedrifter og andre interessere. Øvre Forsland kraftverk er blitt et turmål både blant lokale og tilreisende. I media snakkes det om en ny form for turisme: Kraftverksturisme. Kraftverket blir et turreisemål og en døråpner til å oppleve den spektakulære naturen på Helgeland.

Anlegget har blitt betegnet som Norges vakreste vannkraftanlegg og Verdens vakreste vannkraftanlegg. Av internasjonale medier er anlegget beskrevet som paradoksalt vakkert. Og I 2016 fikk anlegget pris av New York-baserte architizer i kategorien sustainable architecture

Materialbruk

Bærekonstruksjonen og innerveggene er utført i betong. Ytterveggskonstruksjonen er en kombinasjon av betong og trestendere.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 240 kvm

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Forslandsvassdraget
Sted/bydel: 8890 Leirfjord, Nordland
Kommune: Leirfjord
Prosjektperiode: 2012 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Industribygg , Friluftsområder, turvei, vannkant , Transport og infrastruktur
Forskriftsnivå: TEK-10
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Helgelandskraft as
Arkitekt: Stein Hamre Arkitektkontor AS
Landskapsarkitekt: Stein Hamre Arkitektkontor AS
Rådgivere: Sweco Norge AS (RIB) | Sweco Norge AS (RIV) | Norconsult AS (RIE) | Sweco Norge AS (RIBr)
Hovedentreprenør: Tore Løkke As
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Stein Samre arkitektkontor:
http://www.shaas.no/

Helgelandkrafts, Øvre Forsland Kraftverk
http://www.vakkervannkraft.no/ovre-forsland/

Entreprenør Tore Løkke AS:
http://lokke.com/ovre-forsland-kraftverk-leirfjord-2015/
https://youtu.be/Vz62SjoktDk?list=PL7xOyhoXVDepJdPJGGoDhdKS0DKaaj7nh