Petersontomten - 45 søknader og informasjon om videre prosess

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 26.03.2020
Det kom inn 45 søknader til prekvalifiseringen om å bli med i «Idekonkurranse for Petersontomten i Sarpsborg». Tre team skal velges ut. Oppdragsgiver er svært fornøyd med responsen og informerer her kort om den videre prosessen i konkurransegjennomføringen sett i lys av koronasituasjonen.

Vedr.: Prekvalifisering til idekonkurranse for Petersontomten i Sarpsborg

Som følge av den situasjonen vi nå befinner oss i, i disse coronatider, må vi prioritere vår tid på det som er aller viktigst for bedriften vår. Det er pr nå å holde aktivitetsnivået i gang så lenge som mulig, støtte våre ansatte og våre prosjekter.

Vi kan opplyse om at det har vært en overveldende respons på idekonkurransen, vi har fått inn hele 45 søknader. Noe vi er strålende fornøyde med! Men det vil av den grunn ta litt tid å gjøre en skikkelig jobb med å velge ut de 4 teamene som blir invitert til å være med videre. Det er ingen lett jobb. Det er mange flinke folk og firmaer der ute, og noen få av dere får vi gleden av å samarbeide med når den tid kommer.

Av ovennevnte grunner utsettes avklaringen av konkurransen til fredag 17.04.20, i første omgang. Dersom vi opplever at noen av oss som skal vurdere bidragene blir syke/isolerte, blir permitterte, kan det bli aktuelt med ytterligere utsettelser.

Videre fremdrift: Vi ønsker å ha kommunen «med på laget», og vi ønsker å starte konkurransen med et oppstartsmøte for alle 4 team inkl. representanter fra kommunen, det er pr i dag ikke mulig. Tiden vil vise når dette kan gjennomføres. Kommunen har, som oss, gjort tiltak for å begrense smitterisiko. Vi følger de statlige helserådene og gjør våre tiltak – noe jeg håper dere også gjør. Målet er å unngå smitte lengst mulig.

Takk for alle bidrag i konkurransen! Så håper jeg at vi den 17.04.20 kan informere om hvilke 4 team som går videre.

Med vennlig hilsen
Jan Arne Kristiansen
Betongbygg Eiendom AS
Sarpsborg 25.03.20