Flere søkemuligheter

Passivhus i limfri massivtre med påforingselementer

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 05.08.2014

Eneboligen ligger på øya Talgje i Ryfylke og er helårsbolig for et voksent par. Tomten ligger i strandsonen og er orientert mot sørøst og har vidt utsyn mot Ryfylke og mot Stavanger. Huset er prosjektert etter passivhusstandard NS 3700 og bygget av massivtre med utvendige påforingselementer. Huset er det andre pilotbygget i Ratios "massivpassiv"-serie.

Korte fakta

  • Arkitekt: RATIO Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2011 - 2012
  • Arealforbruk: 237 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 2 beboere
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Yellow) , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Ratio Arkitekter ferdigstilte i 2009 Oslos første passivhus, passivhuset i Ladeveien. Dette huset ble oppført i prefabrikert massivtre, men en stor andel av arbeidet måtte likevel utføres på byggeplassen; isolering, lufttetting, kledning, taktekking og alt innvendig arbeid. På bakgrunn av dette satte Ratio i gang et prosjekt for å utvikle et byggesystem der en større del av arbeidet kunne utføres på fabrikk og dermed ytterligere redusert byggetid.

Kritiske detaljer som vindusinnsetting, svilldetaljer og lignende er videreført fra forrige bygg i Ladeveien. Massivtreelementene er videreutviklet sammen med Norsk Massivtre AS med tanke på å redusere antall varianter og å forenkle bæresystemet. Veggelementene er 88 mm tykke og består av 3 lag med stående bord, skrudd fra baksiden uten bruk av lim. Grunnmodulen er et element som er 360 mm bredt og 2540 mm høyt. Disse elementene settes sammen til så store vegger som hensiktsmessig. Materialet er kortreist gran fra Valdres. Etasjeskiller er laget av kantstilte bord på 145 mm. Det er en bærelinje under møne i form av to limtrebjelker og det er brukt minimalt med stål. Bygget ble oppført under telt for å unngå fukt i treet og for ikke å ha behov for å sette på byggtørker. Massivtreet ble montert i løpet av 5 dager.

Påforingselementer

Det nye på dette huset er at hele veggsnittet består av to prefabrikerte elementer. Innvendig er det bærende massivtreet, utenpå dette skrues det arkitekten har kalt "påforingselementer". Dette er ingen ny oppfinnelse, det har bl a blitt brukt til å rehabilitere betongbygg, men har i følge arkitekten ikke vært brukt på massivtre før. Påforingselementene består av en ramme av iso3-stendere og stendere med c/c 800 mm. Iso3 har dimensjon 300 i vegg og 350 i tak. Elementene er isolert med trefiberisolasjon og har en trefiberplate som vender inn mot massivtreet og fungerer som dampbrems. Ytterst er det en vindtettplate og vindtettingsduk, stående lekter og liggende kledning (krysslekting og stående kledning på mindre partier). Kledningen er behandlet to strøk, siste strøk må gjøres på stedet for å dekke over maskinspikerhull. Elementene "henger" på massivtreet og er ikke bærende, dette letter tettedetaljer rundt svill. Elementene er opp til 9x3 meter store og veier i overkant av ett tonn. Elementene er utviklet i samarbeid med og produsert av Duplo Element AS i Stavanger.

Organisering

På grunn av tomtens størrelse og orientering var plassering nærmest gitt. Huset er orientert mot utsikten og sjøen i sørøst. Mesteparten av glassarealet er samlet her. Soverom er plassert mot nord med små vinduer. Rom som ikke trenger dagslys er plassert under bakken uten vinduer. Huset er forsøkt plassert så lavt på tomten som mulig for å unngå en skjemmende oppfylling i mot sjøen.

Økonomisk støtte

Videreutviklingen av massivtresystemet er støttet av Innovasjon Norge og dette prosjektet er å anse som et pilotbygg for det prosjektet. Huset som sådan har ikke mottatt noe støtte.

Videreutvikling

Prosjektering av pilotbygg nr 3 i Ratios "massivpassiv"-serie er i gang. På det neste prosjektet vil vi undersøke om det er mulig å redusere byggetiden ytterligere ved å sende massivtreelementer til fabrikken som produserer ytterveggselementene for å montere de sammen der. Da vil man få en enkelt montasje på byggeplass og enda hurtigere lukking av huset.

Godt innemiljø og materialbruk

I dette prosjektet har det vært fokus på å bruke sunne materialer.  Denne byggemetoden er en relativt dampåpen konstruksjon og utnytter treets varmekapasitet og fuktregulerende egenskaper. Dekkene er eksponert på undersiden (med et installasjonssjikt over) og utnytter dermed sin kapasitet bedre. Siden hele ytterveggens snitt består av tre (massivtre, trefiberfiberplate, trestender, trefiberisolasjon, trekledning) oppnår man en homogen vegg som vil bevege seg likt med svingninger i temperatur og fukt.
Massivtreets innerside er ”ferdig”, dvs den trengs ikke å kles inn. I dette prosjektet er det innerste av det tre bordene i elementet byttet fra gran til osp i halve huset. Ospen skal behandles med olje med hvitpigment for å hindre gulning. Delene som er i gran skal behandles med en noe mer dekkende olje eller diffusjonsåpen maling. Dette for å beholde treets fuktregulerende egenskaper. I huset ligger 28 mm heltregulv, fliser ved innganger og våtrom. Innervegger er ”vanlige” lettvegger med trestendere kledd med trepanel av osp og noe gips.

F13_DSC01613 F2_IMG_0906 F4_IMG_0923 F3_IMG_0908 F15_DSC01705 F5_IMG_0930 F9_IMG_1089 F6_IMG_0950

Energitiltak

Huset oppfyller kriteriene for passivhus etter NS 3700. Huset har vakumsolfanger på 16m2  orientert mot sør med en vertikal vinkel på 68 grader. Varmevannet bidrar til romoppvarming gjennom vannbåren vame på gulv med flis (vindfang og våtrom).Vinduer er levert av Nordan og har en gjennomsnittlig u-verdi på 0,75. Vinduene er aluminiumsbeslått utvendig for å lette vedlikehold.  Grunnmurssystemet er fra Jackon. Vindtettingsprodukter er fra Isola.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 237 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 2 beboere
Bruttoareal (BTA): 281 m²
Bruksareal (BRA): 237 m²
Oppvarmet bruksareal: 237 m²
Antall beboere/brukere: 2
Glassandel av bruksareal: 24 %
Kompakthetsfaktor: 0,708m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: A (Yellow)
Energiforbruk: Netto energibehov: 79 kWh/m2 år. Levert energibehov: 62 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3700/3701 og lokalt klima)
Energikilder: Solfanger (termisk energi, beregnet 22% av netto energibehov), Elektrokjel med vannbåren varme (annen), Vedovn (lukket ildsted, ikke installert foreløpig)
78 % elektrisitet av netto energibruk
Beregnet netto energibehov:
79 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi:
62 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

Inndata fra NS3700/3701 og lokalt klima

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 10,8 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 4,8 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 29,8 kWh/m²/år
Vifter: 4,4 kWh/m²/år
Belysning: 11,4 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 17,5 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,09 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,09 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,11 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,75 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,6 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,5 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 15000 m
Parkeringsplasser:
2 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser:

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: NOK 4 800 000 (budsjettert, regnskap ikke klart. Utomhus ikke tatt med / beregnet enda.)
Kvadratmeterpris (kun bygg): 17000 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: 4163 Talgje
Sted/bydel: Talgje
Kommune: Finnøy
Prosjektperiode: 2011 - 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Konkurranseform: Direkte engasjement

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Ikke offentlig
Arkitekt: RATIO Arkitekter AS
Rådgivere: eStatikk (RIB)
Hovedentreprenør: Norsk Massivtre AS
Underentreprenører: Duplo Element AS (ytterveggselementer som er montert utenpå massivtrekassen)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Passivhus Talgje - Registreringsskjema - Øyvind Kolnes Grønli, Ratio Arkitekter AS (Desember 2012)

Prosjektpresentasjonen er utarbeidet av Norske arkitekters landsforbund som del av prosjekt for Innovasjon Norge og Husbanken.