PASSIVE HOUSE STANDARD - PROSJEKTER

Vålandshaugen kindergarten

New kindergarten at Våland in Stavanger with passive house standard, zoning and large extent of envi...

Test Project - Preikestolen Mountain Lodge-test

This article is just a test article for use on the web. Content is not right! Preikestolen Mountain ...

Åsveien skole

Gjennom en god planleggingsprosess og tett dialog mellom byggherre, prosjekterende og totalentrepren...

Heistad skole

Heistad skole er den første passivhusskolen i Grenland og rommer en barneskole med 400 elever, samt ...

Søreide skole

Nye Søreide barneskole i Bergen med flerbrukshall er bygget med passivhusstandard og tre som hovedma...

Framsenteret

Framsenteret har base i Tromsø og består av rundt 500 forskere fra 20 institusjoner som driver tverr...

Ranheimsveien 149

Trondheim kommune har realisert et bofellesskap for personer med heldøgns pleie- og omsorgsbehov. Pr...

Dønski BMS

Bærum kommune skal bygge nytt sykehjem på Dønski. Sykehjemmet skal ha passivhusstandard og er et pi...

Amalienborg Aveny

I Kristiansand planlegges et av de største private prosjektene i Framtiden bygg. Fire-fem boligblokk...

Fredrik Selmers vei 4, Oslo

Fredrik Selmers vei 4 is an example that rehabilitating a building is cost-effective, also when seen...

Tallhall, Meterological Institute, Oslo

Tallhall is the Meterological Institute´s new building at Blindern in Oslo. It is an exciting build...

Stasjonsfjellet School, Oslo

Stasjonsfjellet School in Groruddalen in Oslo will be one of the country´s first schools rehabilitat...

Miljøbyen Granåsen

Miljøbyen Granåsen er Nordens største passivhusfelt under bygging. Det er planlagt ca 300 enheter, d...

Lislebyhallen

Lislebyhallen er et pilotprosjekt i Framtidens Bygg med målsetning om halvering av CO2 avtrykket i f...

Teknobyen studentboliger

Teknobyen studentboliger er et innovativt prosjekt med ett felleskjøkken for 116 studenter. Det er s...

Krisesenteret i Telemark

I Skien er et nytt krisesenter med passivhusstandard og bærekraftig bygningsdesign ferdigstilt. Pros...

Rådalslien bofellesskap

Rådalslien bofellesskap er Bergen kommunes første passivhusprosjekt og er utført med en konstruksjon...

Møllestua barnehage

Det første pilotprosjektet i Framtidens Bygg i Kristiansand er i bruk. Møllestua barnehage viser vei...

Statnett administrasjonsbygg

Da Statnett skulle bygge nytt administasjonsbygg på Strinda utenfor Trondheim var det viktig å få et...

Kunnskapssenteret - St. Olavs hospital

Bygget som huser sykehus og universitetsfunksjoner oppfyller passivhusstandarden, og kutter mer enn ...

Berg Studentby

Berg studentby ligger like ved NTNU på Gløshaugen, ved innfartsveien til Trondheim fra sør. Vinnerpr...

Passiv på Rosenborg

Passiv på Rosenborg er en enebolig som er bygd som passivhus sentralt i Trondheim. Eneboligen ligger...

Deichmanske bibliotek / Oslo Public library

The new main library in Oslo will achieve passive house standard. It will open out to the city with...

New National Museum for Art, Architecture and Design, Oslo

At Vestbanen in Oslo our artistic treasures will get a new roof over their heads. Norway´s largest c...

Passivhus Talgje

Eneboligen ligger på øya Talgje i Ryfylke og er helårsbolig for et voksent par. Tomten ligger i stra...

Isobo Aktiv

A new energy efficient timber house has been built in Sandnes on the southwestern coast of Norway. T...

Vinkelbygget

Det er bygget nytt kontorbygg i fire etasjer med standard som passivhus i Tønsberg, der bergvarmepum...

Passivhuset Løvset

Gauldal bygg oppfører en enebolig som passivhus på Løvset i Melhus kommune. Eneboligen brukes som de...

Miljøhuset GK

Da inneklimaleverandøren GK skulle ha nytt kontorbygg, valgte de av kostnadsmessige årsaker å bygge ...

Grøtte barneskole

Grøtte Barneskole i Orkdal er bygget i tre og er bygget som en lang kompakt fløy under et samlende t...

NINA hovedkontor

Da de ansatte ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim skulle flytte til nytt konto...

Miljøbyen Granåsen - Eneboliger

Sør for Trondheim ble det i 2012 ferdigstilt 17 eneboliger i passivhusutførelse. Eneboligene inngår ...

Marienlyst School, Drammen

The Marienlyst passive house school in Drammen is compact, well insulated and has an efficient heat ...

Kontorbygget "Troll"

I Jåttåvågen sør for Stavanger utvikles en ny bydel med miljøfokus. Bydelens flaggskip er kontorbygg...

Sandmoen bussdepot

Da den nye den nye driftstasjonen for de miljøvennlige gassbussene i Trondheim skulle utformes, var ...

Siljustølparken

I Siljustølparken planlegges fire tomannsboliger med fokus på tre i alle deler av prosjektet. Husene...

Granstangen School, Oslo

Furuset is Oslo city council´s pilot area for climate-friendly city development. The new Granstangen...

Lerkendal studentby

Prosjektet Lerkendal Studentby er et samarbeidsprosjekt mellom SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim)...

Østre Hageby

Grønt, universelt utformet og sentrumsnært rekkehusanlegg i Stavanger som skal være et satsningsområ...

Kokstadvegen 23 - Aibelbygget

I Kokstad/Bergen skal det utvikles et fleksibelt og fremtidsrettet kontorbygg for 1250 arbeidsplasse...

Papirbredden 2 and 3, Drammen

Two office buildings in Drammen with passive house standard, energy class A and good facilities for ...

Veitvet school, Oslo

Veitvet School is part of a planned culture and environmental street along Veitvetveien. The schoo...

Bjørnsletta School, Oslo

This new elementary and middle school achieves passive house standard and scores highly on environme...

Bellona headquarters, Oslo

The main office of the Bellona Foundation in the Vulkan area in Oslo has a characteristic south faca...

Frydenhaug School, Drammen

A solar thermal system and drilled wells with seasonal re-stocking will reduce the need for delivere...

Hatlane omsorgssenter

Hatlane Omsorgssenter er landets første sykehjem bygd etter passivhusstandard, og det første passivh...

Kirkeringen 20 & 22

I et eksisterende boligområde på Heimdal utenfor Trondheim er det bygget to små boligblokker med 13 ...

Visund - nytt administrasjonsbygg for FLO

Det nye administrasjonsbygget til FLO på Haakonsvern er beregnet til å spare 95% av driftsenergien i...

Nullenergihuset i Froland

Ved Mårvann i Froland, Aust-Agder, ble Norges første nullenergihus ferdigstilt i 2012. Boligen er by...

Myhrerenga Borettslag

I Myhrerenga Borettslag på Skedsmo fra 1968 er det gjennomført en omfattende og nødvendig fasadereha...

Toppen

På toppen av Sirkus Shopping på Lade i Trondheim er det bygget tre boligblokker med passivhusstandar...

Østensjøveien 27, Oslo

Østensjøveien 27 is built as a passive house and was designed with an emphasis on climate-friendly b...

Cirka Teater: Scenekunstarena for barn

Mellom de to gamle ubåtbunkerne på Nyhavna i Trondheim ligger en nedlagt kraftstasjon som har rommet...

Fjøsangerveien 213

En arkitektonisk og miljømessig ambisiøs rehabilitering og utvidelse av et anonymt næringsbygg i Ber...

Bjørndalen

Bjørndalen er valgt som Framtidens bydel i Kristiansand og er et nytt, større utbyggingsområde øst f...

Nye Heimdal videregående skole

Nye Heimdal videregående skole er under planlegging i bydelen Saupstad sør for Trondheim sentrum. Sø...

Moholt 50|50

Moholt 50|50 er et ambisiøst bydelsprosjekt. Her vil både studenter, naboer og besøkende kunne opple...

Nytt Rådhus Sandnes

Nytt Rådhus Sandnes vil være et av de første byggene i transformasjonsområdet Havneparken, som i seg...

Kommunedelplan Sandesund-Greåker

En ny kommunedelplan for Sandesund-Greåker skal utarbeides som et solid fundament for å legge til re...

Ny Sentrumsbarnehage

Sarpsborg kommune er i gang med å utvikle en ny barnehage med pedagogisk profil. Byggets sentrale be...

Vindmøllebakken

Vindmøllebakken er et nytt miljøvennlig bykvartal i Østre bydel i Stavanger. Intensjonen er å bygge ...

Powerhouse Brattørkaia

Powerhouse alliansen vil vise at det er mulig å lage energipositive bygg selv under de vanskeligste ...

Powerhouse Kjørbo, Bærum

Powerhouse Kjørbo is the world´s first rehabilitated office building that produces more energy than ...

Harestua

Lunner Almenning er i gang med å transformere en gammel sag- og høvleritomt på Harestua. Ambisjonen ...

Passivhus Ladeveien

Eneboligen i Ladeveien er Oslos første passivhus. Det overordnede målet med prosjektet har vært å ut...

Treet

I 2015 ble Treet i Bergen reist og tok med det ledelsen som verdens høyeste trehus. Huset er 14 etas...

Nattlandsveien 157

Nattlandsveien 157 i Bergen er en arealeffektiv, prefabrikert tomannsbolig med fokus på gode bokvali...

Sandstuveien 68

Med dette kontorbygget har Lund Hagem Arkitekter latt bygningens konkrete arkitektur fange opp prosj...

Øksnevad videregående skole

På Øksnevad videregående skole på Jæren er deler av eksisterende konstruksjon gjenbrukt i et nytt og...

Passivhusrehabilitering Isterdalen

Enebolig fra 80-tallet i Isterdalen i Rauma kommune er rehabilitert til passivhusstandard med vekt p...

Passivhusrehabilitering Isterdalen

Enebolig fra 80-tallet i Isterdalen i Rauma kommune er rehabilitert til passivhusstandard med vekt p...

Inspiria Science Center

INSPIRIA Science Center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter i Sarpsborg. Bygget...

Fornebu S

Nye Fornebu S er det første kjøpesentret i verden som har oppnådd miljøklassifiseringen BREEAM-NOR O...

Tangenten

Nesoddens nye kommunesenter er en passivhusklassifisert bygningstruktur som på drøyt 11.000 kvadratm...

Stenbråtlia

I Stenbråtlia på Mortensrud i Oslo er det høsten 2014 ferdigstilt et byggefelt med 34 boliger, alle ...

Trollveien 42

På Nesodden har arkitektene Heidrun og Michael Lommertz bygget et hus til seg og sin familie. Huset ...

Rykkinn School, Bærum

The passive house school Rykkinn has good daylight conditions in all rooms, and a variety of outdoor...

Brynseng School, Oslo

Brynseng school has a 1000 m² building integrated solar facade, and is Oslo’s first ‘almost zero-ene...

Lerkendal Hotell

Høye miljøambisjoner er oppnådd gjennom en kombinasjon av god planlegging, bygningsmessige tiltak, t...

Haukåsen barnehage

I dette prosjektet har arkitekten lagt vekt på å utvikle gode og varierte rom, både inne og ute. Pro...

Akersgata 45

Med tanke på den økende belastningen på et eksisterende stål- og betongbygg i Oslo sentrum, var valg...

Øvre Sund studentboliger

Studentsamskipnaden i Buskerud skal sommeren 2017 ferdigstille studentboliger til 195 studenter ved ...

Kvernaland omsorgssenter

I landlige omgivelser ved innsjøen «Stemmen» mellom Bryne og Sandnes, en liten halvtime sør for Stav...

Studentboliger Sørhauggata

Med kompakt bygningskropp i massivtre, og arealeffektive hybler, er studentboligene i Sørhauggata i ...

Kringsjå student village, Oslo

The expansion of the Kringsjå student village in Oslo is underway. The first building phase was comp...

Holmen indoor Swimming Pool, Asker

By combining technical solutions Asker has built the swimming pool facilities of the future. Holmen...

Kuben — Aust-Agder museum og arkiv

Kuben — Aust-Agder museum og arkiv er et resultat av en 1.premie i en invitert plan- og designkonkur...

Avinor Oslo lufthavn - T2

Utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen representerer en videreutvikling av norsk byggeskikk, med uts...

Remmen studentby

Studentsamskipnaden i Østfold ønsket seg en miljøvennlig og fremtidsrettet byggning når de skulle st...

Abels Hus

Abels Hus er et kontorbygg med fleksible løsninger som tåler ombygging over tid ved bruk av prefabri...

Zander Kaaes gate 7, Bergen stasjon Østsiden

På en lang og smal tomt mellom Bergen jernbanestasjon og Zander Kaaes gate er det oppført et kontorb...

Veritas 3

Målsettingen for Veritas 3 var å skape et funksjonelt, miljøvennelig og økonomisk fornuftig nybygg m...

Tåsenhjemmet nursing home, Oslo

The goal of the new Tåsen Home is to be the world´s best nursing home. A plus house in cross-laminat...

Kongsgårdmoen skole

Kongsgårdmoen barneskole viser at passivhus kan ha en kompleks form, varierte rom og gode materialkv...

Hegg skole og kulturscene

Hegg skole i Lier er et prosjekt som viser at store ambisjoner om arkitektur, miljø og byutvikling f...

Skage barnehage

Landets første svanemerkede barnehage i Overhalla i Nord-Trøndelag, produserer egen strøm, har lavt ...