OBS!

ØVRIGE ARKITEKTKONKURRANSER
Denne listen inneholder informasjon om arkitektkonkurranser (plan- og designkonkurranser) som NAL har hentet fra en rekke kilder. At en konkurranse står på listen betyr ikke at den nødvendigvis er seriøs, korrekt eller "NAL-godkjent". Vær derfor kritisk ved vurdering av angitte betingelser og kontakt gjerne NAL dersom du er i tvil.

desember 2019
Konkurranseform: Parallelloppdrag
Geografi: Nordisk
Tilbudsfrist: 09.12.2019
Spørsmålsfrist: 02.12.2019

Steinkjer kommune inviterer konsulentteam innen arkitektur og plan til et honorert parallelloppdrag for å få kreative og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av Steinkjer sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested. Parallelloppdraget skal bidra til kommunens arbeid med visjoner, fremtidsbilder og gjennomføringsstrategi for utviklingen av sentrum, og danne grunnlag for kommunens arbeid med ny kommunedelplan Steinkjer sentrum. Kommunen vil benytte prosessen og bidragene til å skape oppmerksomhet rundt det forestående planarbeidet, samt til å engasjere til debatt blant administrasjon, politikere, innbyggere, utbyggere og næringsliv. Oppdraget gjennomføres som et parallelloppdrag, og er en honorert idèutviklingsprosess med to eller tre utvalgte team. Hvert team blir honorert med kr. 400 000.

Utlysning på Mercell
november 2019
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 08.11.2019
Doffin-kunngjørings dato: 10.10.2019

Bergen kommune v/Bymiljøetaten inviterer til en begrenset plan- og designkonkurranse i prosjektet Bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen. Konkurranseområdet omfatter Lungegårdsparken mellom AdO arena og Draugen i Møllendal. 3-5 tverrfaglige team velges ut. Det vil være krav i kontrakten til at leverandøren knytter til seg et Wildcard-kontor ved gjennomføring av oppdraget. Hvert team honoreres med NOK 400.000.

Se Doffin-kunngjøring her
august 2019
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av konkurranseutkast: 31.08.2019

Gjelder utforming av nytt havnenært torg i Tananger sentrum. Samlet premiesum 1.500.000 kr.

Se Doffin-kunngjøring her:
juli 2019
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av prosjekter: 28.07.2019

Gjelder europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for deltakere under 40 år. 3 tomter i Norge: Kautokeino, Raufoss og Rødberg. Premier: 12000 Euro til vinnerne og 6000 Euro til 2.premievinnerne. Se omtale på NALs hjmmesider.

Se Doffin-kunngjøring her:
juni 2019
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal

Åpen internasjonal arkitektkonkurranse om utforming av kulturbygget "Fotografihuset" på øya Sukkerbiten i Bjørvika i Oslos sentrale havneområde. Størrelse ca. 3700 m2. Konkurransen avholdes i samarbeide med NAL. Samlet premiesum kr. 2.000.000.

Se kunngjøring på NALs nettsted:
mai 2019
Konkurranseform: Parallelloppdrag
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 14.05.2019

Parallelloppdrag vedr. konsept for utvikling av Kiperviktorget, et sentralt byrom i Ålesund. 2 team velges ut og honoreres med hver 325.000 + mva.

Se Doffin-kunngjøring her:
mars 2019
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av konkurranseforslag: 29.03.2019

Gjelder utforming av det nye Nedre Torg i Ski sentrum. Samlet premiesum kr. 1,5 mill. Konkurransen avholdes med bistand fra NAL.

Se Doffin-kunngjøring her:
januar 2019
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 18.01.2019

Gjelder idekonkurranse om utforming av Ankerhagenområdet nær Hamar sentrum. Områdets størrelse er ca. 20 dekar. Samlet premiesum 1.3 mill. NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av tilbud: 17.01.2019

Gjelder deltakelse i parallelloppdrag vedr. ideutvikling for transformasjon av den sentrumsnære bydelen Nyhavna. 4 team velges ut og honoreres med hver kr. 400.000 + reiseutgifter. Prosessen gjennomføres med bistand fra NAL.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 08.01.2019

Gjelder utforming av byrommene fra Torvet til Bryggen, bl.a. med sikte på å integrere ny Bybane til Åsane. 3-5 tverrfaglige team velges ut. Hvert team skal ha deltakelse også fra et "Wild Card"-kontor. Hvert team honoreres med NOK 500.000, og i tillegg tildeles premier.

Se Doffin-kunngjøring her:
desember 2018
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 21.12.2018

Gjelder utforming av nytt sykehjem på Olsrød i Tønsberg. 4 - 5 firmaer velges ut til å delta.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av tilbud: 07.12.2018

Gjelder deltakelse i parallelloppdrag vedr. utvikling av det nåværende sykehusområde på Bragernes i Drammen sentrum for ny bruk. 4 deltakerteam velges ut og honoreres med hver NOK 600.000 + mva.

Se Doffin-kunngjøring her:
november 2018
Konkurranseform: Begrenset totalentreprisekonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av prekvalif.søknad: 15.11.2018

Gjelder såkallt Pris- og designkonkurranse i form av totalentreprise m/løsningsforslag, vedr. utvidelse og rehab. av Askøy vg-skole på Askøy utenfor Bergen. Nybygg ca. 10000 m2 og rehab. ca. 5000. 5 team velges ut. Honorar til teamene er ikke angitt.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset totalentreprisekonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av prekvalif.søknad: 13.11.2018

Gjelder totalentreprise m/løsningsforslag for ny skole med idrettshall. Antatt byggekostnad kr. 195 mill. 3-5 team velges ut og honoreres med hver kr. 400.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
oktober 2018
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 22.10.2018

Gjelder deltakelse i Parallelloppdrag vedr. utforming av "Den grønne ringen", et av hovedgrepene i strategisk plan for Hovinbyen. 3 team velges ut og bonoreres med kr. 300.000 hver.

Se Doffin-kunngjøring her:
august 2018
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 31.08.2018

Gjelder prekvalif. for konkurranse om utforming av ny kirke i Vennesla. Avholdes med bistand av NAL. 3 deltakere velges ut og honoreres med hver NOK 150.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 07.08.2018

Gjelder utforming av et fremtidsrettet helsehus på Frøya. 28 sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger, tilsammen ca. 10.000 m2. 3 deltakere honoreres med hver kr. 250.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
juli 2018
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 09.07.2018

Gjelder utforming av nytt skolebygg ved St. Olav vg-skole i Sarpsborg, dimensjonert for 950 elever og nettoareal ca. 7350 m2.

Se Doffin-kunngjøring her:
juni 2018
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 04.06.2018

Gjelder ny utforming av Nytorget, et strategisk satsingsområde i Stavanger sentrum. 3 team velges ut og honoreres med hver kr. 400.000 + mva. NAL er konkurransefunksjonær og alle henvendelser skal rettes hit.

Se Doffin-kunngjøring her:
mai 2018
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 16.05.2018

Gjelder utforming av nye Fjelltun skole på Jørpeland. 3-5 arkitektfirmaer velges ut og blir honorert med hver kr. 200.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
mars 2018
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av utkast: 28.03.2018

Gjelder utforming av norsk bokpaviljong ved bokmessen i Frankfurt 2019, der Norge er såkalt "gjesteland". Paviljongen skal bygges i en messehall på 2300 m2 som skal "fylles på beste mulige måte". Konk. arrgngeres i samarbeide med NAL og DoGA. Prosjektkostnad er ca. 10 mill. kr., hvorav 1 mill. i prosjekteringskostnader. Samlet premiebeløp kr. 500.000. Mer info: Se NALs og NORLAS hjemmesider.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av anbud: 15.03.2018

Gjelder deltakelse for 3 team i parallelloppdrag om lokalisering og premisser for prosjektet Nytt Ibsenbibliotek. 1 av teamene skal være et yngre, mindre merittert firma. De 2 første honoreres med kr. 275.000 + mva., det 3. med kr. 150.000 + mva. (lavere krav til leveranse).

Se
februar 2018
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av utkast: 16.02.2018

Gjelder utvikling av Huntonstranda nær Gjøvik sentrum. Konkurransen gjennomføres i samarbeid med NAL. Konkurranseinfo finnes på NALs hjemmesider.

Se Doffin-kunngjøring her:
januar 2018
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av anbud: 23.01.2018

Gjelder deltakelse i parallelloppdrag vedr. nybybru til erstatning for den gamle, samt ny gang- og sykkelbru over Drammenselva. 3 tverrfaglige team velges ut for å utforske innovative, framtidsrettede og bærekraftige løsninger. Hvert team honoreres med NOK 700.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 12.01.2018

Gjelder utforming av alle 6 stasjoner på den nye Fornebubanen. Det er 6 separate PD-konkurranser med 3 deltakere i hver, totalt 18 firmaer. Det kåres 1 vinner for hver konkurranse. Deltakerne honoreres med hver kr. 150.000

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 08.01.2018

Gjelder deltakelse i parallelloppdrag vedr. utforsking av muligheter for vitalisering av Kvadraturen i Oslo sentrum, bl.a. ved innpassing av flere boliger. 2 utvalgte kvartaler skal belyses. 2 grupper velges ut og honoreres med hver kr. 400.000 eks. mva.

Se Doffin-kunngjøring her:
desember 2017
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 04.12.2017

Gjelder mulighetsstudier for å beskrive ulike utviklingsmuligheter for Sandnes sentrum, som grunnlag for det videre sentrumsplanarbeide. 3 team honoreres med hver kr. 450.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
november 2017
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 13.11.2017

Gjelder utforming av nytt sykehjem på Hogsnes i Tønsberg, for 120 beboere samt fellesfunksjoner. 4-5 deltakere velges ut og honoreres med hver kr. 200.000 eks. mva.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 13.11.2017

Gjelder utforming av nybygg med tilrettelagte eiligheter Gjelder utforming av nybygg med tilrettelagte leiligheter med heldøgns bemanning, på Jernverksområdet nær Notodden sentrum. Deltakerne skal også vise ideer til boligbebyggelse på nabotomten. 3 - 5 team velges ut og honoreres med hver kr. 250.000. I tillegg tildeles premier på i alt kr. 150.000 i idekonkurransedelen.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 10.11.2017

Gjelder utforming av nytt museumsbygg ved elva Rotna på Svullrya i Grue Finnskog. Samlet premiesum NOK 1.000.000. Konkurransen avholdes i samarbeid med NAL, som også oppnevner 2 jurymedlemmer.

Se Doffin-kunngjøring her:
oktober 2017
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 20.10.2017

Gjelder deltakelse i P-oppdrag vedr. utviklingspotensialet for Stasjonssida i Kongsvinger sentrum. 3 team velges ut og honoreres med hver NOK 400.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 16.10.2017

Gjelder deltakelse i P-oppdrag for utarbeidelse av fremtidsbilder for Grimstad sentrum, som grunnlag for utvikling av ny kommunedelplan. 2 team velges ut og honoreres med hver NOK 300.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 13.10.2017

Gjelder deltakelse i P-oppdrag vedr. utforming av almenning, torg, strøksgate og gangbro over Akerselva på Frysja, som bidrag til områdets stedsutvikling. 3 deltakerteam velges ut og hnoreres med hver NOK 300.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Parallelloppdrag
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 10.10.2017

Åpen anbudskonkurranse om deltakelse i parallelloppdrag for Statsbygg, vedr. ny bruk og byplangrep for statens eiendommer (67 da) på Adamstuen i Oslo. 4 team velges ut og honoreres med hver NOK 600.000 +mva.

Se Doffin-kunngjøring her:
september 2017
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 20.09.2017

Gjelder utforming av ny Nysæter U-skole med flerbrukshall i Stord. 5 deltakere velges ut og honoreres likt.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
frist for søknad om prekvalifisering: 19.09.2017

Gjelder utforming av Furuset Hageby Sykehjem i landsbyform for pleietrengende med kognitiv svikt. Prosjektet vil inngå som forbildeprosjekt i Future Built-programmet. 3 team velges ut. De 2 som ikke vinner blir premiert med NOK 200.000. Vinneren vil bli kompensert med NOK 500.000 dersom ikke oppdrag blir tildelt. NB: Modellen er uvanlig, men det må antas at vinneren vil få anledning til å inkludere minst et tilsvarende beløp i den kontrakt som skal fremforhandles.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 12.09.2017

Gjelder utforming av 8 omsorgsboliger for demente på Ohnstadhaugen i Leikanger. 3-4 arkitekter velges ut og honoreres med hver NOK 40.000 + mva. NB: NAL har reagert overfor kommunen vedr. lavt deltakerhonorar.

Se Doffin-kunngjøring her:
juni 2017
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 30.06.2017

Europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for ark/lark under 40 år. Årets norske konkurranse gjelder 3 tomter i henholdsvis Lillestrøm, Alta og Narvik. For hver tomt tildeles en 1.premie på 12.000 EURO og en 2.premie på 6000 EURO.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 15.06.2017

Gjelder utforming av Kjøpmannsgata for å oppnå en helhetlig, bærekraftig utforming, som knytter de ulike gaterommene bedre sammen, knytter gaten bedre til de omgivende områder og knytter byen til elva. Samlet premiepott kr. 1.400.000

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Konkurransepreget dialog
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 12.06.2017

Gjelder utarbeidelse av områdeplan for utvikling av Rønvikjordene i Bodø, et bynært område på ca. 600 dekar. 3 tverrfaglige team velges ut og honoreres med 200.000 NOK for å utarbeide skisseforslag i en såkalt "konkurransepreget dialog", og deretter inngi pristilbud på oppgaven.Oppdragsgiver er Nordland Fylkeskommune. Kontraktsverdi er oppgitt til 2,5 mill. NOK. Det synes å være et klart misforhold mellom honorar/ressursforbruk i konkurransefasen og honoraret for det oppdrag det konkurreres om.

Se Doffin-kunngjøring her:
april 2017
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 28.04.2017

Gjelder utforming av deler av Oslo Sentralstasjon. Oppdragsgiver ROM Eiendom. Hver deltaker honoreres med kr. 300.000 + kr. 100.000 til vinneren.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av anbud: 27.04.2017

Gjelder deltakelse i parallelloppdrag for konsulentteam vedr. helhetlig utvikling av Nittedal sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested. 3 team velges ut og honoreres med hver kr. 400.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 10.04.2017

Gjelder utforming av ny kirke på Tau. Hver deltaker blir honorert med kr. 150.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av utkast: 07.04.2017

Gjelder åpen konkurranse om utforming av "sykkelhoteller" ved T-banestasjoner og andre knutepunkt i Oslo og Bærum. Samlet premiebeløp 1 mill. NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av konkurranseutkast: 03.04.2017
Premiesum: Samlet premiebeløp NOK 1.100.000

Gjelder utforming av ny 1-10 skole med tilliggende aktivitetshus i Våler sentrum. Se omtale og last ned program på NALs nettsider.

Se Doffin-kunngjøring her:
januar 2017
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 20.01.2017

Gjelder utforming av nytt museumsbygg for Vest-Agder museum, på Odderøya. nær Kristiansand sentum 5 deltakere velges ut og honoreres med hver NOK 150.000. Se omtale og konkurransegrunnlag på NALs nettsider.

Se Doffin-kunngjøring her:
desember 2016
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 23.12.2016

Åpen 2-trinn PD-konkurranse om utarbeidelse av en helhetlig, byintegrert campusplan for NTNU i området rundt Gløshaugen. 3 - 6 vinnere av trinn 1 blir premiert med NOK 150.000 hver og går videre til trinn 2. Disse blir honorert med NOK 350.000 hver. Det er avsatt et honorarbudsjett på NOK 2,5 mill. for vinnerens videre arbeide med planen. En ikke-obligatorisk Leverandørkonferanse avholdes 28.11 og spørrefrist er 14.12.

Se Doffin-kunngjøring her:
september 2016
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 23.09.2016

Gjelder utvidelse av Holocausenteret med et tilbygg på ca. 640 m2. 5-7 arkitektfirmaer eller grupper velges ut og honoreres hver med NOK 125.000 eks. mva. Innleveringskravet er moderat. Timehonorar for oppdraget er gitt på forhånd (kr. 1100) og skal ikke forhandles. Det er ønskelig at unge/mindre erfarne arkitekter også kan delta, og kravene er satt lavere til slilk søkere.

Se Doffin-kunngjøring her:
juni 2016
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 29.06.2016

Gjelder utvidelse og oppgradering av Liland 1-10 skole, inkl. ny flerbrukshall, svømmehall og nytt administrasjonsbygg. 4-5 arkitektfirmaer vil bli valgt ut etter prekvalifisering. Av disse ønskes 1-2 å være yngre kontorer med begrenset skolebyggerfaring. Disse vil bli evaluert innen en særskilt gruppe, der kompetanse og erfaringskrav er satt lavere.

Se Doffin-kunngjøring her:
mai 2016
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 23.05.2016

Gjelder "pris- og designkonkurranse" for nye Åsane vg-skole samt tilhørende bydelskulturhus. Samlet areal skole ca. 15.200 m2 + 2.900 m2 kulturhus/bibliotek. Det blir valgt ut inntil 6 team av entreprenør, ARK, LARK og rådgivere. Hvert team honoreres med 700.000 NOK for levering av konkurranseutkast.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av konkurranseutkast : 12.05.2016

Gjelder utforming av nytt kunstmuseum i eksisterende, bevaringsverdig kornsilo ved kaikanten på Odderøya, nær Kristiansand sentrum (nabo til Kilden konserthus). Konkurransen foregår i 2 etapper, der man i første etappe skal belyse hvordan konkurranseområdet kan utformes i byplanmessig kontekst og hvorledes hele eller deler av muset kan innpasses i silobygget. 3-5 utkast velges ut til en honorert etappe 2, der museets utforming skal videreutvikles. Samlet premiesum i etappe 1 er NOK 1.200.000 og honoraret i etappe 2 er NOK 200.000 til hver deltaker.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 09.05.2016

Gjelder 2 separate Plan- og designkonkurranser under felles kunngjøring og invitasjon. Konkurransene omhandler "Ny skole Øst" (barneskole med 700 elever) og Saupstad/Kolstad/Huseby skoler (Barne/U-skole med til sammen 1150 elever). Det velges ut 4-6 team av ARK/LARK i hver av konkurransene. Teamene blir hver honorert med NOK 200.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
april 2016
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om deltakelse: 29.04.2016

Gjelder "pris- og designkonkurranse" med etterfølgende samspill, vedr. ny 4-avdelingers barnehage på Søndre Egge i Steinkjer. 5-6 team av entreprenør, ARK, LARK og rådgivere velges ut og honoreres med hver 100.000 NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalfisering: 18.04.2016

Gjelder deltakelse i begrenset arkitektkonkurranse om nybygg for Telemark museum i Brekkeparken i Skien. Inntil 5 arkitekter velges ut til å delta og honoreres med hver NOK 150.000. Som følge av kritikk fra NAL er opprinnelig kunngjøring trukket tilbake og ny kunngjøring publisert 11.3.2016. Frist for prekvalifisering er nå forskjøvet til 18.april.

Se ny Doffin-kunngjøring her:
mars 2016
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 31.03.2016

Gjelder deltakelse i parallelloppdrag vedr. utforming av Nordbyen i Tromsø sentrum. 3 team velges ut med sikte på å utarbeide innovative og visjonære forslag til en klimavennlig og attraktiv utvikling av bydelen. Hvert team honoreres med NOK 300.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalfisering: 09.03.2016

Gjelder utforming av et kombinert nærings- og boligbygg i Drøbak sentrum. Minst 3 deltakere velges ut og honoreres med hver kr. 150.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
februar 2016
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av konkurranseutkast : 26.02.2016

Gjelder utforming av bussholdeplasser med overbygg/klimaskjerming langs traceene for et nytt "Bus Rapid Transit"-system i byområdet på Nord-Jæren. Holdeplassene skal ha et felles, gjenkjennbart arkitektonisk konsept, som ivareta estetikk, funksjon og brukervennlighet. Prosjektansvarlig er Statens Vegvesen på oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune. NAL bistår i konkurransen. Samlet premiebeløp er NOK 1 million.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset totalentreprisekonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 01.02.2016

Gjelder "pris- og designkonkurranse" med senere samspill om ny Knarvik barneskole. Skolen skal romme 350 elever i 1. byggetrinn og 450 i trinn 2. Totalt bruttoareal ca. 5800 m2. 5-6 grupper av entreprenør, arkitekt og rådgivere velges ut og blir hver honorert med NOK 250.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
januar 2016
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 20.01.2016

Gjelder utforming av kombinert bank-, bibliotek- og boligbygg, sentralt i kommunesenteret Sand. Anslått totalareal ca. 3200-3800 m2 brutto. Det velges ut 3-4 arkitektfirmaer som hver honoreres med NOK 130.000 + mva. NAL bistår i konkurransens gjennomføring.

Se Doffin-kunngjøring her:
desember 2015
Konkurranseform: Parallelloppdrag
Geografi: Norsk
Frist for søknad om deltakelse: 22.12.2015

Gjelder parallelloppdrag om mulighetsstudier for fremtidig utvikling av Vestre havn i Kristiansand, som grunnlag for kommunedelplan. 3 team velges ut og honoreres med hver 300.000 kr.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalfisering: 21.12.2015

Gjelder totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag om ny barneskole på 3300 m2, oppført i massivtre. 5-6 team velges ut og honoreres med hver kr. 200.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 17.12.2015

Gjelder ny utforming av Trygve Lies plass på Furuset i Oslo, med fokus på grønn mobilitet og knutepunktsutvikling. Konkurransen foregår i 2 trinn og er et av konkurranse-prosjektene innenfor Nordic Built 2015. Det kåres 4 vinnerprosjekter etter trinn 1 som alle premieres med NOK 300.000, og skal videreutvikle sine løsninger i trinn 2. Vinnerprosjektet vil så konkurrere med de 4 andre nordiske vinnerne om en endelig sluttpremie på 1,2 mill. NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Parallelloppdrag
Geografi: Norsk
Frist for søknad om deltakelse: 04.12.2015

Gjelder totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag som grunnlag for samspillskontrakt, om tilbygg/restaurering av skole/barnehage på Ytterøy. Størrelse ca. 1500 m2. 5-6 team velges ut og honoreres med hver 250.000 kr.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 02.12.2015

Gjelder utforming av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy som tilbygg til dagens Vikingskipsmuseum. Konkurransespråk er norsk/dansk/svensk. Samlet premiesum er 3 mill. NOK. NAL-oppnevnte juryrepresentanter er Reiulf Ramstad og Martin Videgård. Det avholdes informasjonsmøte på Bygdøy mandag 12.10 kl. 1200. Nærmere info på www.statsbygg.no.

Se Doffin-kunngjøring her:
november 2015
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknader om prekvalifisering: 30.11.2015

Gjelder begrenset arkitekturkonkurranse for utvikling av Nydalsveien 32B - Nydalen i Oslo i regi av eiendomsutviklingsselskapet Avantor. Formålet med konkurransen er å få utarbeidet forslag til hvordan det historiske gamle industribygget i Nydalsveien 32B kan bevares, samtidig som det bygges nye boliger i, på eller ved bygget.Prosjektet er et FutureBuilt prosjekt og det legges opp til ambisiøse mål både for bymiljø, arkitektur, reduksjon i klimagassutslipp og energibruk. Man tar sikte på å prekvalifisere 3 – 5 ”etablerte kontorer” og 3 – 5 ” mindre etablerte kontorer ”, totalt 6 – 10 arkitekter/team. Hvert av teamene vil bli honorert med NOK 200.000 eks mva for sin deltakelse i konkurransen.

Utlysning
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 30.11.2015

Kompetansebasert anbudskonkurranse om deltakelse i parallelloppdrag om belysning av utviklingsmulighetene for Hønefoss sentrum. 3 team velges ut og honoreres med hver kr. 400.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
oktober 2015
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om deltakelse: 30.10.2015

Gjelder utforming av ny kirke i Ulsteinvik sentrum. Minimum 3 deltakere velges ut og honoreres med hver 125.000 kr + mva.

Se Doffin-kunngjøring her:
september 2015
Konkurranseform: Åpen totalentreprisekonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud : 25.09.2015

Gjelder totalentreprise med løsningsforslag for nybygg på 5000 m2 BTA ved Høyskolen i Gjøvik. Maksimal kostnadsramme er 165 mill. NOK, høyere tilbud vil bli avvist (!). Tilbyderne honoreres ikke, men de 3 beste blir premiert med hver 150.000 kr.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalfisering: 04.09.2015

Gjelder utvikling av boligområde på Varatun, nær Sandnes sentrum. Området skal innpasses i et større område som i dag er regulert til friområde, beliggende på en gammel søppelfylling, men ønskes oppgradert til et attraktivt område med innslag av idrettsformål. 3 team velges ut og honoreres med hver 250.000 NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
august 2015
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalfisering: 28.08.2015

Gjelder utforming av nytt helse- og omsorgssenter på Lena med 110 heldøgns plasser. 3 - 6 arkitektfirmaer velges ut og honoreres med hver 200.000 NOK eks. mva.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 26.08.2015

Gjelder utforming av nytt rådhus i Sola sentrum, etter riving av eksisterende rådhusbygg fra 1960. Det nye anlegget skal romme ca. 270 kontorarbeidsplasser og utgjør netto ca. 4700 m2. Samlet premiebeløp 1,2 mill. NOK som fordeles etter juryens skjønn. Det avholdes frivillig befaring på tomten 28. mai kl. 1200. Formell spørrefrist er 11. juni 2015. NAL bistår kommunen i konkurransens gjennomføring og vil ivareta funksjonen som jurysekretær, samt oppnevne 2 jurymedlemmer. Doffin vil bli brukt for formidling av evt. tilleggsinformasjon.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalfisering: 21.08.2015

Gjelder utforming av ny kirke i Sola sentrum. 3-4 deltakere velges ut og blir hver honorert med NOK 100.000 + mva. NAL bistår kommunen i gjennomføring av konkurransen og er bedt om å oppnevne jurymedlemmer.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 19.08.2015

Gjelder utforming av nybygg for Orkla Industrimuseum ved Løkken Verk og den nå fredede Thamshavnsbanen. Bygget skal bestå av et kombinert verksted- / administrasjons- og formidlingsbygg, herunder 3-400 lm overdekket sporareal for rullende materiell. 3-4 deltakere blir valgt ut og honoreres med hver 50.000 kr. OBS: NAL har kontaktet byggherren og påpekt at konkurransen er feilaktig kunngjort som "Veiledende kunngjøring" og at honoraret bør økes vesentlig. e
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av tilbud: 14.08.2015

Gjelder konkurranse om deltakelse i parallelloppdrag for Jernbaneverket om baneomlegging og ny stasjon i Fredrikstad, som del av InterCity-prosjektet. 3 team velges ut og honoreres med hver 400.000 NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
juli 2015
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud : 16.07.2015

Gjelder konkurranse om deltakelse i parallelloppdrag vedr. Ullandhaug universitetsområde i Stavanger og Sola (Plan 2510), med sikte på å bidra til en styrket urban utvikling av området. 2 team velges ut og honoreres med hver 500.000 NOK eks. mva.

Se Doffin.kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 08.07.2015

Gjelder såkallt "pris- og designkonkurranse" med etterfølgende samspill og totalentreprise for nytt badeanlegg i Voss. 4 - 6 team velges ut og "taperne" honoreres med hver NOK 250.000.

Se Doffinkunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 02.07.2015

Gjelder utforming av nytt helse- og omsorgssenter med inntil 90 heldøgnsplasser, hovedbase for hjemmetjenesten og dagsenter, beliggende på Harestua. 3-5 arkitektfirmaer velges ut og honoreres med hver 200.000 NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
juni 2015
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 30.06.2015

Gjelder Europan 13 Norge, som består av 5 ulike konkurranseoppgaver i kommunene: Bergen, Os, Ørsta, Stavanger og Trondheim. Europan er en felles europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. I hver av konkurransene deles det ut en 1.premie på 12.000 Euro og en 2.premie på 6000 Euro.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalfisering: 30.06.2015

Gjelder utforming av nytt "Energi- og teknologibygg" i Allegaten 66 på Nygårdshøyden, nær Bergen sentrum. Størrelse ca. 17.000 m2. 3-5 tverrfaglige team velges ut og honoreres med hver 400.000 NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalfisering: 19.06.2015

Gjelder såkalt "Pris- og designkonkurranse" med etterfølgende samspill og senere totalentreprise for 2 skoler på til sammen ca. 4000 m2 brutto. 4-6 grupper av entreprenør + ARK + rådgivere velges ut og honoreres med hver kr. 300.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud : 15.06.2015

Gjelder deltakelse i parallelloppdrag (mulighetsstudie) for utvikling av Tiller sentrum sør for Trondheim. 3 team velges ut og honoreres med hver 250.000 NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Konkurransestart: 15.06.2015

Gjelder åpen konkurranse om å utvikle et interaktivt konsept for å formidle FutureBuilts forbildeprosjekter. Konkurransen avholdes i samarbeide med 120 Hours og deres modell for konkurranseavvikling, nemlig at det avsettes kun 120 timer fra programpublisering til innlevering. I denne konkurransen er det ikke bare studenter som kan delta, men også etablerte aktører fra hele design- og arkitektmiljøet. Se omtale av konkurransen på FutureBuilts nettsider: http://www.futurebuilt.no/Global-idkonkurranse-i-samarbeid-med-120-HOURS Det utdeles 3 premier på henholdsvis 50.000, 25.000 og 12.500 kr. Konkurranseprogrammet kunngjøres 15. juni 2015. Deltakelse forutsetter påmelding via konkurransens nettsider.

Se nærmere informasjon og påmeldingsdetaljer her:
Konkurranseform: Begrenset totalentreprisekonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalfisering: 10.06.2015

Gjelder såkalt "Pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill" om nytt omsorgssenter til anslått totalkostnad 246 mill. NOK. 6 team av entreprenører + ARK + rådgivere velges ut til å levere løsningsforslag m/tilbud. De 5 som ikke vinner (!) blir honorert med kr. 300.000 hver.

Se Doffin-konkurranse her:
mai 2015
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalfisering: 29.05.2015

Gjelder utforming av nytt opplevelses- og vitensenter i tilknytning til den kjente vikingborgen i Trelleborg ved Slagelse. Størrelse ca. 2500 m2 og budsjettert kostnad 77,6 mill. DKK. 5 firmaer velges ut. Honorar ikke angitt.

Les mer om konkurransen her:
Konkurranseform: Begrenset totalentreprisekonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 28.05.2015

Gjelder såkalt "Pris- og designkonkurranse med samspill" om ny 2-avdelingers barnehage. 4-6 grupper av entreprenør + ARK, LARK og andre rådgivere velges ut og honoreres med hver kr. 75.000. Konkurransen følger reglene for anbudskonkurranser og utvelgelsen baseres 100% på kompetanse.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalfisering: 27.05.2015

Gjelder utforming av ny institusjon (sjukeheim) med 40 plasser i tilknytning til eksisterende Backertunet sjukeheim. Antatt bruttoareal ca. 4000 m2. 5 arkitekter velges ut og honoreres med hver 100.000 NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 22.05.2015

Gjelder såkallt "pris- og designkonkurranse med samspill" for bygging av Ungdommens Hus i Verdal sentrum, med størrelse ca. 450 m2 netto. 3 - 5 team av entreprenør+ARK velges ut og honoreres med hver kr. 75.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 05.05.2015

Gjelder ombygging og nybygg ved Tau barne- og ungdomsskole samt tilhørende idrettsfunksjon. 3-5 deltakere velges ut og honorerer med hver NOK 150.000 for sin deltakelse.

Se Doffin-kunngjøring her:
februar 2015
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 12.02.2015

Gjelder utforming av ny Østre Porsgrunn kirke etter brannen i 2011. 7 arkitekter velges ut, hvorav 1 eller 2 WildCardere, plukket ut etter særskilte kriterier. Hver deltaker honoreres med NOK 100.000 + mva.

Se Doffin-kunngjøring her:
januar 2015
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 16.01.2015

Gjelder utforming av nytt omsorgssenter som skal inneholde 108 sykehjemsplasser og 60 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Arealramme 1. byggetrinn er ca. 15.000 m2. 3 - 5 team av ARK + LARK velges ut og honoreres med NOK 250.000 hver. Det åpnes for at et av teamene kan være et WildCard kontor. NB: Konkurransen var tidligere feilaktig kunngjort på Doffin som åpen anbudskonkurranse! 16.12 ble korrekt kunngjøring publisert.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal

Åpen prosjektkonkurranse om utforming av nytt rådhus i den nye Havneparken. Konkurransen gjennomføres i nært samarbeid med NAL. Se NALs Konkurransesider for nærmere info. Samlet premiesum 1,5 mill. NOK. NAL-oppnevnte jurymedlemmer er Knut Longva og Tonje Broch Moe. Direkte link til konkurransens hjemmeside: http://nyttraadhussandnes.no/

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 12.01.2015
Premiesum: Samlet premiepott NOK 1.500.000

Gjelder utvikling av Hovinbyen; en nytenkende og framtidsrettet byutvidelse med bærekraft i sentrum. Fra programmet: "Hovinbyen skal være et mangfold av unike, attraktive, tett, flerfunksjonelle og grønne byområder tett sammenvevd og sømløst knyttet til dagens indre by." Konkurransens hjemmeside: www.hovinbyen.no

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 12.01.2015

Gjelder deltakelse i parallelloppdrag for å belyse muligheter, løsninger og strategier for utvikling av Kolbotn sentrum. Oppegård kommune har som ambisjon å utvikle et bilfritt, klimanøytralt bymiljø med høy arkitektonisk kvalitet og gode bokvaliteter. 3 team velges ut og honoreres med hver 350.000 NOK eks. mva.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalfisering: 09.01.2015

Gjelder prosjektkonkurranse for modulbygg eller gjenbruk/rehabilitering av Stord U-skole. 3-5 arkitekter velges ut og blir hver honorert med NOK 80.000. Hver deltaker skal utarbeide 2 alternative forslag. NAL er ikke involvert i denne konkurransen, og vil kontakte oppdragsgiver med anmodning om et honorar som står i rimelig forhold til det som kreves av deltakerne. OBS: Konkurransen er nå avlyst! (18.12.2014).

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalfisering: 06.01.2015

Gjelder ny utforming av Skoltegrunnskaien, Tollbodkaiene og Møhlenpriskaien nær Bergen sentrum. 3 arkitektteam velges ut etter prekvalifisering og honoreres med hver NOK 200.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
desember 2014
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalfisering: 19.12.2014

Gjelder utforming ny kirke på Flekkerøy utenfor Kristiansand, med 500 + 200 sitteplasser. Deler av dagens kirkeanlegg skal beholdes, men gis ny funksjon. 4 arkitektfirmaer velges ut og honoreres hver med NOK 100.000. Unge arkitekter oppfordres også til å søke om deltakelse. Konkurransen gjennomføres i samarbeid med NAL.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalfisering: 11.12.2014

Gjelder utforming av nye Ogna skole. 4 deltakere velges ut og honoreres med hver NOK 150.000. Feilaktig kunngjort som åpen konkurranse! OBS: Konkurransen er nå kunngjort på nytt, som begrenset konkurranse. Frist for søknad om prekvalifisering er utsatt til 11.12.2014 kl. 13.00.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av konkurranseutkast : 01.12.2014

Åpen arkitektkonkurranse om utforming av Maritimt Vitensenter i Tungevågen i Randaberg, nær Stavanger. Størrelse ca. 2500 m2. Premiesum NOK 750.000. Konkurransen avholdes i nært samarbeide med NAL. Alle spørsmål knyttet til konkurransen rettes til NAL v/konkurranseleder Per Rygh (per@arkitektur.no eller mobil 41227455). Se også Nyhetsdelen av Konkurransesidene på www.arkitektur.no.

Se Doffin-kunngjøring her:
november 2014
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av konkurranseutkast : 24.11.2014

Gjelder utforming av en ny ladestasjon for elbiler, kalt "Grønt energipunkt", beliggende på Danmarksplass, nær Bergen sentrum. Særlig stasjonens overbygg er tenkt å utgjøre et viktig landemerke, og bidra til å uttrykke byggherrens visjon om Hordaland på vei mot lavutslippssamfunnet. Samlet premiesum er NOK 250.000. Konkurransen gjennomføres i samarbeide med NAL.

Se Doffin-kunngjøring her:
oktober 2014
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalfisering: 22.10.2014

Gjelder utforming av et nytt Museum for Danmarks Frihetskamp 1940-45, beliggende i Churchill-parken nær København sentrum. Bygningen skal ha en maks. grunnflate på 1000 m2 og antatt byggekostnad er 40 - 60 mill. DKK. 5 deltakere velges ut og honoreres med hver 200.000 DKK. Søknad kan skrives på norsk.

Les mer om konkurransen her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 13.10.2014

Gjelder utforming av ny turisthytte på Tungestølen i Luster, nær Jostedalsbreen. Spesiell vekt på innovativ bruk av tre og miljøvennlige/bærekraftige løsninger. 4-5 arkitekter velges ut og honoreres med NOK 150.000 hver. NB: Søknadsvolum max 2 A4-sider!

Se mer info her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 01.10.2014

Gjelder utforming av nybygg for Grafisk Museum, beliggende i Gamle Stavanger, samlokalisert med eksisterende Norsk Hermetikkmuseum. 3 deltakere velges ut og honoreres med hver NOK 150.000. Konkurransen gjennomføres i nært samarbeide med NAL.

Se Doffin-kunngjøring her:
september 2014
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 19.09.2014

Gjelder design av ny gang- og sykkelbro over Københavns indre havnebasseng, fra enden av vestre Voldgate over til Christianshavn. Byggherre er Realdania, lengden er ca. 200 meter og antatt prosjektkostnad er 12-16 mill. Euro. 5 deltakerteam med rådg. ing., ARK og LARK velges ut og honoreres med hver 30.000 Euro. Språk er dansk/engelsk.

Se nærmere infomasjon her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 16.09.2014

Gjelder utforming av nybygg for interkommunal legevakt samt 9 snøgghjelps- og observasjonssenger. Samlet areal 720-1080 m2, avhengig av antall etasjer. Bygget er lokalisert tett ved eksisterende sykehus. 3 deltakere prekvalifiseres og honoreres med hver 75.000 NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av konkurranseutkast : 05.09.2014

Gjelder åpen arkitektkonkurranse om utforming av ny kirke ved kommunesenteret Tana bru i Tana kommune i Finnmark. Konkurransen er tidligere kunngjort og trukket tilbake, etter påtrykk fra NAL. Premieringen er nå endret, og vil være kr. 100.000 til vinneren, 70.000 til nr. 2 og 50.000 til nr. 3.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av konkurranseutkast : 05.09.2014

Ny kunngjøring av tidligere kansellert konkurranse. Gjelder utforming av ny kirke ved kommunesenteret Tana bru i Tana kommune, i tilknytning til eksisterende menighetshus. Størrelse ca. 200-300 plasser. Samlet premiebeløp 220.000 kr. som fordeles med 100.000 til vinner, 70.000 til nr. 2 og 50.000 til nr. 3. NAL er ikke involvert i denne konkurransen.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av konkurranseutkast : 01.09.2014

Gjelder utforming av kirkeområdet i Kragerø sentrum. Konkurransen er rettet mot både LARK og ARK, men det oppfordres til å delta i tverrfaglige team da konkurranseoppgaven forutsetter både prosjekterings- og plankompetanse. Samlet premiebeløp 225.000 kr, fordelt på 4 premier. NAL er ikke involvert i denne konkurransen.

Se Doffin-kunngjøring her
august 2014
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud : 18.08.2014

Gjelder deltakelse i parallelloppdrag vedrørende utarbeidelse av ulike framtidsbilder (scenarier) for Trondheim bys utvikling fram mot 2050. 3 team velges ut og blir hver honorert med NOK 250.000. Arbeidsperiode 5.9 - 31.10.2014. Kommunen oppfordrer også unge og nyetablerte firmaer til å søke om deltakelse.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 08.08.2014

Gjelder utforming av ny bru og veganlegg over Nidelva ved Sluppen, sør for Trondheim sentrum. Oppdragsgiver er Statens Vegvesen Region midt. 5 tverrfaglig team velges ut og honoreres med hver NOK 250.000 + mva. NAL er delaktig i konkurransens gjennomføring.

Se Doffin-kunngjøring her:
juli 2014
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 03.07.2014

Gjelder utforming av ny Kistefossdammen barnehage i Heggedal, med 6 avdelinger. Barnehagen skal være et forbildeprosjekt i FutureBuilt med krav om 50% reduksjon av totalt klimagassutslipp. 3-4 "ordinære" deltakere velges ut, samt 1 Wild Card-kontor. Hver deltaker honoreres med 100.000 kr. + mva. NB: Konkurransen er feilaktig kunngjort som "begrenset anbudskonkurranse". Dette er en ordinær arkitektkonkurranse!

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 01.07.2014

Gjelder deltakelse i parallelloppdrag vedr. mulighetsstudier for utforming av fremtidens sentrum i Vestby. 3 team velges ut og honoreres med hver 350.000 NOK. NALs Fagavdeling er involvert i prosessen.

Se Doffin-kunngjøring her:
juni 2014
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 30.06.2014

Gjelder deltakelse i parallelloppdrag vedr. mulighetsstudier for innplassering av ny flerbrukshall, utvidelse av barneskole og ny barnehage i Fjell Bydelssentrum. 3 team av ARK/LARK velges ut og mottar hver 250.000 NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 20.06.2014

Gjelder utforming av ny Solberg 1-7 skole på Ås. 5 team av ARK + LARK velges ut og honoreres med NOK 100.000 + mva. Det oppfordres til at også yngre kontorer med manglende eller begrenset skolebyggerfaring leverer søknad. 1-2 søkere av denne kategori vil bli valgt ut. Språk: Kun norsk. PS: Oppdragsgiver opplyser at de dessverre akter å kåre flere "vinnere" som alle skal forhandles med. Vær oppmerksom på dette når deltakelse vurderes!

Se Doffin-kunngjøring her:
mai 2014
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 19.05.2014

AUF inviterer til prekvalifisering for begrenset arkitektkonkurranse om 22.juli-minnested på Utøya. 3 team av arkitekter og landskapsarkitekter velges ut og honoreres med hver NOK 50.000.

Se invitasjon og mer info på nettsiden www.utoya.no:
april 2014
Konkurranseform: Begrenset idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalfisering: 12.04.2014

Gjelder begrenset konkurranse om utforming av lokalt minnested etter terrorhandlingene 22.7.2011, lokalisert til Tordenskioldsparken, nær Vår Frue Kirke i Trondheim sentrum. Kostnadsramme er satt til 4,6 mill. NOK. 4 team av kunstnere + ARK / LARK vil bli prekvalifisert og honoreres med hver 50.000 NOK.

Mer info på konkurransens nettsted:
januar 2014
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 31.01.2014

Gjelder full prosjekteringsgruppe for utforming av nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved UiO. Bygget skal ligge i Gaustaddalen og ha en størrelse på ca. 66.700 m2 brutto (eks. parkering). 6 - 10 grupper velges ut og honoreres hver med NOK 600.000 + mva.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av konkurranseutkast : 31.01.2014

Åpen arkitektkonkurranse om utforming av ny kirke med plass til 200 personer i kirkerommet, samt tilhørende rom og uteanlegg. Samlet premiesum er NOK 100.000 som tilfaller vinneren alene. Dersom prosjektet besluttes videreført, vil vinneren få i oppdrag å utarbeide et forprosjekt. NAL har blitt forelagt konkurranseopplegget og betingelsene på forhånd, og har meddelt at vi er sterkt kritiske til dette. Den tilbudte premiering fremstår som respektløs, og står i grovt misforhold til den samlede arbeidsinnsats som her forventes nedlagt. Dersom menigheten ikke har mer penger til disposisjon, burde de valgt en helt annen og mindre ressurskrevende konkurranseform. NAL vil anbefale landets arkitekter å avstå fra å delta i denne konkurransen.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 22.01.2014

Gjelder utforming av nytt museumsbygg for Arvo Part Centre i Laulasmaa, nær Tallinn, beliggende på en naturskjønn halvøy nær havet. 20 arkitekter velges ut for å delta i konkurransen. Samlet premiesum er 30.000 EURO, hvorav 10.000 til vinneren. Konkurransen gjennomføres i samarbeid med det Estiske arkitektforbundet.

Mer info finnes her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 02.01.2014

Gjelder utforming av tverrforbindelse over eller under sporene på Jessheim jernbanestasjon, for å styrke forbindelsen mellom Jessheim sentrum og områdene øst for jernbanen. Begge alternativer skal belyses. 3- 5 team skal velges ut og blir hver honorert med NOK 200.000 + mva. Oppstartseminar avholdes 13. januar 2014. Oppdragsgiver er innstilt på å ha med ett Wild-Cardkontor blant de utvalgte.

Se Doffin-kunngjøring her:
desember 2013
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 17.12.2013

Gjelder utarbeidelse av forslag til ny brukryssing av Oslofjorden, som alternativ til bygging av løp nr. 2 i Oslofjordtunellen. Oppdraget er et ledd i Statens Vegvesens arbeide med KVU for Oslofjordkryssingen. OBS: Konkurransen er egentlig en åpen anbudskonkurranse, som er feilaktig kunngjort som Plan- og designkonkurranse. Etter henvendelse fra NAL er kunngjøringen umiddelbart kansellert. Ny kunngjøringen forventes å komme ganske snart.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 16.12.2013

Gjelder utforming av nytt Kunstsenter i Kirkegata 10 i Lillestrøm. Samlet netto areal for nybygg og ombygging av eks. bygg er ca. 1200 m2. 3 - 5 arkitektfirmaer velges ut og honoreres med NOK 100.000 (+mva) hver.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 09.12.2013

Gjelder utforming av ny kirke i Kopervik sentrum på Karmøy. Størrelse ca. 1825 m2 og byggebudsjett ca. 55-65 mill. kr. inkl. mva. 5 arkitekter velges ut til deltakelse og honoreres med hver NOK 150.000 + mva. I juryen sitter MNALene Gunnar Fossen og Laila Løhre, oppnevnt av byggherren Karmøy Kirkelige Fellesråd.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen totalentreprisekonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av tilbud: 06.12.2013

Gjelder åpen totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag, vedr. ny 1-7 skole på Ødegården i Lørenskog, planlagt for 588 elever. OBS: Vinneren mottar intet honorar/premie, men de som rangeres som nr. 2 og 3 mottar kr. 100.000. Etter NALs mening er dette både et uheldig prinsipp og en meget lav godtgjørelse. Etter vår vurdering bør konkurranser som dette være begrensede.

Se Doffin-kunngjøring her:
november 2013
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innsending av utkast : 29.11.2013
Premiesum: Samlet sum til premier og innkjøp er 100.000 EURO.

Internasjonal, engelskspråklig idekonkurranse om utvidelse og fornying av H C Andersen-museet i Odense sentrum. Målet er å "create a unique place where fantasy and reality come together, where the past meets the present, and where the indoors and the outdoors merge into one: A magical house of fairytales and a fairytale garden. Konkurransen er åpen for alle, men sikter spesielt mot arkitekter, utstillingsfirmaer, landskapsarkitekter, kunstnere o.l.. OBS: Det er viktig å merke seg at dette er en ren idekonkurranse som ikke fører frem til senere oppdrag. Konkurransens resultat tenkes lagt til grunn for en senere begrenset arkitektkonkurranse.

Les mer om konkurransen på AAs hjemmesider (inkl. link til programmet):
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av konkurranseforslag: 14.11.2013

En åpen internasjonal ide- og prosjektkonkurranse i 2 etapper, om hvordan bærekraftige "almene boliger" kan se ut i fremtiden. Man velger selv mellom 2 ulike oppgaver, nemlig et tett/lav byggeri i Kolding eller et etasjebyggeri i Lisbjerg, Århus. De inntil 6 beste forslagene velges ut til en etappe 2 der konseptene videreutvikles. Samlet premiesum DKK 1.100.000. Arrangør er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbeid med AA.

Finn mer info på AAs hjemmesider:
Konkurranseform: Begrenset totalentreprisekonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 13.11.2013

Gjelder begrenset totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag for ny kirke og kulturhus i Nittedal. Størrelse 4-6000 m2. 5 team velges ut og blir honorert for utarbeidelse av prosjektforslag (beløp foreløpig ikke fastsatt!)

SeDoffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om pekvalifisering: 11.11.2013

Gjelder utforming av rasteplass ved Lågen og ny E6 i Ringebu. 5 team av ARK og LARK velges ut og blir hver honorert med NOK 75.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 01.11.2013

Gjelder ideutvikling for sjøfronten i Hamar, med Tjuvholmen Eiendom AS i samarbeid med Hamar kommune og lokale eiendomsutviklere som oppdragsgiver. 3 team velges ut til konkurranse og 1 team velges for å videreutvikle ideene. OBS: Konkurransen har et opplegg som er ulovlig i forhold til FOAs regler om offentlige anskaffelser. NAL har også reagert på en rekke andre forhold ved kunngjøringen, bl.a. uakseptabelt kort søknadsfrist, lave honorarer og uklare juryeringskriterier. NAL har bedt om at kunngjøringen kanselleres og kan ikke anbefale at man deltar i denne konkurransen.

Se Doffin-kunngjøring her:
oktober 2013
Konkurranseform: Begrenset totalentreprisekonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 28.10.2013

Gjelder OPS-konkurranse om nytt Folkebad på ca. 17.000 m2 på tomt K1 i Jåttåvågen. 3-5 utvalgte tilbydere skal levere løsningsforslag som blir honorert med ennå ikke avklart beløp. Konkurranseperioden er jan.-aug. 2014. Info-møte avholdes i Stavanger 10. september.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast: 10.10.2013

Åpen internasjonal prosjektkonkurranse om utforming av "The Baltic Sea Art Park" i Pärnu i Estland. Parken skal inneholde 10 nasjonale flytende paviljonger, 1 fra hvert av landene som omkranser Østersjøen. Samlet premiesum er 12.000 EURO.

Finn mere informasjon her:
Konkurranseform: Begrenset totalentreprisekonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 09.10.2013

Gjelder totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag med sikte på senere samspillsentreprise, vedr. ny vg-skole på Skulestadmoen med ca. størrelse 11.200 m2. 5 utvalgte team får hver et honorar på NOK 500.000 for sin deltakelse.

Se Doffin-konkurranse her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering/innsending av utkast: 04.10.2013
Premiesum: Samlet premiebeløp er NOK 1.500.000, som juryen fordeler blant de beste utkastene, uavhengig av hvilken deloppgave de besvarer.

Åpen internasjonal idekonkurranse om utvikling av Osloregionen til et av Europas beste sykkelområder. Konkurranser omfatter 5 ulike, valgfrie deloppgaver basert på cases innenfor kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen samt en "fri" oppgave. Konkurransen har fått en egen hjemmeside med adresse www.getabike.no, der all nødvendig informasjon finnes.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Konkurransepreget dialog
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 04.10.2013

Gjelder totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag, der deltakerne gjennom en dialogfase utvikler et prosjekt og senere konkurrerer om pris på å bygge det og drive det i 20 år. 3 deltakere får hver NOK 300.000 i honorar. Oppgaven er en ny 3-parallellers barneskole for 600 elever til anslått kostnad 400-500 mill. NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering/innsending av utkast: 01.10.2013
Premiesum: Samlet premiebeløp er NOK 1.500.000

Åpen prosjektkonkurranse om utvikling av Rådhuskvartalet i Bodø, basert på vedtatt riving av dagens biblioteksfløy. Totalt areal ca. 11.000 m2 og antatt kostnad ca. 506 mill. NOK. Det utvidede rådhuset skal romme 400 ansatte. Dagens rådhus er en særpreget bygning, ferdigstilt i 1959 etter tegninger av Blakstad og Munthe Kaas. Det er etablert en egen nettside for konkurransen med adresse: http://radhus.bodo.kommune.no der all informasjon om konkurransen finnes, inkl. konkurranseprogram og alle nødvendige vedlegg. Konkurransen gjennomføres i tett samarbeid med NAL. Konkurransespråket er kun norsk.

Se Doffin-kunngjøring her:
september 2013
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 09.09.2013

Gjelder begrenset arkitektkonkurranse om nytt stort kontorbygg (3500 arbeidsplasser) for Statoil i tilknytning til hovedkontoret på Forus i Stavanger. 5 arkitektfirmaer/team velges ut og honoreres hver med NOK 600.000 inkl. mva. Konkurransen gjennomføres med bistand av NAL. Konkurranseperiode er medio oktober til ultimo januar 2014.

Se omtale på NALs Konkurransesider med link til Statoils invitasjonsbrev på norsk og engelsk
Konkurranseform: Konkurransepreget dialog
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 04.09.2013

Gjelder totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag for bygging av ny Sommerlyst U-skole. Størrelse ca. 8000 m2. 5 grupper velges ut og blir hver honorert med NOK 200.000. De grupper som går videre til dialogfasen mottar i tillegg NOK 300.000 for ytterlige bearbeidelse av tilbudet.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Forhandlet konkurranse et trinn
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 03.09.2013

Gjelder parallelloppdrag vedr. landskapsplan for Middelalderparken og området vider mot øst og nord, basert på at det skal bygges lokk over jernbanetraceen (Follobanen). 3 team av ARK/LARK velges ut og honoreres med hver NOK 400.000. Teamene skal basere sitt arbeide på hvert sitt av 3 ulike scenarier som oppdragsgiver fordeler mellom dem. OBS: Selv om dette er beskrevet som et rent parallelloppdrag, sikter oppdragsgiver Oslo kommune mot å tildele en etterfølgende kontrakt til en av deltakerne.

Se Doffin-kunngjøring her:
august 2013
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 26.08.2013

Gjelder tilbygg til Skissernas museum ved Lund universitet. Museet ligger sentralt plassert i midten av Kunnskapsstråket, mellom bysentrum og Universitetet. Konkurransen avholdes av Statens Fastighetsverk i samarbeid med Sveriges Arkitekter. 3 team velges ut til deltakelse.

Se omtale med videre link til kunngjøring på SAs hjemmesider
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 23.08.2013

Gjelder utarbeidelse av mulighetsstudie og ideskisser for sjøfronten/strandpromenaden i Mo i Rana. 3 team velges ut og honoreres hver med inntil NOK 200.000 (inkl. mva).

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 05.08.2013

Gjelder begrenset arkitektkonkurranse om ny Rørvik kirke. Kirken skal ligge på samme tomt som den gamle kirken, som brant ned i 2012. Romprogrammet viser et areal på ca. 1000 m2. 5 arkitektfirmaer velges ut og honoreres hver med 100.000 kr. OBS: Konkurransen er kunngjort på Doffin 17.juni, men med gale stikkord. Den finnes følgelig ikke under "Arkitektarbeider", men kun under "Andre tjenester/diverse tjenester". Det er derfor grunn til å tro at mange ikke er blitt oppmerksom på konkurransen. NAL har derfor bedt innbyder om å utsette fristen for prekvalifisering.

Se Doffin-kunngjøring her:
juli 2013
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 01.07.2013

Idekonkurranse om utvikling av kommunesenteret Helland i Vestnes kommune, med fokus på sjøfronten. Vestnes ligger ved Romsdalsfjorden, tvers overfor Molde og med tett ferje/hurtigbåt-forbindelse dit. 3 arkitektfirmaer velges ut og honoreres med hver NOK ....

Se Doffin-kunngjøring her:
juni 2013
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innsending av utkast: 28.06.2013
Premiesum: Vinnerutkast får 12.000 EURO, 2.premien er på 6.000 EURO.

Gjelder europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. De norske tomtene er i Sandvika, Dikemark i Asker og i Ås sentrum. Se mer info på NALs nettsider.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 24.06.2013

Gjelder begrenset prosjektkonkurranse om utbygging av Sogndal omsorgssenter. Prosjektet omfatter 4300 m2 nybygg, 1200 m2 P-anlegg og 2100 m2 ombygging. 3-5 prosjekteringsgrupper velges ut til deltakelse og honoreres med NOK 150.000 hver. OBS: Fremdriftsplanen er uvanlig presset, og konkurransen skal gjennomføres i løpet av sommeren.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forslag: 21.06.2013
Premiesum: 3 vinnere får hver NOK 200.000

Direktoratet for Byggkvalitet inviterer til åpen konkurranse om utvikling av en fremtidsrettet web-løsning for enkle byggesaker, kalt ByggLett. Konkurransen gjennomføres som en anonymisert og juryert Plan- og designkonkurranse.

Se Doffin-kunngjøring her
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 12.06.2013

Gjelder utforming av ny barnehage i Buvika med totalt 8 avdelinger og felles uteanlegg. Prosjektet skal gjennomføres som en samspillsentreprise, og det skal velges ut 3 team med totalentreprenør + ARK og rådgivere. Tilbudsfrist vil være 11.10.2013. Hvert team honoreres med NOK 150.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
mai 2013
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 31.05.2013

Vestfold Fylkeskommune inviterer til begrenset PD-konkurranse om ny Fylkestingssal og utvidelse av kontorkapasiteten i Fylkeshuset i Tønsberg sentrum. 5 deltakere velges ut. De 3 beste premieres (125/75/50.000 kr.) NAL har tilskrevet Fylkeskommunen med flere kritiske bemerkninger til konkurranseopplegget, og håper på endringer. Vær oppmerksom på dette!

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innsending av utkast: 16.05.2013

Åpen internasjonal idekonkurranse om helhetsplan for den nye bydelen Hillerød Syd. En ny bydel skal utvikles helt fra grunnen av, lokalisert rundt en ny S-togstasjon. Planområdet er på ca. 3000 da, og utgjør 1/4 av Hillerød Bys areal idag. Samlet premiebeløp er DKK 800.000. Utkast kan leveres på dansk eller engelsk.

Omtale og link til alt konkurransemateriale finnes på AAs hjemmesider:
april 2013
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 15.04.2013

Gjelder nybygg for Grevegårdsskolan med: Ny F-9 skole, en førskole med 5 avdelinger og en idrettshall. Tomten ligger i bydelen Västra Gøteborg. 4 arkitektkontor velges ut og honoreres hver med 150.000 SEK.

All nødvendig info finnes på SAs hjemmesider:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av konkurranseutkast: 04.04.2013

Åpen prosjektkonkurranse om utvidelse av rådhuset i den bevaringsverdige byen Tønder i Sønderjylland. Størrelse ca. 3000 m2.

Mer info samt konkurranseprogram finner du her:
mars 2013
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om deltakelse: 21.03.2013

Gjelder ny 1-10 skole for 750 elever på Hallingmo i Gol sentrum. Skolen er første trinn i utbyggingen av området som er utformet etter åpen idekonkurranse i 2011. 5 arkitektfirmaer velges ut og honoreres med hver NOK 300.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 11.03.2013

Gjelder utforming av ny U-skole på Røstad i Levanger. Størrelse ca. 6000 m2 / 540 elever. Det skal prekvalifiseres 3-5 team av ARK/LARK, som hver honoreres med NOK 250.000 for levering av konkurranseutkast. Det åpnes for å velge ut et Wild Card-firma som en av deltakerne.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 11.03.2013

Gjelder utforming av aktivitetsområde for almenheten, i tilknytning til Høgskolen i Nord-Trøndelag, Trønderhallen og nye Røstad U-skole. Områdets størrelse er ca. 50 dekar. Oppdraget omfatter også arkitektfaglige ytelser (både LARKog ARK). 3 - 5 team velges ut og honoreres hver med NOK 150.000 for levering av konkurranseutkast.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for innlevering av utkast: 07.03.2013
Frist for å stille spørsmål om forståelse av programmet: 15.01.2013
Premiesum: Samlet premiesum N0K 600.000

Gjelder åpen arkitektkonkurranse for landskapsarkitekter og sivilarkitekter om vitalisering og ny utforming av torvplassen på Rjukan. Konkurransen arrangeres av Tinn kommune med bistand fra NAL. I juryen sitter bl.a. Johanne Borthne fra NAL og Inge Dahlman fra NLA, med NALs Gisle Nataas som jurysekretær. Konkurransen kan besvares på både norsk, svensk og dansk. Konkurransegrunnlaget kan lastes ned fra NALs nettsider www.arkitektur.no under "Konkurranser".

Se Doffin-kunngjøring her:
februar 2013
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 20.02.2013

Gjelder nytt "Høgspecialitetshus" ved Universitetssykehuset i Ørebro. 4 team velges ut og honoreres hver med SEK 350.000.

Mer informasjon hos Sveriges Arkitekter:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 18.02.2013

Gjelder en begrenset totalentreprisekonkurranse arrangert i form av en Plan- og designkonkurranse, med sikte på senere etablering av samspillskontrakt. 5 team av entreprenør, ARK, LARK og rådgivere velges ut og honoreres med hver NOK 500.000. Skolen skal romme 300 elever + planlagt utvidelse til 500, samt et idrettsbygg.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 15.02.2013

Gjelder konsulent for utarbeidelse av reguleringsplan for Åndalsnes sentrum

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 13.02.2013

Gjelder begrenset konkurranse om utforming av boligprosjektet Lialøkka i Gamle Hokksund, med 7-8 boenheter. Målsettingen er et spennende prosjekt med høy bokvalitet og utforming "utafor boksen". 3 team med ARK/LARK og kompetanse på eldre trehusbebyggelse velges ut og honoreres hver med kr. 50.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 12.02.2013

Gjelder bygging av permanent utstillingssal for Jakob Weidemanns bilder, samt auditorium og nye kontorer for museet og utvidelse av tilliggende kinobygg med flere saler og kontorer. 3 arkitektfirmaer velges ut og det tildeles en 1. og en 2. premie på tilsammen 1% av antatt byggekostnad.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 11.02.2013

Gjelder rådgiving og bistand i forbindelse med ferdigstillelse av Skatteetatens nye kontorlokaler for 1000 medarbeidere i Fredrik Selmers vei 4, Oslo. Omfang tilsvarende 30% stilling.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 08.02.2013
Premiesum: Hver deltaker honoreres med NOK 80.000, og vinneren får i tillegg en premie på NOK 130.000.

Gjelder begrenset idekonkurranse for 3 deltakere om utvikling av Midsund sentrum. Midsund er en øykommune sørvest for Molde. Konkurransen er kunngjort som "Forenklet kunngjøring av konkurranse", men er en Plan- og designkonkurranse.

Se Doffin-kunngjøring her:
januar 2013
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 21.01.2013

Gjelder tilbygg til Liljevalchs konsthall (fra 1916) på Södra Djurgården, en av Stockholms vakreste klassiske bygninger. 4 arkitektteam (hvorav 1 Wild Card) skal velges ut.

Finn mer informasjon her:
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Nordisk
Frist for søknad om prekvalifisering: 18.01.2013

Gjelder begrenset prosjektkonkurranse om utnyttelse av Ulobas tomt på Gulskogen, vest for Drammen sentrum. Konkurransen er 2-delt: Både forslag til samlet tomtedisposisjon og utforming av Ulobas nye hoved- kvarter. Prosjektet har høye ambisjoner hva angår UU og klima/energibruk og vil være en del av FutureBuilt-programmet. 5 team (hvorav minst ett WildCard) velges ut og honoreres med hver 300.000 NOK. Se nærmere omtale under Konkurransenyheter.

For mere info, se NALs nettsider:
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Nordisk
Frist for søknad om prekvalifisering: 09.01.2013

Ulsmo Eiendom AS inviterer til begrenset arkitektkonkurranse om utforming av nytt boligområde på Øvre Volsdalsberga, nær Ålesund sentrum. Ca. størrelse 13.400 m2 BRA fordelt på ca.130 leiligheter. 3-5 firmaer velges ut og honoreres med NOK 150.000 hver. Se mer info under Konkurransenyheter.
desember 2012
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 03.12.2012

Gjelder utforming av nytt rådhus i Kiruna, som konsekvens av den kommende flytting av byens sentrum. 5 arkitektfirmaer velges ut. Konkurransen starter etter at konkurransen om ny byplan er fullført, sannsynligvis medio mars 2013.

Se mer informasjon her:
november 2012
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 22.11.2012

Gjelder utforming av nytt sykehjem i Lier. 4 arkitektfirmaer velges ut og honoreres med hver NOK 150.000, samt at vinner premieres med NOK 100.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 08.11.2012

Gjelder ombygging av eks. Høgehaug Syke- og aldershjem med 28 sykerom til Bo- og behandlingssenter med 24 leiligheter. Ca. 2000 m2 nybygg og 1000 m2 ombygging. 4 firmaer velges ut og premieres med NOK 60 - 100.000, iht. juryens rangering.

Se Doffin-kunnghjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 07.11.2012

Gjelder utforming av ny fengselsanstalt for 76 innsatte, totalt ca. 8000 m2 og antatt kostnad 347 mill. DKK. 5 team skal prekvalifiseres.

Link til mer info på AAs nettsider:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om deltakelse: 02.11.2012

Gjelder utforming av stort, nytt hospital på Nordsjælland, som følge av sammenslåing av 3 eks. sykehus. Samlet størrelse ca. 120.000 m2 og antatt kostnad 3,8 milliarder DKK. 7 team skal delta, hvorav 3 allerede er forhåndsinvitert.

Link til mer info på AAs nettsider:
oktober 2012
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 25.10.2012

Begrenset anbudskonkurranse med løsningsforslag, for team av entreprenør/arkitekt/landskapsarl. Min. 5 team velges ut og honoreres hver med NOK 150.000. Konkurransens vinner skal inngå en totalentreprisekontrakt med samspill. Prosjektstørrelse 9- 11.000 m2, antatt kostnad 190 - 210 mill. NOK.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 08.10.2012

Gjelder ny kirke i Hønefoss kirke, som erstatning for den gamle, nedbrente kirken. Det skal velges ut 5 team for deltakelse, som hver honoreres med NOK 100.000. Det kreves ikke tidligere erfaring med kirkeprosjektering.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 02.10.2012

Gjelder konkurranse om utforming av ny svømmehall ved Kvinesdal sentrum. 3 - 5 arkitekter velges ut og honoreres med NOK 100.000 + mva hver.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 01.10.2012

Gjelder begrenset prosjektkonkurranse om ny 2-parallellers barneskole for ca. 400 elever + 100 plasser i SFO. Anslått areal ca. 4000 m2. 4 arkitekter med tilhørende rådgivergruppe skal velges ut, og honoreres med hver NOK 125.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast i fase 1: 01.10.2012
Premiesum: Samlet premiebeløp 220.000 EURO

Åpen internasjonal arkitektkonkurranse i 2 trinn, vedr. utvidelse av byen Mikkeli med 5000 boliger "by designing a new model area for ecological construction, extending the citys centre to the Lake Saimas shoreline."

Mer info finner du her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 01.10.2012

Gjeler begrenset prosjektkonkurranse om utforming av "Nye Vardheim" i Randaberg sentrum, for å huse kommunens fremtidige helse- og velferdstjenester. Størrelse ca. 3-4000 m2 i tillegg til erstatning av arealer i eks. sykehjem som skal rives. 4-6 arkitekter velges ut for deltakelse i konkurransen og honoreres med NOK 150.000 hver.

Se Doffin-kunngjøring her:
september 2012
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 21.09.2012

Gjelder utforming av ny gravplass på ca. 90 dekar. Konkurransen er åpen for landskapsarkitekter med arkitektbistand. 3-5 team velges ut og honoreres med hver NOK 150.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering/innsending av utkast: 13.09.2012
Premiesum: Samlet premiesum 99.000 EURO (minus 7 % til SAFA!)

Åpen internasjonal idekonkurranse om utvikling av jernbanearealene i Lahti sentrum. Konkurransespråk er finsk og engelsk. Mesteparten av vedleggene er kun på finsk. Det anbefales følgelig at det er med minst en finsk deltaker i deltakerteamet.

Se konkurranseprogrammet her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 03.09.2012

Prosjektkonkurranse om ny skole på Bjorhaug, Nærbø øst. 4 deltakere honoreres hver med NOK 150.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
august 2012
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast: 10.08.2012
Premiesum: Samlet premiebeløp 300.000 EURO.

Internasjonal prosjektkonkurranse i 2 faser om utforming av "a lively central campus area for the use of Aalto University and the whole otaniemi science and research community." Konkurransens språk er engelsk. Konkurransestart 5. april.

Se mer informasjon her:
juli 2012
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om prekvalifisering: 09.07.2012

Gjelder utforming av "Kunnskaps- og kulrturtorget" nær Kirketorget i Kongsberg sentrum vest. Prossjektet inneholder undervisningsbygg, kulturbygg og administrasjonsbygg inkludert sambruksbygg, med samlet areal ca. 20-25.000 m2. I tillegg omfattes ny gangbro over elven til sentrum øst og konseptuelle studier for integrering av studentboliger, idrettsanlegg, næring m.m.. 7 deltakere velges ut og blir hver honorert med NOK 300.000, samt at vinneren får ytterligere NOK 300.000 i premie. Innbyder ønsker gjerne bredt sammensatt team med kombinasjon av norske og utenlandske firmaer.

Se Doffin-kunngjøring her:
juni 2012
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for innlevering av utkast: 29.06.2012
Premiesum: Samlet premiesum NOK 1.200.000

Åpen idékonkurranse om utvikling av området Gystadmarka (1600 daa) nær Jessheim sentrum. Området ønskes tilrettelagt for attraktive boliger og nærtilbud for en mangfoldig befolkning, med vekt på fremtidsrettede løsninger for energibruk, overvannshåndtering og gransport. NAL er konkurranseteknisk funksjonær og jurysekretær og vil oppnevne 2 jurymedlemmer.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 13.06.2012

Gjelder begrenset prosjektkonkurranse om permanent hverdagsscene og møblering på Torvet i Trondheim. 4 team velges ut og honoreres med hver 150.000 NOK. Vi gjør oppmerksom på at NAL har takket nei til å medvirke i konkurransen, bl.a. grunnet Trondheim Arkitektforenings skepsis til det nye torvdesignet som denne konkurransen skal bygge på.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast: 04.06.2012

Gjelder en internasjonal idekonkurranse i Espoo om å finne "inspiring and innovative models to interconnect the marina with a new urban area. Especially the urban structure on the shore line and even on top of the sea shoiuld be explored." Espoo er Finnlands nest største by, med over 250.000 innbyggere.

Program og mere informasjon her:
mai 2012
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for registrering: 31.05.2012
Frist for innsending av utkast: 31.10.2012
Premiesum: Samlet premiesun 70.000 EURO

Åpen internasjonal UIA-konkurranse om utforming av en europeisk skole i Heraklion på Kreta, med fokus på "integrating an energy efficient conceptual design and the use of renewable energy sources".

Finn mer informasjon her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 25.05.2012

Gjelder begrenset prosjektkonkurranse om ny flerbrukshall i Hønefoss idrettspark, med 3 håndballbaner og 2000 tilskuerplasser. 3 firmaer velges ut. Premie/honorar-beløp opplyses ikke før etter at prekvalifiseringen er fullført!

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om deltakelse: 21.05.2012

Internasjonal arkitektkonkurranse om utforming av nytt bysentrum i Kiruna. Sentrum, med en bygningsmasse på 400.000 m2 må flyttes i løpet av en periode på 20-25 år, grunnet rystelser og setninger som følge av gruvevirksomheten under byen. 10 arkitektfirmaer/team blir valgt ut og blir hver honorert med SEK 400.000. MNAL Knut-Eirik Dahl er en av 3 arkitekter i juryen.

Se mer informasjon på SAs hjemmesider:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 11.05.2012

Gjelder begrenset prosjektkonkurranse om utvidelse av Vitengarden (Jærmuseet) med nye kontor, lagerrom samt en ny barnehage. 3 deltakere velges ut og honoreres hver med NOK 120.000.

Se Doffin-kunngjøring her:
april 2012
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast: 27.04.2012
Premiesum: Saml premiebeløp min. DKK 800.000, hvorav 400.000 til vinneren.

Åpen internasjonal idekonkurranse om utvikling av sentrum i byen Klaksvik på Færøyene. Programmet er på færøyisk og engelsk. Utkastene kan tekstes på "skandinavisk".

Link til konkurranseprogrammet:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast: 16.04.2012
Frist for registrering: 30.03.2012
Premiesum: Samlet premiebeløp for begge trinn er 312.500 EURO

Åpen internasjonal 2-trinns prosjekt-konkurranse om utforming av nytt hovedbibliotek i Helsinki, beliggende ved Tölöviken i byens sentrum , nær parlamentsbygningen, Kiasma-museet og Finlandia-huset. Byggets størrelse er ca. 10.000 m2, antas å skulle koste ca. 70 mill. EURO og skal stå ferdig i 2017. Konkurranseprogrammet vil være tilgjengelig fra 5.1.2012. De 6-8 beste utkastene fra trinn 1 vil få delta i konkurransens trinn 2. Konkurransespråket er engelsk og finsk.

Se nærmere informasjon om konkurransen:
Konkurranseform: Begrenset totalentreprisekonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 11.04.2012

Gjelder begrenset anbudskonkurranse med løsningsforslag om totalentreprise for nybygg, ombygging og flerbrukshall ved Malvik vg-skole. 5 grupper av entreprenører, arkitekt og rådgivere velges ut og honoreres med hver 200.000 NOK.

Se Doffin-kunngjøring:
mars 2012
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 15.03.2012

Gjelder prekvalifisering til 2 separate Plan- og designkonkurranser for LARK + ARK, nemlig 1): Utvidelse Tiller kirkegård og 2): Nye Charlottenlund gravplass, begge for Trondheim Kirkelige Fellesråd. Konkurransene går parallelt og 1 team kan bare velges ut for deltakelse i en av konkurransene. 3-5 team velges ut til hver konkurranse og honoreres med hver NOK 150.000.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 09.03.2012

Begrenset arkitektkonkurranse om utforming av Rutenområdet midt i Sandnes sentrum som en multifunksjonell plass med høy andel av grønt. 5 tverrfaglige team med arkitekt, landskapsarkitekt og annen relevant kompetanse velges ut for deltakelse og honoreres hver med NOK 200.000 + mva. Se prekvalif.underlag og konkurranseprogram her: https://www.sandnes.kommune.no/rutenkonkurransen

Se Doffinkunngjøring her:
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 08.03.2012

Gjelder deltakelse i mulighetsstudie for bygging av 360 studenthybler i Olympiaparken på Lillehammer, som først skal benyttes under ungdoms-OL i 2016. 3 - 4 arkitekter velges ut og honoreres med NOK 160.000 eks. mva. Det loves intet senere oppdrag, men 1 av deltakerne kan bli kontrahert for utarbeidelse av forprosjekt.

Konkurranseunderlag finnes på ByggeWeb.no med ref. nr. TN865603:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for prekvalifisering: 07.03.2012

Gjelder utforming av "nye" Rogne barnehage med 110 plasser. 3 arkitektfirmaer velges ut og honoreres hver med NOK 50.000.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 01.03.2012

Gjelder idekonkurranse om utvikling av Sentrumsområdet i Sykkylven kommune på Sunnmøre. Kommunen ønsker et mer attraktivt sentrum for å gjøre kommunen mer interessant å bo og arbeide i. 3 tverrfaglige team velges ut og honoreres hver med NOK 100.000 i tillegg til kostnadsdekning for deltakelse på 4 dagers idedugnad i Sykkylven. I tillegg er det satt opp NOK 150.000 til premiering. Unge og nyetablerte oppfordres til å søke om deltakelse.

Se Doffin-kunngjøring med link til konkurranseprogram:
januar 2012
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 31.01.2012

Gjelder begrenset prosjektkonkurranse for Statens vegvesen om utforming av ny Sluppen bro over Nidelva i Trondheim, samt landingsområder på hver side. 5 team blir prekvalifisert og blir honorert for sin deltakelse.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 27.01.2012

Gjelder prosjektkonkurranse for arkitekter og landskapsarkitekter om utvidelse av Sørli barneskole fra 1 til 2-parallell. Anslått bruttoareal nybygg 1800 m2. 4 - 5 utvalgte team får hver NOK 80.000 i honorar.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast: 18.01.2012

Åpen internasjonal ide- og prosjektkonkurranse i 2 trinn. Første fase er på idenivå, mens fase 2 er mer prosjektrettet. Inntil 5 deltakere velges ut til trinn 2 og honoreres med ISK 2 mill. I tillegg tildeler juryen 3 premier på henholdsvis ISK 2.5, 2.0 og 1.5 mill. Konkurranseprogrammet er på både islandsk og engelsk, men utkastene skal leveres med islandsk tekst.

Se konkurranseprogrammet her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 12.01.2012

Gjelder begrenset prosjektkonkurranse om 2 nye museumsbygg for Museet Kystens Arv i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. Romprogrammet er på netto 1397 m2. 3 team velges ut og honoreres med hver NOK 225.000.

Se Doffin-kunngjøring:
desember 2011
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 20.12.2011

Gjelder prosjektering av 11 nye omsorgsboliger på ca. 65 m2. Hver deltaker blir honorert med NOK 50.000. Antall ikke angitt.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 07.12.2011

Gjelder begrenset arkitektkonkurranse om revitalisering og ombygging av bygningsmassen i Folkets Hus i Olav Trygvassons gate i Trondheim. 3 deltakerteam vil bli valgt ut og vil hver honoreres med NOK 150.000 + 75.000 til vinnerteamet. Konkurransen arrangeres av AØF i Trondheim i samråd med NAL og med AsplanViak Trondheim v/MNAL Hilde Bøkestad som ansvarlig for konkurransens opplegg og gjennomføring.

Se prekvalifiseringsunderlaget her:
november 2011
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for innlevering av utkast: 15.11.2011
Premiesum: Samlet premiepott NOK 500.000

Åpen prosjektkonkurranse for landskapsarkitekter og arkitekter om ombygging og revitalisering av det eksisterende torget i Asker sentrum. Befaring og orientering på tomten avholdes fredag 7. oktober kl. 1300. Konkurranseomtale og konkurransegrunnlag finnes på: http://www.arkitektur.no/?nid=227430

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for innlevering av utkast:: 14.11.2011
Premiesum: 1. premie vil være på minimum kr. 300.000,- totalt premiebeløp vi vil publiseres på arkitektur.no senest 26.08.2011.

Gjelder utforming av ny Kirke i Våler i Solør. Våler Kirkelige Fellesråd inviterer til konkurranse om utforming av ny kirke i sentrum av Våler i Solør, til erstatning for den gamle kirken som brant ned i 2009. Innleveringsfrist er satt til 14. november 2011. 1. premie vil være på minimum kr. 300.000,-. Kirken skal romme 350 mennesker, samt en god del sekundære rom. Det er lagt klare føringer i forhold til materialbruk, idet man ønsker at treverk skal være det dominerende materiale, i tråd med Vålers identitet som en av landets aller største skogkommuner.

Se Doffin-kunngjøring:
Se Konkurransegrunnlag på arkitektur.no:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for innlevering av utkast: 07.11.2011

Gjelder utforming av nytt pilegrimssenter i tilknytning til Røldal stavkirke. Bygget skal inneholde rom for de besøkende med utstillinger, billedspill, servering og muligheter for studier og samvær. I tillegg skal det innpasses lokaler for museum, reiseliv, administrasjon, prest, sogneråd m.m.. Samlet nettoareal 795 m2. Samlet premiesum NOK 500.000. NALs Konkurransesekretariat er konkurransefunksjonær og konkurransens adresse. OBS: Det er mulighet for befaring på stedet 30. juni.

Se Doffin-kunngjøring:
Se Konkurransegrunnlag på arkitektur.no:
oktober 2011
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast: 31.10.2011
Premiesum: 3 premier på 2.500, 1000 og 500 EURO.

Åpen internasjonal idekonkurranse for arkitekter under 30 år. Gjelder utforming av ny inngangsportal/situasjon for fjellandsbyen Sutrio i Nord-Italia. Byen har rike håndverkstradisjoner og er kjent som "the carpenters village". Bruk av tømmer er derfor en sentral del av oppgaven. Arrangør er AGAF (Association of young architects of Ferrara), en organisasjon som har hatt bredt samarbeide med Norge ved flere anledninger. MNAL Tom Wike i ØKAW er valgt som juryens leder.

Her finner du konkurransegrunnlaget på engelsk:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast: 31.10.2011
Premiesum: Samlet premiesum NOK 2.000.000

Åpen internasjonal idekonkurranse om utforming av Ålesunds sentrale sjøside mot sør, dvs. området rundt rådhuset, Brosundet og den nye cruisehavna. Konkurransen er ledd i arbeidet med å utvikle en ny, fremtidsrettet reguleringsplan der både trafikkale, miljømessige og arkitektonisk/estetiske hensyn er tungt vektlagt. Konkurransegrunnlaget vil være tilgjengelig på NALs og Ålesund kommunes nettsider fra senst 23.5.

Se Doffin-kunngjøring:
Se Konkurransegrunnlag på arkitektur.no:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast: 20.10.2011
Premiesum: Samlet premiesum NOK 800.000

Åpen idekonkurranse om utforming og vitalisering av Harstad bysentrum. Målet er at vinnerutkastet skal danne utgqnsgpunkt for en helhetlig sentrumsplan som vil sikre god stedsutvikling og befolkningsutvikling og økt etablering og sysselsetting. Konkurransen er utviklet i samarbeide med NAL og med NALs Konkurransesekretariat som konkurransefunksjonær og innleveringsadresse. Konkurranseprogrammet finner du her: http://www.harstad.kommune.no/idekonkurranse.185191.no.html
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast: 03.10.2011
Premiesum: DKK 600.000 som fordeles likt på 2-4 vinnere

Gjelder byplankonkurranse i 2 etapper, om utvikling av helhetsplan for et ubebygget område på 580 daa i sydvestre Humlebæk. Første etappe er åpen og 2-4 deltakere velges ut til etappe 2 i perioden mars-mai 2012.

Se konkurranseomtale på AAs nettsider:
september 2011
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 30.09.2011
Premiesum: Samlet premiesum 165.000 EURO

Internasjonal idekonkurranse om byutvikling innenfor Sydhavnen-området i Helsingfors, et areal på ca. 230 dekar. Det er et ønske om å integrere området tettere inn mot eksisterende sentrum og å effektivisere havnevirksomheten, samtidig som man ivvaretar områdets "cityscape" og kulturhistoriske verdier. Konkurransespråket er finsk eller engelsk.

Konkurransegrunnlaget finnes på:
august 2011
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av utkast: 15.08.2011
Premiesum: Samlet premiesum NOK 500.000

Gjelder utforming av gang- og sykkelbro over sporområdet på Heggedal stasjon. Innbyder er Jernbaneverket i samarbeide med Asker kommune. OBS: Denne konkurransen er i utgangspunktet forberedt i samråd med NAL, og med et godt program og seriøse betingelser. Innbyder ønsker imidlertid å etterfølge selve arkitektkonkurransen med en ny, forhandlet konkurranse med inntil 4 "vinnere" der juryens bedømmelse kun vektlegges med 50% i forhold til det man betegner som "det totalt sett mest økonomisk fordelaktige tilbudet". NAL tar avstand fra en slik metode for oppdragstildeling og har valgt å ikke bistå Jernbaneverket med oppnevning av juryrepresentant eller på annen måte.

Se Doffin-kunngjøring:
juni 2011
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 10.06.2011

Gjelder utvikling av Oslofjord Convention Center på Brunstad i Stokke kommune i Vestfold, til å bli et av Europas største og beste konferanseanlegg. 4-5 arkitektfirmaer velges ut etter prekvalifisering og honoreres hver med NOK 250.000 for utarbeidelse av løsningsforslag. Oppstartmøte blir allerede før sommerferien og sannsynlig innleveringsfrist 30. september. Se nærmere info og linker til prekvalif.grunnlag på NALs Konkurransenyhets-sider.
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for påmelding: 10.06.2011
Frist for levering av konkurranseforslag : 30.06.2011
Premiesum: 1.premie 12.000 EURO, 2.premie 6.000 EURO

Europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Denne gang konkurrereres det i Norge på 3 tomter, nemlig i Oslo, Skien/Porsgrunn og Haugesund. Mer info på www.europan.no

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 10.06.2011

Trondheim kommune inviterer til begrenset prosjektkonkurranse om nybygg for offentlig virksomhet (bl.a. kontorer for kommunale etater, nytt kinosenter og P-hus) på Leütenhaven i Trondheim sentrum. Samlet areal over terreng ca. 20.000 m2. Konkurransen gjennomføres i samrbeide med NALs Konkurransesekretariat. 4- 6 deltakere velges ut og honoreres hver med NOK 250.000.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 08.06.2011

Gjelder utforming av nytt omsorgssenter med fellesbygg og 66 boenheter, som skal oppføres i 3 byggetrinn. Konkurransen omfatter både ARK, LARK og reg.arkitekt. 3-4 team velges ut og honoreres med hver 160.000 NOK eks. mva.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 01.06.2011

Gjelder utforming av ny U-skole med 12-15 klasser på Bråtejordet på Strømmen. 3-5 arkitektfirmaer velges ut for å delta i konkurransen og blir hver honorert med NOK 100.000 + mva.

Se Doffin-kunngjøring:
mai 2011
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 31.05.2011
Premiesum: Samlet premiesum NOK 800.000

Åpen prosjektkonkurranse om utforming av fellesmagasin, administrasjon og publikumsareal for Musea i Sogn og Fjordane og Sunnfjord museum. Samlet brutto programareal 4680 m2.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 13.05.2011
Premiesum: x deltakere blir hver honorert med NOK 110.000

Gjelder utforming av nytt 1-parallell skoleanlegg for 5.-10.trinn med brutto arealbehov på max. 2400 m2. OBS: Åmot kommune arrangerte i 2009 begr. prosjektkonkurranse om samme anlegg, med Børve & Borchsenius AS som vinner. Selv om oppgaven nå er noe endret, mener NAL at konkurransevinneren burde ha blitt tildelt oppdraget, uten at ny konkurranse avholdes. Ta gjerne kontakt med NAL for mer info om saken.

Se Doffin-kunngjøring:
april 2011
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 27.04.2011
Premiesum: Samlet premiesum NOK 600.000

Åpen arkitektkonkurranse om utforming av nytt formidlingssenter på Sogn og Fjordanes Tusenårssted Gulatinget i Gulen kommune, ytterst i Sognefjorden. Romprogram 668 m2 netto. Hele konkurransegrunnlaget kan lastes ned fra Doffin.

Se Doffin-kunngjøring:
mars 2011
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 23.03.2011

Gjelder utforming av arkitektonisk konsept for nye Åsveien 1-7 skole med tilhørende uteanlegg og flerbrukshall for totalt 525 elever, inkl. et opplæringstilbud for 20 elever med autisme-vansker. Det velges ut 5-6 team av arkitekt og landskapsarkitekt som hver blir honorert med NOK 150.000.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset totalentreprisekonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 15.03.2011

Gjelder totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag for bygging av ny Brattås barneskole på ca. 2400 m2. 5 team velges ut og honoreres med hver NOK. 100.000.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av utkast: 15.03.2011
Premiesum: 3 premier på henholdsvis kr. 50.000, 30.000 og 20.000.

Gjelder utformingen av et minnesmerke over Maihaugens grunnlegger Anders Sandvik, som skal plasseres ved museets hovedinngang. Minnesmerket skal stå ferdig 11.mai 2012. Vinneren får kr. 700.000 (inkl. honorar) til disposjon for å realisere sitt utkast.

Se mer info og last ned konkurranseprogrammet her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 11.03.2011

Gjelder utforming av 3 innfallsporter til nasjonalparken Sjunkhatten, en nasjonalpark som har som målsetting åvære "barnas nasjonalpark" og spesielt tilrettelagt for alle barn og unge uansett funksjonsnivå. 4 deltakere velges ut og honoreres med hver NOK 100.000.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 11.03.2011

Gjelder prekvalifisering for begrenset P+D-konkurranse om utvidelse av sykehus for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. 3- 6 deltakere velges ut. OBS: I følge kunngjøringen er det ingen premiering eller honorar til deltakerne ! NAL har påtalt dette overfor byggherren og avventer svar.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for innlevering av utkast: 02.03.2011
Premiesum: Samlet premiesum NOK 600.000

Åpen arkitektkonkurranse om utforming av Jøssingfjordsenteret, et museum og besøkssenter med fokus på bergverksindustri, geologi og kultur, beliggende innerst i Jøssingfjorden, i nær tilknytning til Nedre Helleren kraftstasjon og strandsitterplassen Helleren. Areal ca. 12- 1500 m2. Konkurranseprogram og nødvendige bilag finnes på www.arkitektur.no med adresse: http://www.arkitektur.no/?nid=214138 NALs Konkurransesekretariat er konkurransens adresse.

Se Doffin-kunngjøring:
februar 2011
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av utkast: 28.02.2011
Premiesum: Samlet premiesum NOK 500.000

Gjelder idekonkurranse om utvikling av Hallingmoområdet i Gol sentrum, med spesielt vekt på sambruk og samlokalisering av eksisterenbe og nye funksjoner. NAL er konkurransens adresse og Konkurransekomiteen har oppnevnt Kjersti Hembre og Haakon Rasmussen som juryrepresentanter i tillegg til Marianne Thomassen fra NLA.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 02.02.2011

OBS: Ny, revidert kunngjøring! Gjelder prekvalifisering for arkitektkonkurranse om utforming av ny kulturkirke på Spikkestad. Netto programareal er 1524 m2, med 350 sitteplasser i kirkerommet og 250 i kulturdelen. 3-6 deltakere velges ut. Hver av deltakerne blir honorert med NOK 100.000.

Se Doffin-kunngjøring:
januar 2011
Konkurranseform: Begrenset totalentreprisekonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 24.01.2011
Premiesum: 5 team honoreres med hver NOK 200.000

Begrenset totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag. Gjelder prosjektering og bygging av felles nybygg for vg-skole og kommunalt kulturbygg på tilsammen ca. 4000 m2.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 14.01.2011
Premiesum: 5 team velges ut og honoreres med NOK 250.000 hver

Gjelder Arkitektkonkurranse om utvikling av området Føyka/Elvely til en ny bydel i Asker sentrum. Oppgaven krever tverrfaglig kompetanse innenfor områdene arkitektur, landskap, vei/trafikk og økonomi.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast: 06.01.2011
Premiesum: 750.000 DKK

Gjelder idekonkurranse om helhetsplan for Rødovre Syd. Rødovre er en kommune rett utenfor København med 36.000 innbyggere og et areal på 12 km2. Området rundt Rødovre stasjon skal fortettes og tilføres flere bymessige kvaliteter.

Link til AAs Konkurransesider og videre til programmet:
desember 2010
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 17.12.2010

Gjelder utforming av forslag til fornying og utvidelse av Bremnes U-skole med sikte på å tilrettelegge for moderne pedagogikk. 4 - 6 arkitekter blir valgt ut til å delta og honoreres med NOK 100.000 hver.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for innlevering av utkast: 14.12.2010
Frist for å stille spørsmål: 25.10.2010
Premiesum: Samlet premiesum er NOK 1.500.000

Gjelder idekonkurranse om klimaeffektiv utvikling av Furusetområdet i Groruddalen i Oslo. Konkurransen utfordrer tverrfaglig kompetanse. Konkurransemateriale m/alle vedlegg kan lastes ned fra www.futurebuilt.no

Konkurransegrunnlaget finner du her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 01.12.2010

Gjelder idekonkurranse om arealbruken i Oppdal sentrum som følge av omlegging av traceen for E6. 4 team prekvalifiseres og honoreres hver med NOK 200.000 + en premiepott på NOK 150.000 til juryens fordeling.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 01.12.2010

Gjelder ny 1-10 skole med familiesenter i Larvik, med tilhørende uteområde. Prosjektomfang ca. 180 mill. NOK. 4 tema velges ut til deltakelse og blir hver honorert med NOK 125.000.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av utkast: 01.12.2010
Frist for registering: 21.10.2010
Premiesum: Samlet premiesum 100.000 EURO

Åpen internasjonal prosjektkonkurranse arrangert av Arkitektforbundet i Serbia sammen med UIA. Gjelder utforming av et science-senter med arealer for utstillinger, konferanser og planetarium, med tilhørende parkområde.

Link til konkurranseprogram og registrering:
november 2010
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om prekvalifisering: 16.11.2010

Gjelder ideer og utforming av utstilling for Norsk søfuglsenter, som skal etableres i en eksisterende verkstedhall i havneområdet på Værlandet i Askvoll kommune. Inntil 4 deltakerteam velges ut og blir hver honorert med NOK 50.000 samt betalt reise og opphold i forbindelse med oppstartseminar.

Se Doffin-kunngjøring:
oktober 2010
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av konkurranseutkast: 27.10.2010
Premiesum: En samlet premiesum på minst NOK 500.000 + innkjøp

Gjelder ideer og utformingsforslag til utvikling av byrom og sjøfronten i Åndalsnes sentrum, som ledd i et pågående planarbeide med hovedmål å øke områdets attraktivitet for næringsdrivende, beboere og gjester.

Se Doffin-kunngjøring
Direkte lenke til Konkurranseprogram og vedlegg
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for innlevering av utkast: 25.10.2010
Premiesum: NOK 600.000

Åpen designkonkurranse for arkitekter og ind.designere om utforming av nye nedstigningstårn, til erstatning for de 46 reklamefinansierte tårnene som er utplassert i oslo sentrum dag. Tårnene skal fungere som adkomst til både transformatorstasjoner og gangbare kulvertanlegg under bakken. OBS: Svært kort konkurransetid! Konkurransegrunnlaget kan lastes ned fra Oslo kommunes Anskaffelsesportal NAL er Konkurransefunksjonær og har oppnevnt MNAL Per Martin Landfall som medlem av juryen.

Link til Konkurransegrunnlaget:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering av utkast: 08.10.2010
Premiesum: 900.000 DKK

Idekonkurranse om hvorledes man "får lyst til og mulighet for å bo, arbeide og leve tettere", utskrevet av Statens Kunstfond i Danmark. Ideene skal presenteres gjennom en film av 3 minutteres varighet.

Link til konkurranseprogrammet:
september 2010
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for levering av utkast: 27.09.2010
Premiesum: De 3 beste utkast premieres med beløp fra 40.000 til 80.000 kr.

Premiert, ikke-anonym arkitektkonkurrranse om utforming av ny 4-avdelingers barnehage på Lundjordet i Geilo. Er kunngjort som åpen anbudskonkurranse og innebærer en "hybrid" mellom anbud og ordinær arkitektkonkurranse. NAL har kontaktet kommunen for om mulig å endre opplegget.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om deltakelse: 24.09.2010
Premiesum: DKK 100.000 for etappe 1, DKK 300.000 for etappe 2.

Gjelder utforming av et tilbygg på 6000 m2 til Danmarks Science Center, Experimentarium, beliggende på Tuborg-området i København. Etter prekvalifisering av 6-8 deltakergrupper, avholdes konkurransen i 2 etapper.

Se Prekvalifiseringsgrunnlaget her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om deltakelse: 23.09.2010
Premiesum: Hver deltakergruppe honoreres med NOK 200.000 eks. mva.

Gjelder utforming av nytt formidlingsbygg (ca. 5000 m2) som tilbygg til Arkeologisk museum i Stavanger sentrum. Det velges ut 5-6 prosjekteringsgrupper. Statsbygg inviterer nyetablerte arkitektfirmaer til å søke om deltakelse. OBS: NAL er kritiske til konkurranseopplegget, bl.a. fordi senere oppdrag skal tildeles etter forhandlinger med alle de premierte og at juryens rangering av disse ikke vil bli kunngjort før kontrakt er tildelt.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av utkast: 15.09.2010
Premiesum: De 3 beste utkastene premieres med fra 50.000 til 100.000 NOK.

Gjelder utforming av omsorgsboliger for barn og unge på Kringlemyr 8 i Geilo. Premiert, ikke-anonym arkitektkonkurranse kunngjort som åpen anbudskonkurranse. Dette er en "hybrid" konkurranseform med uvanlige kriterier. NAL har kontaktet kommunen for om mulig å endre opplegget.

Se Doffin-kunngjøring
august 2010
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 27.08.2010

Gjelder utforming av "Arena Ulstein", et nytt idrettsbygg med primært idrettshall og svømmehall. Andre funksjoner vurderes også innplassert, bl. a. bibliotek, ungdomslokaler og parkeringshus. Antydet samlet prosjektkostnad 200- 250 mill. kr. 5 prosjekteringsgrupper prekvalifiseres og honoreres hver med NOK 100.000. OBS: NAL har påtalt at honoraret er for lavt for en såpass stor og kompleks oppgave.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud:: 26.08.2010

Konkurransen er feilaktig kunngjort som Plan- og designkonkurranse. Vil bli kunngjort på nytt som åpen anbudskonkurranse.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for å melde sin interesse (!): 25.08.2010
Frist for mottak av søknad om deltakelse: 17.09.2010
Premiesum: Det vil bli fastsatt "satsar for premiering", men dette er foreløpig ikke besluttet.

Dette gjelder utvidelse av eks. sykehjem med 60 plasser for heldøgns pleie. En idekonkurranse skal avklare om den foreliggende tomt er stor nok til en slik utbygging.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for søknad om deltakelse: 09.08.2010
Premiesum: 4 deltakere får hver kr. 150.000 + kr. 100.000 til vinner

Gjelder arkitektonisk konsept for nybygg/ombygging/riving av Hegg barneskole i Lier. Nettoareal ca. 5800 m2. Skal bygges som passivhus. OBS: I kunngjøringen feilaktig betegnet som anbudskonkurranse!

Se Doffin-kunngjøring
juni 2010
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse:: 28.06.2010

Gjelder utforming av nytt badeanlegg og regionalt kulturhus i tilknytning til Rica Hotell i Sandnessjøen sentrum. Total størrelse ca. 7000 m2. 4-5 arkitektfirma velges ut og premieres med NOK 150.000,- hver.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse:: 24.06.2010

Gjelder oppgradering av Stord U-skole, nær Leirvik sentrum. 5 deltakere velges ut og honoreres med NOK 150.000 hver.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal

Rom Eiendom ønsker i denne sammenheng å knytte til seg dyktige arkitekter som kan hjelpe til med å utvikle Skien Brygge til en ny attraktiv bydel ved vannet. Området skal bli et godt sted å bo, det skal ha urbane kvaliteter og ha rom for overraskelser. Rom Eiendom inviterer på denne bakgrunn arkitekter til å melde sin interesse for å delta i en begrenset arkitektkonkurranse med 4 deltakere. NOK 200.000,-

http://www.doffin.no
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse:: 07.06.2010
OBS: Meget kort frist!: 07.06.2010

Gjelder utvikling av et sentrumsnært område på østsiden av Skienselva, med hovedvekt på boliger for ROM Eiendom AS, i samarbeide med Grenland Havn. 3-5 team blir hver honorert med NOK 200.000.

se doffin kunngjøring
mai 2010
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist:: 27.05.2010

Åpen plan og designkonkurranse om utforming av skulpturmaster(er) for Statnett , ved rasteplassen Heia ved E6 i Balsfjord kommune. Samlet premiesum NOK 750.000. Konkurransegrunnlaget kan lastes ned fra www.statnett.no.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse:: 11.05.2010

Gjelder utvikling av et konsept som ivaretar ambisjonene om å utvikle "Arkivet" til et nasjonalt senter for historieformidling og fredsbygging, og som samtidig hensyntar bindinger knyttet til "Arkivet" som et historisk sted. 3-4 deltakere velges ut og premieres hver ved NOK 100.000,-.

se doffin kunngjøring
april 2010
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om deltakelse: 30.04.2010

Gjelder nytt kontorbygg for å samle EU-kommisjonens ansatt på ett sted, på Plateau du Kirchberg i Luxembourg. Byggets størrelse ca. 150.000 m2. Maksimalt 8 team prekvalifiseres og honoreres med 50.000 EURO hver. I tillegg er det oppsatt en premiepott på 330.000 EURO som fordeles på 1., 2. og 3. Premie. Mer info: www.ec.europa.eu/jmo2
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist:: 23.04.2010

Gjelder utforming av to nye grensestasjoner ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV). Som et resultat av omlegging av driften av grensevakten, skal dagens seks grensestasjoner erstattes av to nye. Hver av stasjonene vil være ca. 2500 m2. Stasjonene er utgangspunktet for overvåking av grensen mellom Norge og Russland og skal inneholde kvarter og operative fasiliteter for grensejegerne og befal. NB: Av sikkerhetsmessige grunner er konkurransen åpen for kun norske statsborgere! Premiebeløp foreløpig ikke fastsatt. Konkurranseprogrammet vil bli gjort tilgjengelig på Doffin den 08.02.2010.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist:: 16.04.2010

Gjelder utforming av kulturhus både for bluesen (Notodden er Norges "blueshovedstad") og samlingspunkt for øvrige kulturelle aktiviteter på Notodden. Byens beste tomt er stilt til disposisjon for å etablere et markant bygg for alle byens innbyggere og besøkende. Samlet premiesum NOK 750.000.

se doffin kunngjøring
mars 2010
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av tilbud: 25.03.2010
Premiesum: 3 like premier à kr. 60.000.

Gjelder uforming av ny arbeidskirke på Ålgård. Romprogram på ca. 1425 m2. OBS: Denne konkurransen har så dårlige betingelser at deltakelse frarådes! Se mer info under "Konkurransenyheter".

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse:: 15.03.2010

Gjelder begrenset plan- og designkonkurranse om tilbygg for Berverksmuseet for rådgivergruppe bestående av ARK, LARK, RIB, RIV og RIE. 3-5 grupper velges ut til å delta. Hver gruppe honoreres med kr 150.000. OBS: Nyetablerte firmaer oppfordres til å søke!

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse:: 05.03.2010

Gjelder "Design- og priskonkurranse" for komplette entreprenørgrupper med arkitekt og rådgivere, med forutgående prekvalifisering av 5 grupper: Oppgradering av Skjetlein videregående skole - Riving av ca. 5900 m2, inntil 3000 m2 nybygg og inntil 3000 m2 ombygging. Tilbydergrupper velges ut.

se doffin kunngjøring
februar 2010
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse:: 19.02.2010

Gjelder utarbeidelse av arkitektonisk konsept for den nye barneskolen på Haukerød i Sandefjord. Dette er en begrenset prosjektkonkurranse, men arrangeres etter prosedyren "anbudskonkurranse" da honorartilbud inngår som tildelingskriterium. 5-7 deltakere velges ut og honoreres med NOK 200.000 hver.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse:: 15.02.2010

Gjelder bygging av et nytt ledelsesbygg for Generalinspekrøren i Hæren (GIH). Sammen med planene for nye bygg er det behov for å utvikle en ny leirplan for Rusta leir hvor ledelsesbygget er forutsatt plassert. Det er en målsetting at bygget skal ha energiklasse A. 4-6 deltakere velges ut og blir honorert med NOK 200.000 hver.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Konkurranse med forhandling
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av tilbud.: : 11.02.2010

Gjelder utforming av ny 3 parallell barneskole med gymsal, beliggende ved Sarpsborg fotballstadion. 3-5 firmaer velges ut og blir honorert med NOK 100.000 hver for utarbeidelse av skisseforslag + honorartilbud.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Konkurranse med forhandling
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av tilbud.: : 11.02.2010

Gjelder utforming av 48 omsorgsboliger og 32 sykehjemsplasser på Valaskjold. 3-5 deltakere velges ut og blir honorert med NOK 100.000 hver for å utarbeide skisseforslag + honorartilbud.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: 08.02.2010
Premiesum: Premiesum: NOK 1.000.000

Gjelder utvikling av bydelen Strømsø i Drammen med sikte på en menneskevennlig, energieffektiv og klimanøytral byutvikling. Strømsø er et av kjerneområdene for prosjektet "By- og boligutstillingen Oslo-Drammen 2009-2018". Konkurransen arrangeres i samarbeide mellom Drammen kommune, By- og Boligutstillingen og NAL / Ecobox. NAL har et antall trykte konkurranseprogram til distribusjon.

Konkurranseprogram og vedlegg kan lastes ned fra
Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 01.02.2010
Premiesum: Samlet "premiepott" 400.000 NOK.

Gjelder utforming av nytt kombinert nærings- og administrasjonsbygg (rådhus) samt fremtidig kulturhus. 4 til 5 arkitektfirmaer velges ut.

Se Doffin-kunngjøring:
januar 2010
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av tilbud.: : 15.01.2010

Gjelder utforming av et nytt regionalt kulturhus for kulturlivet i Værnesregionen. Huset skal romme flere saler, bibliotek, galleri, allaktivitetsarealer og verksteder samt fellesarealer med vestibyle og servering. I tillegg planlegges det etablert et hotell samlokalisert med kulturhuset, samt anlegg av en ny bypark. Kulturhusets romprogram er på ca. 8000m2 brutto, hotellet omtrent det samme. Inntil 5 deltakere velges ut og får hver NOK 200.000,- i premie.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av tilbud.: : 15.01.2010

Gjelder utforming av planområde "Fremtidstunet" på 220da. Tunet omfatter Setermoen barne- og ungdomsskole, skolefritidsordning, barnehage, ungdomsklubb og Barduhallen (svømmebasseng, innedørshall og treningsstudio) med tilhørende uteanlegg. 5 deltakere velges ut og honoreres med hver NOK 150.000,-.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for forespørsel om deltakelse: 05.01.2010
Premiesum: 5 grupper får hver NOK 125.000

Ny 3-paralellers barneskole med idrettshall. Tilsammen ca. 9000 m2. Full prosjekteringsgruppe

Se Doffin-kunngjøring:
desember 2009
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Registreringsfrist: : 12.12.2009
Innleveringsfrist: : 26.02.2010
Premiesum: Samlede premiesummer: 176.000 EURO.

Det internasjonale arkitektforbundet UIA arrangerer 3 parallelle, separate konkurranser om prosjekter ved elva Drava i sentrum av Maribor i Slovenia. Det dreier seg om 1) utforming av en elvepromenade 2) design av en gangbro og 3) Maribor Kunstgalleri. Registeringsavgift: 150 EURO

Se Uias nettsider for informasjon:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av tilbud.: : 07.12.2009

Gjelder utforming av ny kirke i Knarvik. 4-6 deltakere velges ut. Hver deltaker (men ikke vinneren) honoreres med kr. 50.000,-.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av tilbud.: : 04.12.2009

Gjelder modernisering/utbygging av Eikefjord barne- og ungdomsskule. Omfang av nybygg, tilbygg eller ombygging er ikke avklart. 3-5 deltakere velges ut og honoreres med hver kr 150.000,- inkl. mva.

se doffin kunngjøring
november 2009
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Premiesum: Første premie er på 100.000 US$

Konkurransen arrangeres av stiftelsen Arquitectum som en årlig foreteelse. Årets oppgave er å utforme 2 leilighetstårn beliggende inntil golfbanen i Lima i Peru. Registrering - innleveringsfrist november til januar 2010. Se under lenken.

Mer info finner du her:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Tidsfrist for mottak av tilbud.: : 23.11.2009

Gjelder utforming av nytt Opera- og kulturhus i Kristiansund. Nettoareal for bygget er foreløpig estimert til ca. 10.000m2. Bygget skal inneholde lokaliteter for Operaen i Kristiansund, biblioteket, Høyskolesenteret og øvrig kulturliv. 5 team velges ut og får hver et honorar NOK 250.000,-.

se doffin kunngjøring
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: 18.11.2009
Premiesum: Samlet premiesum DKK 650.000.

Gjelder oppførelse av en beskyttende klimaskjerm over Jellingstenene, et av Danmarks viktigste kulturminnesmerker.

Informasjon:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse:: 16.11.2009

Gjelder utforming av ny ungdomsskole for 700 elever, med samlet areal 7 500 - 9 000 m2, samt ny flerbrukshall på 1600 - 1800 m2. 5 deltakere velges ut. 1. premie: NOK 100.000,- 4 premier a NOK 50.000,-

se doffin kunngjøring
oktober 2009
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for prekvalifisering:: 28.10.2009
Premiesum: 6 grupper velges ut etter prekvalifisering og premieres hver med NOK 100.000.

Arrangør: IT Fornebu Konkurransen omhandler overordnet masterplan for ca. 60 dekar og inntil 500 boliger samt skisseprosjekt for de første 100 boliger.

Se invitasjon til prekvalifisering på www.arkitektnytt.no:
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal

Konkurranseperiode: 18. oktober - medio januar.

Informasjon:
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: 06.10.2009

Gjelder utforming av området "Gamle havnen" i Reykjavik. Deltakelse kan kun skje i samarbeide med et islandsk arkitektfirma.

Informasjon:
september 2009
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Premiesum: 4 deltakere prekvalifiseres og honoreres med NOK 50.000 hver.

Gjelder forslag til utvikling av Skei sentrum i Surnadal kommune. Nærmere informasjon finnes på www.surnadal.kommune.no.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 17.09.2009
Premiesum: 3-4 firmaer prekvalifiserer for deltakelse og honoreres med NOK 100.000 (+mva.) hver.

Gjelder ny barneskole på 2600 m2 lokalisert på Nesmyra v/Tjeldstø.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 17.09.2009
Premiesum: Honorar foreløpig ikke fastsatt.

Gjelder utforming av ny flerbrukshall på ca. 5100 m2, lokalisert på Tednebakkane på Rong, bestående av kjøkken/kafeteria, kultursal m/fast amfi, musikkrom, squash, bowling m.m.

Se Doffin-kunngjøring:
august 2009
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse:: 31.08.2009
Premiesum: Begrenset. 3-5 deltakere velges ut og honoreres med NOK 100.000 hver.

Prosjektet er basert på bygging av et bo- og omsorgssenter med 2 avdelinger og tilsammen 34 boenheter. Bygningen har et programmert nettoareal på 2 110 m², med underjordisk parkeringsanlegg.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 28.08.2009
Premiesum: Begrenset, 3-5 deltakere velges ut. Hver deltaker honoreres med NOK 150.000 (inkl. mva)

Gjelder opprustning av en eksisterende barne- og ungdomskole.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Tidsfrist for mottak av forespørsel om deltagelse: 24.08.2009
Premiesum: 3 deltakere prekvalifiseres og får hver et honorar på NOK 90.000

Gjelder utformng av ny barne- og undomskole på ca 2900m2.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Premiesum: Samlet premiesum: 950.000 DKK

Gjelder utvikling av ideer i forbindelse med vedtatt samlokalisering av 4 naturhistoriske museer til ett samlet anlegg i Botanisk Have i hjertet av København.

Info:
juli 2009
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 01.07.2009
Premiesum: Premiesum er ikke endelig fastsatt.

Gjelder begrenset arkitektkonkurranse for bygging av kulturhus i Tønsberg. Rehabilitering av eksisterende fredet hus ca 5000 m2, påbygging ca 2500 m2 over bakken, mulig kjeller ca 400 m2. Utenomhus ca 1000 m2. 7 deltakere velges ut etter prekvalifisering.

Se Doffin-kunngjøring:
juni 2009
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: 29.06.2009
Premiesum: 12.000 EURO for hver delkonkurranse

Åpen internasjonal prosjektkonkurranse for yngre arkitekter. Aldersgrense 40 år. 62 konkurransetomter i 19 europeiske land. I Norge: Oslo, Trondheim og Vardø. Frist for registrering: 29. Mai 2009 Deltakergebyr: 100 EURO Sekretariat for Europan Norge: 0047, Schweigaardsgate 34D, 0191 Oslo, Tlf: 24 20 11 47, e-mail: post@europan.no

Se nødvendig informasjon på www.europan.no
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist 1. etappe: 12.06.2009
Premiesum: 1.500.000 NOK + 1.500.000 i honorar til hver av inntil 6 deltagere i etappe 2.

Gjelder utforming av et samlet museumsanlegg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo. Plan- og designkonkurransen skal gjennomføres i to faser hvorav fase 1 er en konkurranse på overordnet nivå. Fase 2 er en begrenset konkurranse, med videre bearbeiding og detaljering, der utvalgte deltagere etter fase 1 inviteres til å delta.

Konkurranseprogrammet kan lastes ned fra www.statsbygg.no.
Se Doffin-utlysning.
mai 2009
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av tilbud: 19.05.2009
Premiesum: Samlet premiesum NOK 500.000

Gjelder nybygg for sørsamisk museum og kultursenter, Saemien Sijte, i Snåsa kommune. Bygget skal inneholde utstillingsarealer, håndverks- og verkstedslokaler, kontorlokaler, diverse lokaler for støttefunksjoner. Ca. 3000 m2 i brutto areal. OBS: Dette er ikke en "NAL-godkjent" konkurranse. Les de konkurranse tekniske bestemmelsene nøye!

Se Doffin-kunngjøring:
april 2009
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 27.04.2009
Premiesum: Ikke angitt.

Gjelder utforming av ny U-skole med plass til 405 elever i en 4,5 parallell skole med 3 årstrinn. Skolen vil få et BRA på ca 5000 m2. Prosjektet vil også inkludere en idrettshall på ca. 1600 m2. 5 deltakere velges ut.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Tidsfrist for mottak av tilbud: 24.04.2009
Premiesum: Tre til seks deltagere blir honorert med kr 70.000,- hver.

Gjelder utarbeidelse av en modell for bosteder for Stord kommune, med mål for å økonomisere, effektivisere og korte ned tida fra behovet er meldt til bostedet er realisert.

Se Doffin-kunngjøring.
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: 17.04.2009
Premiesum: NOK 550.000

Gjelder utforming av klimaskjermet markedsplass (mathall) med tilhørende serviceanlegg på Strandkaien, rett inntil Fisketorget. Deltagerne skal registrere seg ved bruk av registreringsfunksjonen på Doffin (bruk "knappen" på toppen av kunngjøringen).

Se komplett program og konkurranseprogram.
Se Doffin-kunngjøring.
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 14.04.2009
Premiesum: Hvert firma får et honorar på NOK 100.000.

Gjelder totalrenovering og tilbygg på Åmot 1-10 skole. Dagens areal er ca. 2000 m2 og antatt størrelse på tilbygg er 200 m2. Deltakerne velges ut etter prekvalifisering.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for prekvalifisering: 08.04.2009
Premiesum: Deltakerhonorar er SEK 400.000

Gjelder utforming av nytt krematorium på Skogskyrkogården i Stockholm, med de samme høye kvaliteter som i dag finnes i Asplunds og Lewerentz berømte anlegg. 5 arkitektfirmaer velges ut til å delta. Konkurransespråk er kun svensk.
mars 2009
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse: 13.03.2009
Premiesum: Hver deltaker premieres med NOK 150.000.

Gjelder utforming av Rådhuskvartalet i Førde som skal inneholde nytt Rådhus (6700m2), Innovasjonssenter med 200 arbeidsplasser (5000m2) og 3000m2 næringsareal, fortrinnsvis forretninger. OBS! Ny utlysning! 5 - 6 deltakere velges ut.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse: 13.03.2009
Premiesum: Hver deltaker premieres med NOK. 150.000

Gjelder utforming av en ny utstillingshall med tilliggende arealer. Bygget skal være av arkitektonisk høy kvalitet samtidig som det stilles strenge krav til et rasjonelt, arealeffektivt og funksjonelt bygg. Utstillingshallen (ca. 6000m2 BRA) skal være et utstillingsobjekt i seg selv både med hensyn til energibruk og teknologi (konstruksjon). 5 deltakere velges ut.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Konkurranse med forhandling
Geografi: Norsk
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse: 10.03.2009

Båtsfjord torg og kaipromenade vil ferdigstille opprustningen av Båtsfjord sentrum. En håper å utvikle et byrom som forsterker identitet og skaper begeistring. Prosjektets totalramme er på NOK 13 500 000 inkl. mva. 3 deltakere velges og honorerers med NOK 50.000 hver for løsningsforslag.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse: 04.03.2009
Premiesum: Premiestørrelse ikke angitt.

Gjelder prekvalifisering til begrenset arkitektkonkurranse for bygging av et kombinert bygg med leiligheter,kirke og parkeringshus. 5 deltakere velges ut.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse: 02.03.2009
Premiesum: Hver deltaker honoreres med NOK 30.000.

Arkitektkonkurransen består i å skissere forslag til tilkomstveg, parkeringsplasser, gangveier/stier i landskapet, samt forslag til beplantning og anlegg som vil gi opplevelsessenteret og kirka et unikt uttrykk og vil fungere for besøkende som vil ha både kunnskap og opplevelser. 3 deltakere planlagt.

Se Doffin-kunngjøring:
februar 2009
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse: 23.02.2009
Premiesum: Kr. 100.000 NOK til hver.

Gjelder utforming av friområdet på Brattøra som omhandler park/sjøfront med aktiviteter samt prosjektering av ca 500 m riksveg. Gjelder utforming av en effektiv gang- og sykkelvegforbindelse samt en promenade for gående. 3 deltakere velges ut.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for innlevering: 11.02.2009
Premiesum: Det er avsatt inntil NOK 500.000, hvorav minst NOK 300.000 til 1. premievinneren.

Åpen plan- og designkonkurranse om et skisseprosjekt for ny videregående skole på Tynset. Skolen har i dag tilhold på tre forskjellige områder. Konkurranser gjelder for et idè-skisseprosjekt som viser en samling av skolen på Trontun der den ene skolen ligger i dag. Skisseprosjektet skal være grunnlaget for en ny totalentreprisekonkurranse. Juryen skal ha minimum 9 medlemmer, hvorav 3 stk. er sivilarkitekter. Det inviteres til befaring på Nord-Østerdal videregående skole avd. Trontun på Tynset torsdag 27. november kl. 12.00

Se Doffin-kunngjøring
januar 2009
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: 15.01.2009
Premiesum: Samlet premiebeløp på NOK 500.000, hvorav minst 200.000 til vinneren

Ålesund kirkelige Fellesråd inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om ny kirke på Hatlehol i Ålesund.

Se her for mer informasjon og konkurranseprogram
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal

Gjelder utvidelse av terminal på Bergen Lufthavn Flesland til samlet kapasitet på 6.5 millioner passasjerer pr. år med mulighet for ytterligere utvidelse til 8 millioner. Fem deltagere velges ut. Honorar er NOK 150.000,- pr. komplett besvarelse. Premiesummen for vinneren er NOK 250.000,-

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist: 05.01.2009
Premiesum: Samlet premiesum er kr. 400.000

Eiendomsselskapet Norwegian Property inviterer til ny åpen prosjektkonkurranse om restaurant/servicebygg på Tingvallautstikkeren på Aker brygge i Oslo. Selv om det ikke er satt noen bestemte alderskrav, ønsker NP å utfordre yngre norske arkitekter, fortrinnsvis under 40 år, til å delta i denne konkurransen. Oppgaven er å utforme et attraktivt signalbygg på ca 2000 m2, på denne meget sentrale beliggenhet i havnebassenget foran Oslo Rådhus.

Se her for mer informasjon og konkurranseprogram
desember 2008
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av utkast: 12.12.2008
Premiesum: Juryen har NOK 600.000 til rådighet for premiering.

Gjelder utvikling av området Nessjordet som ligger svært flott til ved kommunesenteret Straumen. Kommunen kjøpte området i 2006, og ønsker å utvikle dette til et attraktivt og fremtidsretta område for næringsliv og boliger. Oppstartseminar avholdes i Inderøyheimen 23.9.2008. Denne konkurransen er ikke utformet i samråd med NAL. Den retter seg mot utbyggere/entreprenører og er ikke en egentlig plan-og dersignkonkurranse. NAL har kontaktet kommunens rådgivere og fått beskjed om at opplegget vil bli endret.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Premiesum: Samlet premiesum SEK 500.0000, hvorav minst 200.000 til vinneren.


Mer info og program: www.arkitekt.se
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 02.12.2008
Premiesum: Honorar pr. deltaker kr. 60.000 eks mva.

Gjelder galleri som skal huse Per Adde og Kajsa Zetterquists billedkunst og dokumentasjon fra deres liv og virke. Byggherre: Nordland fylkeskommune. Brutto areal ca. 800 m2. Kostnadsanslag ca. NOK 20 mill. Skal prosjekteres som lavenergi- eller passivhus. 3 deltakere planlagt.

Se Doffin-kunngjøring
november 2008
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 28.11.2008
Premiesum: Kvar deltakar får NOK 150.000.

Gjelder utforming av nytt rådhus med eit romprogram på 6700 m2 BRA netto. I tillegg felles løysing av tilkomst- og parkeringsforhold for rådhus og tilstøytande private næringseigedommer. 5 - 6 deltakere.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist ofr mottak av forespørsel om deltakelse: 10.11.2008
Premiesum: Premiebeløp ikke angitt.

Gjelder utforming av ny 4- parallell skole for ca 360 elever. 3 - 5 deltakere velges ut. OBS! Konkurransen gjelder kun tildeling av skisseprosjekt! NAL vil advare mot å delta dersom ikke premissene endres!

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: 10.11.2008
Premiesum: Premiesum 110.000 EURO

Gjelder utforming av masterplan for maritimt byutviklingsområde nær Helsingfors sentrum.

Lenke til Helsingfors' bys plansider
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Leveringsfrist: 06.11.2008
Premiesum: Samet premiesum NOK 500.000

Gjelder utforming av området Nedre Foss ved Akerselva til en ny Bypark i Oslo. Konkurransen henvender seg til både landskapsarkitekter og arkitekter, gjerne også i tverrfaglige team. NAL er konkurransens sekretariat og sender ut konkurranseunderlaget på CD etterhvert som vi mottar henvendelse om dette. Ta kontakt med NAL på 23332500 eller e-mail per@arkitektur.no . Ingen deltakeravgift. Det arrangeres en befaring i konkurranseområdet 9.september. NALs representant i juryen er MNAL Randi Wøyen. Juryleder er MNLA Tore E. Bergaust.

Konkurransematerialet kan lastes ned her. Hvis du har problemer med å laste ned programmet eller andre pdf-filer, kan det lønne seg å laste ned siste versjon av Adobe Reader!
oktober 2008
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av tilbud: 31.10.2008
Premiesum: Samlet premiesum: NOK 1.150.000

Gjelder utforming av nye besøkssentre i tilknytning til Helgeland museets anlegg på Vega, Mosjøen og Grane. Befaring og konkurranseseminar: 13-14. september. Konkurranseprogram og vedlegg legges ut 15. august.
">Se her for mer informasjon og konkurranseprogram
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist ofr mottak av forespørsel om deltakelse: 16.10.2008
Premiesum: Hver prekvalifisert deltaker får NOK 150 000 i premie.

Konkurransen skal omfatte utforming av ny barneskole samt utearealer for hele skoleanlegget. Oppdragsgiver vil ha en opsjon på rehabilitering av ungdomsskolen. 3 firmaer velges ut til å delta.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for prekvalifisering: 10.10.2008

Inntil 20 deltakere, hvorav 10 velges ut etter prekvalifisering. Gjelder nytt Munch-museum på ca. 22.000 m2 og nybygg for Stenersen-samlingen (ca. 5.000 m2) samt hovedgrep for ytterligere 25.000 m2 byutvikling på "Paulsen-kaia", rett øst for det nye operabygget.

Konkurransen er også kunngjort på Doffin/TED
Mer info fra HAV Eiendom AS
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for prekvalifisering: 10.10.2008

Inntil 20 deltakere, hvorav 10 velges ut etter prekvalifisering. Gjelder nytt biblioteksbygg på ca. 25.000 m2 samt hovedgrep for ytterligere 45.000 m2 byutvikling på kvartalene rett nord for det nye operabygget.

Konkurransen er også kunngjort på Doffin/TED
Mer info fra HAV Eiendom AS
september 2008
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: : 26.09.2008
Premiesum: Samlet premiesum: DKK 3,0 mill.

Gjelder utforming av et bærekraftig bysamfunn for 40.000 innbyggere og med 40.000 arbeidsplasser på en enestående tomt i innseilingen til København sentrum fra nord.

Info og påmelding:
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 09.09.2008
Premiesum: De 3 beste bidragene vil få tildelt kr. 50 000 hver.

Idekonkurranse for å få ideer til et vernebygg over Vasshjulet (gammel oppgangssag), samt bearbeiding av det omkringliggende terreng.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: : 09.09.2008
Premiesum: Samlet premiesum: DKK 650.000

Gjelder omdannelse av Grønnegade i Odense sentrum fra P-plass til et moderne byrom med allsidige aktiviteter. Størrelse ca. 4.100 m2. Innpassing av såkalt "robot-teknologi" er en spesiell utfordring i konkurransen.

Info og påmelding:
august 2008
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 11.08.2008
Premiesum: 3-5 deltakere velges ut og får hver minimum kr. 60.000.

Gjelder utforming av nytt bibliotek med bruksareal på ca. 2000 m2.

Se Doffin-kunngjøring
juli 2008
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: : 25.07.2008
Premiesum: Samlet premiesum DKK 300.000

Gjelder utforming av menighetshus i tilknytning til en 850 år gammel kirke i den lille byen Fløng med 4000 innbyggere.

Mer info og program:
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av tilbud: 20.07.2008

Stiftelsen Arquitectum arrangerer sin 8. årlige internasjonale arkitektkonkurranse. Årets konkurransetema er "London 2008" og handler om å formgi et flyttbart, flytende arkitektur-galleri, som kan bevege seg på kryss og tvers langs Themsen og knytte sammen de mange kunstgalleriene i området. Galleriet skal tilpasse seg elvens bevegelser, til Londons skiftende værforhold og til de kravene som skiftende utstillinger stiller.

Mer informasjon:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 07.07.2008
Premiesum: Hver deltaker blir honorert med NOK 250.000.

Gjelder utforming av nytt bibliotek og nytt konsert- og teaterhus i Bodø, inkludert utforming av byrom mellom og nær byggene. Hvert av byggene er på ca. 6000 m2 brutto, og har en anslått prosjektkostnad på NOK 670 millioner + planlegging. 6 deltakere, hvorav 3 allerede er valgt ut på grunnlag av gjennomført idekonkurranse.

Se Dofin - kunngjøring
juni 2008
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for prekvalifisering:: 30.06.2008
Premiesum: Hvert team honoreres med DKK 175.000

Gjelder utforming av nytt museum for dansk kunst, plassert på attraktiv tomt ved elven nær byens sentrum. Størrelse ca. 7.500 m2 og antatt kostnad ca. 250 mill. eks. mva. 5 tverrfaglige team velges ut.

Info og påmelding:
mai 2008
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av tilbud: 26.05.2008
Premiesum: Tilsammen NOK 1.000.000.

Konkurranse er en åpen plan- og designkonkurranse i Indre Havn, bl. a. grunnet frigjøring av arealer etter at Danmarksfergestedet er flyttet ut av sentrum. Det inviteres til befaring i Larvik 10. mars .

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 26.05.2008

Gjelder utforming av nytt formidlingsbygg ved Østfoldmuseet Borgarsyssel Museum, samt ny situasjonsplan for museumsområdet med nære omgivelser. 5 deltakere velges ut og honoreres med NOK 100.00 + et premiebeløp til vinneren. OBS: NAL har påpekt at opplysningene om honorarkrav ikke er egnet som prekvalifiseringskriterium.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse: 14.05.2008

Gjelder planlegging og bygging av ny Hadeland videregående skole i Gran sentrum på Hadeland. Planlagt bygg er på ca. 20 500 m2 BTA. 5 - 9 team bestående av arkitekt, rådgivere og entreprenør velges ut til deltakelse. Konkurransen foregår i 2 faser, der de 3 beste i fase 1 premieres med NOK 300.000 og går videre til fase 2 der de honoreres med NOK 500.000 for å utvikle et priset forprosjekt. OBS! NALs konkurransekomité har meddelt oppdragsgiver at vi ikke vil være part i denne konkurransen.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: 09.05.2008
Premiesum: Samlet premiesum DKK 600.000

Gjelder bevaring og utvikling av 4 små havnemiljøer, med ønske om å fremskaffe ideer som også kan benyttes andre steder i landet.

Se AAs nettsider for program og info:
Konkurranseform: Konkurransepreget dialog
Geografi: Norsk
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse: 07.05.2008
Premiesum: Hvert team honoreres med NOK 150.000.

Gjelder prekvalifisering av leverandørgrupperinger vedrørende løsningsforslag til konsept og de fysiske og praktiske elementene knyttet til norsk deltakelse på Expo 2010. 3 - 5 team velges ut.

Se Doffin-kunngjøring
april 2008
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: 30.04.2008
Premiesum: Samlet premiesum 1. etappe: 180.000 EURO

2 etapper. Gjelder utforming av nye Esbo sykehus, totalt brutto areal ca. 40.000 m2. 6 utkast går videre til etappe 2 og honoreres der med 15.000 EURO

Program og info:
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 30.04.2008
Premiesum: Hvert team honoreres med NOK 100.000.

Hensikten med arkitektkonkurranse for sjøfronten er å stimulere til en fornyelsesprosess for området og gjenopprette sjøfrontens og bykjernens popularitet. Det vinnende team skal engasjeres videre i prosessen med reguleringsplan for sjøfronten. 3 team velges ut til deltakelse.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Geografi: Norsk
Tidsfrist for mottak av tilbud: 29.04.2008

Gjelder Spydeberg Ungdomsskole som skal totalrehabiliteres/ombygges, og Hovin skole; nybygg/utvidelse for administrasjon/lærerarbeidsplasser (ca. 500 m2). Full prosjekteringsgruppe. Antatt kontraktsverdi NOK 1.200.000 - 1.600.000.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 18.04.2008
Premiesum: 5 deltakere velges ut. Hver premieres med NOK 100.000 (eks. mva.)

Gjelder utforming av nytt kulturskulesenter på Husnes i tilknytning til eksisterande kulturhus. Netto funksjons- og romprogram er på 1000 kvm.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 15.04.2008
Premiesum: Hver deltaker honoreres med kr. 100.000 pr utkast. I tillegg får vinneren kr. 50.000.

Gjelder tverrfaglig planlegging og prosjektering av ny gjenvinningsstasjon på Isi avfallsanlegg. 3 til 5 deltakere velges ut.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 08.04.2008
Premiesum: 4 grupper får hver et honorar på NOK 180.000.

Gjelder full prosjekteringsgruppe for utforming av nytt skolebygg.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av tilbud: 01.04.2008
Premiesum: 750.000 DKK

Toftegårds Plads Syd har i en årrække ligget stort set uudnyttet hen, og i sin nuværende form lever den slet ikke op til, at området er en af de vigtigste og mest markante porte til byen. Københavns Kommune har på den baggrund besluttet at igangsætte en konkurrence med det formål at få ideer til, hvordan der kan skabes et levende, menneskeligt og pulserende byrum af arkitektonisk høj kvalitet. Konkurrencen lægger op til at der også kan foreslås nyt byggeri eller andre former for overdækninger og konstruktioner på pladsen. Under alle omstændigheder skal det være en plads, som kan understøtte den udvikling, der er ved at gøre den sydlige del af Valby til et af Københavns mest interessante områder. Den samlede præmiesum er på 750.000 DKK med en eller flere førstepræmier på min. 150.000 DKK.

Se kunngjøring på Akademisk Arkitektforenings nettside
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for prekvalifisering: 01.04.2008
Premiesum: Premiesum 35.000 EURO til hver av 20 deltakere.

Gjelder nybygg på brutto 46.000 m2 med 1200 arbeidsplasser, flere rettsaler og diverse tilleggsfaciliteter. Tomt på 72 da. beliggende i sanddynene ved Nordsjøen.

Mer informasjon:
mars 2008
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse: 31.03.2008
Premiesum: De 3 som blir utvalgt vil få utbetalt kr. 100.000

Gjelder utvidelse av et eksisterende badeanlegg i Fosnavåg. Utvidelsen skal omfatte bl.a.: familiebad, velvære/helsebad, idrett og mosjon, ungdomsbad. 3 firmaer velges ut.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: 31.03.2008
Premiesum: 165.000 EURO

Gjelder fornyelse og nybygg i Esbo sentrum, bygget på 1970-tallet. Jubileumskonkurranse i anledning Esbos 550 års jubileum. Programhefter fås hos NAL.

Lenke til informasjon om konkurransen
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist: 27.03.2008
Premiesum: 15.000 EURO

"Kommunikasjonsobjekt" (Totem) i Torino: UIA inviterer arkitektstudenter til konkurranse om å formgi et "totem, an architectural object for communication, information and exchange" som skal bygges i Torino. Konkurransen er i sin helhet basert på bruk av Internett.

Se UIAs nettsider
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Søknadsfrist: 25.03.2008
Premiesum: 200.000,-

PREKVALIFISERING TIL BEGRENSET ARKITEKTKONKURRANSE
SKISSEPROSJEKT FOR UTVIKLING AV VOSS FJELLANDSBY

Voss Fjellandsby AS inviterer til prekvalifisering av begrenset arkitektkonkurranse om videreutvikling av Voss Fjellandsby i Myrkdalen til en helårig fjellandsby / fritidsdestinasjon. Tre til fire team vil bli valgt ut til å utarbeide forslag til løsninger. Det eller de foretrukne forslagene vil danne grunnlag for utvikling av en reguleringsplan for området.
Voss Fjellandsby ligger ved Riksvei 13, tre mil nord for Voss sentrum. Det er i dag et hyttefelt med skianlegg med fire skitrekk og et skiband og ca.150 enkelthytter, 110 leiligheter og et mindre overnattingssted. Interessen for området er stor. Voss Fjellandsby A/S ønsker å utvikle området videre i samarbeid med lokale grunneiere. Målsettingen er en fjellandsby med tilpasset fritidsbebyggelse og et attraktivt sentrumsområde med handel, service og flere overnattingssteder.

Invitasjonen rettes mot arkitektteam med nødvendig kompetanse og med erfaring fra planlegging av tilsvarende områder. Konkurransen er åpen for internasjonal deltakelse, med krav til innlevert materiale på skandinavisk språk.
Søknaden skal inneholde:
- Presentasjon av team som dokumenterer kompetanse og kapasitet for utførelse av oppdraget, samt redegjørelse for motivasjon for oppgaven
- Skatteattest
Konkurransen gjennomføres i tiden mars-juni 2008 og honoreres med nkr. 200.000,- + MVA. Etter evaluering har innbyder til hensikt å engasjere et eller flere av de inviterte teamene til videre arbeid med utvikling av området.

Spørsmål rettes og søknader sendes oppdragets sekretær innen tirsdag 25. mars 2008:
Ole Falk Frederiksen, Civitas AS
Grubbegata 14, 0179 Oslo
@: ole.falk.frederiksen@civitas.no
tlf.: 22 94 24 30/ mob.:91 72 64 17

www.vossfjellandsby.no (program arkitektkonkurranse)
ole.falk.frederiksen@civitas.no
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfrist : 11.03.2008
Premiesum: Samlet premiesum 18.000 EURO

Åpen internasjonal idékonkurranse om "Info-point" i Torino: UIA inviterer arkitekter under 35 år til konkurranse om å formgi et offentlig "info-point" på 100 m2 som skal bygges i resirkulerbare materialer og plasseres på et sentralt sted i Torino. Konkurransen foregår i sin helhet gjennom Internett.

Se UIAs nettsider
februar 2008
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering: 29.02.2008

Åpen idèkonkurranse vedrørende lokalisering og hovedgrep for nytt bibliotek, konsert- og teaterhus mv i Bodø sentrum. Totalt gulvareal ca. 11700 m2, bygningsvolum ca 70000 m2. Det vil senere avholdes separat begrenset prosjektkonkurranse om prosjektering av de aktuelle bygninger. Konkurranseprogrammet fåes fra 20.12.07.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 29.02.2008
Premiesum: 3 deltakere velges ut og blir hver honorert med 100 000 NOK

Gjelder utvikling av eks. vg-skole i Verdal for Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Kostnadsramme 34 mill. NOK. - NB: NAL har bedt om ny utlysning!

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for innlevering:: 28.02.2008
Premiesum: Samlet premiesum: 156580 EUR

Åpen ett-trinns prosjektkonkurranse om nybygg for Estonian Academy of Arts i sentrum av Tallinn. Bruttoareal ca. 27.000 m2. All information og registreringsformular for gratis tilsending av dokumenter finnes på www.artun.ee/maja
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse: 25.02.2008
Premiesum: Premiesum ikke fastsatt

Gjelder planlegging av ny barneskole med 1-7 årskull, 2 paralleller. 5 - 6 deltakere velges ut.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for mottak av anmodning om deltakelse: 22.02.2008

Gjelder prosjektering av 28 sykehjemsplasser for demens inkludert et dagsenter i ny bygning som tilkobles eksisterende sykehjem. 5 firmaer velges ut. OBS! Det angis at det ikke vil bli tildelt premie!

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse: 11.02.2008

Gjelder nytt aktivitetshus i Fauske kommune med tilknytning til dagens rådhus. Aktivitetshuset skal inneholde bibliotek, musikk- og kulturskole, ulike aktivitetsrom for ungdom, café, kultursaler, møterom, kontorer m.m. Totalt areal ca. 3000 m2. Deler av programarealet skal løses ved bruk av eksisterende bebyggelse. 3 til 4 deltakere velges ut. Hver deltaker premieres med kr. 60.000. NB: NAL har påpekt at premiesummen er urimelig lav!

Se Doffin-kunngjøring
januar 2008
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Nordisk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 28.01.2008
Premiesum: Hver deltaker honoreres med 150.000 NOK.

Gjelder utforming av et boligområde med ca 400 boliger samt gi føringer for videreutvikling av ca 800 boliger. Planleggingen omfatter variert trehusbebyggelse til kvalitet i et bærekraftig perspektiv. 5 - 7 deltakere.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av tilbud: 25.01.2008

Vestfold og Telemark krematorium IKS inviterer med dette til åpen plan- og designkonkurranse for nytt interkommunalt krematorium på Fevang i Sandefjord. Det vil bli arrangert felles befaring på tomten den 30/11 2007 kl. 12.00.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Tidsfrist for anmodning om deltakelse: 21.01.2008
Premiesum: 3 - 5 team velges ut og honoreres med ca. 2 mill. NOK hver.

Gjelder planlegging, utforming og prosjektering av ny terminal på Oslo Lufthavn Gardermoen. OBS: Konkurransen gjennomføres etter reglene for "Konkurranser med forhandling" innenfor forsyningssektoren. Terminalen skal ha en kapasistet på 20 mill. passasjerer årlig, og anslått kostnad ca. 3 milliarder NOK. Første fase skal stå ferdig i 2012.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse: 18.01.2008
Premiesum: NOK kr. 150.000.

Senteret skal inneholde administrasjonsbygg, ungdomsskole, kulturhus, bibliotek, fritidsklubb, kulturskole. Prosjektets bruttoareal er foreløpig stipulert til ca. 15.000 m2. 3-5 planlagt deltakere. Hver honoreres med kr. 150.000.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for forespørsel om deltakelse: 11.01.2008

Utvikling av ny barneskole på Heistad. Areal og elevantall ikke angitt. 5 firmaer vil hver bli honorert med kr. 100.000.

Se Doffin-kunngjøring
desember 2007
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for forespørsel om deltakelse: 12.12.2007
Premiesum: 3 - 5 deltakere velges ut og premieres med kr. 100.000 pr. firma/gruppering. OBS! NAL har påtalt overfor oppdragsgiver at premiebeløpet er alt for lavt!

Gjelder nytt kunnskaps- og kultursenter i Mo i Rana. Senteret skal inneholde ca 4500 kvm høgskolevirksomhet, ca 1500 kvm kunnskapspark, ca 2000 kvm kulturhus og 80 - 100 parkeringsplasser. I tillegg integrasjon med eksisterende kinobygg.

Se Doffin-kunngjøring
november 2007
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for prekvalifisering: 16.11.2007
Frist for : 20.11.2006

Arkitekt/prosjekteringsoppdrag for bygging av Spesail pedagogisk senter i Os kommune. OBS! Gjelder kun skisseprosjekt! Tre deltakere velges ut.

Se Doffin-kunngjøring
oktober 2007
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for prekvalifisering:: 31.10.2007
Premiesum: 3 firmaer velges ut og mottar hver kr. 100.000 + mva

Gjelder utforming av ny barneskole og flerbrukshall på Lampeland, i tilknytning til eks. grendehus og barnehage.

Se Doffin-kunngjøring:
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 01.10.2007

Steen & Strøm AS inviterer til begrenset prosjektkonkurranse om utvikling av kjøpesenteret Down Town i Porsgrunn samt tilliggende sentrumsområde. Det oppfordres til teamsammensetning med lokal deltakelse. Kontaktperson er Ole Falk Frederiksen i Civitas AS, tlf. 9172 6417

Mer informasjon på www.steenstrom.com">Les konkurranseannonsen her
september 2007
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for prekvalifisering: 27.09.2007

Gjelder utforming av ny U-skole for 500 elever med brutto areal ca. 6000 m2. 5 deltakere velges ut. Premiebeløp ikke angitt. OBS: NAL har sendt anmerkninger til konkurranseopplegget!

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for prekvalif: 03.09.2007

Gjelder utforming av ny 1-paralells 1-10 skole i kommunesenteret Tonstad i Sirdal, dimenjonert for 200 elever. 4 - 6 arkitektfirmaer velges ut. Honorarstørrelse er foreløpig ikke fastsatt.

Se Doffin-kunngjøring
august 2007
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Forlenget frist: 27.08.2007
Frist for prekvalifisering: 20.08.2007

Statens vegevesen skal bygg 2  40 meter høye ventilasjonstårn i Bjørvika i forbindelse med bygging av den nye senketunnellen. Tårnene  støpes i betong og utformes som partårn med tverrsnitt 5x5 m og mellomliggende åpen trapp. Konkurransens hensikt er å få frem utkast som kan gjøre tårnene til visuelle landemerker som kan styrke områdets identitet. Det velges ut 3 - 5 deltarere/team som hver blir premiert med min kr. 50.000.

Se Doffin-kunngjøring
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for prekvalif: 17.08.2007

Gjelder utforming av helhetsgrep for Åsane sentrumsområde til et fremtidsrettet bydelssentrum. Innbyder er Nordea Liv Norge AS og Steen&Strøm ASA. 4 team velges ut etter prekvalifisering og premieres hver med kr. 400.000
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for prekvalifisering: 15.08.2007
Registrering innen: 30.07.2007
Premiesum: 5 deltakere velges ut og får hver kr. 70.000 + kr. 150.000 til vinneren.

Gjelder tilbygg og ombygging av Søgne Rådhus, samlet areal ca. 3800 m2 hvorav ca. 1100 m2 nytt bibliotek,, pluss 1800 m2 innvendig parkeringsareal.

Se Doffinkunngjøring
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for prekvalif: 09.08.2007
Premiesum: 4 arkitektfirmaer velges ut til deltakelse og premieres hver med kr. 110.000 eks. mva.

Ny vg-skole for Buskerud fylkeskommune. Beregnet for 330 elever og 33 lærerårsverk, totalareal ca. 6000 m2.

Se Doffin-kunngjøring
juli 2007
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for prekvalif: 16.07.2007
Premiesum: Utlovet premiesum er kun kr. 15.000 (!) til de 3 som ikke vinner, vinneren får ingen premie. NAL kan ikke akseptere så dårlige betingelser.

4 deltakere velges ut etter prekvalifisering Arkitekt skal ha med seg full rådgivergruppe i søknaden

Se Doffin-kunngjøring
juni 2007
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist: 25.06.2007
Premiesum: Samlet premiesum NOK 2.000.000

Åpen internasjonal Plan- og designkonkurranse Gjelder utforming av ny Holmenkollbakke (K122) med sikte på Ski-VM i 2011.

Se Doffin-kunngjøring
Last ned programmet her
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist: 22.06.2007
Premiesum: Samlet premiesum kr. 800.000.

Gjelder utforming av boligområde i Groruddalen i Oslo, med ca. 200 boliger og barnehage.  Konkurransen har fokus på miljø/bærekraft og inngår som en av flere konkurranser under fellesprosjektet Imagine, initiert av NAL/Ecobox og arrangert av Husbanken i samarbeide med byggherren Oslo kommune/EBY.

Se Doffin-kunngjøring
mai 2007
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist: 31.05.2007
Premiesum: Samlet premiesum 500.000 EURO

Gjelder ideer for Helsingfors-regionen byplanmessige utvikling frem mot 2050. Konkurransespråk er engelsk.

Les mer
april 2007
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist: 30.04.2007
Premiesum: The Roland Rainer Prize + 8000 EURO og 2 premier á 1000 EURO

Tema:  Contemporary forms of the garden city: "Scales of Density - Shapes of Privacy". Arrangør: City of Vienna og det Østerrikske arkitektforbundet. Registreringsfrist (digitalt): 16. mars

Se programmmet her !
Konkurranseform: Begrenset plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Frist for prekvalif: 16.04.2007
Premiesum: 3-4 arkitekter velges ut etter prekvalifisering og blir hver premiert med kr. 80.000.

Gjelder utforming av nytt skoleanlegg i Fyresdal sentrum, i tilknytning til eks. samfunnshus. Romprogram ca. 2900 m2 brutto.

Se Doffin-kunngjøring
mars 2007
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist: 15.03.2007
Premiesum: Samlet premiesum kr. 450.000

Kunngjort som "Forenklet kunngjøring av konkurranse" med enkelte underlige forutsetninger. Ny kunngjøring kommer! Gjelder nytt skoleanlegg for 12 - 15 klasser samt ny idretts- og svømmehall.

Se revidert Doffin-kunngjøring
februar 2007
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Internasjonal
Innleveringsfris: 28.02.2007
Premiesum: Samlet premiesum: 400.000 EURO, hvorav 1.premie min. 130.000.

Carlsbergs ølproduksjon i København avsluttes i 2008 og firmaets 330 da store, sentrumsnære og kulturhistorisk verdifulle tomt skal utvikles til en levende bydel. 5 arkitektfirmaer er spesialinvitert til å delta, forøvrig er konkurransen åpen for både arkitekter og studenter.
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist: 19.02.2007
Premiesum: Samlet premiesum kr. 700.000

Berg studentby skal rives og Studentsamskipnaden i Trondheim skal bygge 500 hybler på tomten. Konkurransen er et ledd i "imagine"prosjektet, et samarbeide mellom Husbanken og NAL/Ecobox om miljøriktig prosjektering. Konkurransen er åpen også for studenter

Se Doffin-kunngjøring
Konkurransegrunnlaget finnes her:
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist: 14.02.2007
Premiesum: Samlet premiesum DKK 750.000

Gjelder utforming av "smukke, unike og funksjonelle byrom" i den nye Ørestaden i København, en bebyggelse på omlag 1,2 mill. m2 bolig, næring og off.institusjoner innenfor en samlet plan.

Mer info og program
januar 2007
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist: 24.01.2007
Premiesum: Samlet premiesum kr. 300.000

Arrangør: Utviklingsprogrammet "blilyst" Konkurransen etterspør gode ideer for moderne boløsninger på landsbygda. Ideene skal illustreres på 1 av 5 utvalgte tomter, varierende fra 20 til 150 dekar, beliggende i kommunene Oppdal, Tydal og Holtålen.
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist: 05.01.2007

Gjelder ideer til Master-plan for ny administrasjonsby med bygningsmasse på ca. 2,7 mill. m2.
november 2006
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Geografi: Norsk

Gjelder totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag som grunnlag for samspillskontrakt, om ny 1-7 skole med flerbrukshall. Anslått kostnad 270-190 mill. kr. 5 team velges ut og honoreres med kr. 200.000 hver.

Se Doffin-kunngjøring her:
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Geografi: Internasjonal
Frist for søknad om prekvalifisering: 09.09.2013

Nytt stort kontorbygg for Statoil (3500 arbeidsplasser) på Forus Vest i Stavanger/Sandnes. 5 arkitektfirmaer/team velges ut og honoreres hver med NOK 600.000 inkl. mva. Konkurransen gjennomføres med bistand av NAL. Konkurranseperiode medio oktober til ultimo januar 2014.

Se omtale på arkitektur.no med link til invitasjonsbrevet
oktober 2006
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist 1. trinn: 24.10.2006
Trinn 2: 17.01.2007
Premiesum: De 4-6 beste utkast fra trinn 1 blir premiert med 30.000 EURO hver og går videre til trinn 2, der samlet sum for 3 premier er 90.000 EURO, hvorav 1. premie min. 50.000 EURO.

2-trinns konkurranse om nytt bankbygg i Reykjavik sentrum.

Mer om registrering
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Norsk
Innlevering: 16.10.2006
Premiesum: 40.000 EURO hver til 3 vinnere.

Gjelder plassering og konsept for den nye rettsbygningen i Paris, som skal bygges i 13. arr. på  venstre elvebredd, tvers overfor Nasjonalbiblioteket. Størrelse ca. 100.000 m2 brutto.  Prosjektkonkurranse kommmer senere.NB: Egen "klasse" for arkitektstudenter!
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Leveringsfrist: 16.10.2006
Premiesum: Samlet premiesum NOK 300.000.

Lærdal kommune skal bygge et nytt kunstsenter for Sogn, lokalisert som tilbygg til Norsk Villakssenter/Lærdal Kulturhus på Lærdalsøyri. Arealbehov ca. 630 m2, antatt byggekostnad ca. 11 mill. NOK (eks. mva).

Se Doffin-kunngjøring
Konkurransegrunnlaget
Konkurranseform: Åpen idékonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist trinn 1: 02.10.2006
Premiesum: Samlet premiesum:  110.000 EURO

Gjelder utvikling av et høykvalitets boligområde på ca 800 daa nær byen Järvenpää (37.000 innb.), 40 km nord for Helsingfors. Oppgaven er krevende, særlig i forhold til verdifulle kulturhistoriske og landskapsmessige forhold.

Les mer
Konkurranseform: Åpen prosjektkonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist: 02.10.2006
Premiesum: Premiebeløp SEK 150.000, hvorav min. 100.000 til vinneren.

Åpen internasjonal prosjektkonkurransekonkurranse for alle under 35 år Gjelder bygging av flyttbar informasjonspaviljong med 40 sitteplasser i forbindelse med prosjektet "Den moderna trästaden" i Växjø.

Les programmet her
januar 2006
Konkurranseform: Åpen plan- og designkonkurranse
Geografi: Norsk
Innleveringsfrist: 15.01.2006
Premiesum: 3 premier, fra 5000$ - 1000$ i tillegg til 9 "special mentions"

Årets oppgave er å utforme en "beach lodge" på omlag 1000m2 for turister som besøker "et av verdens vakreste steder", nemlig den gamle "mud-brick"-byen Chan Chan i Peru. Båder arkitekter og arkitektstudenter kan delta.

Finn mer informasjon her