Deichmannsgate, foto NAL

Planlegging for livskvalitet og helse

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 18.09.2018
Kurset "Planlegging for livskvalitet og helse" går 27. november 2018. Les mer om foredragsholderne her.

Gunnar Ridderstrøm, arkitekt MNAL, førsteamanuensis NMBU

GunnarHovedforedragsholder på kurset er Gunnar Ridderstrøm. Han er planlegger og partner i Citiplan AS og har erfaring som kommuneplanlegger i Larvik kommune, som areal- og transportplanlegger i Statens vegvesen og som førsteamanuensis i faget by- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU. Ridderstrøm er utdannet ved NTH M.Arch/Sivilarkitekt, 1991 og disputerte ved NMBU i 2015, med oppgaven Helse og fysisk planlegging i Norge 1814 – 2008. Ridderstrøm er medforfatter av boka "Planlegging for helse og trivsel" som kom ut på Fagbokforlaget i januar 2018.

 Øivind Larsen, professor emeritus i medisinsk historie, Institutt for helse og samfunn, UiO

ØyvindLarsen har arbeidet med de historiske sidene ved samfunnsmedisinske spørsmål gjennom lang tid. Han har vært spesielt opptatt av hvordan sykdoms- og helse-oppfatning har endret seg i takt med samfunnsutviklingen ellers, og av hvordan kunnskap om dette kan bringes inn i praktisk planleggingsarbeid. Han er førsteforfatter for boka "Planlegging for helse og trivsel" (Fagbokforlaget 2018). 

 

 
Heidi Fadum, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

HeidiFadum er utdannet etnolog, har master i helsefremmende arbeid og har tatt SAMPLAN (et etter – og videreutdanningskurs i samfunnsplanlegging). Hun har i mange år arbeidet med nærmiljøutvikling, folkehelse og miljøspørsmål, og har vært plankonsulent og sekretær for miljø – og teknisk komiteen i en bydel i Oslo kommune. Fadum har jobbet i Helsedirektoratet i drøyt 10 år. I dag er hun blant annet Helsedirektoratets representant i det statlige samarbeidsforumet Forum for stedsutvikling, i Bylivssenterets strategiske råd og i programstyret delprogram nærmiljø i Groruddalssatsingen. 

AndreasAndreas Fadum Haugstad, arkitekt MNAL, BYLIVsenteret

Haugstad er prosjektleder og fagrådgiver i BYLIVsenteret i NAL, og har erfaring fra Lund+Slaatto arkitekter, Plan- og Bygningsetaten i Oslo og egen praksis med arbeider innen stedsutvikling og kunst. Han har mastergrad i arkitektur fra NTNU og ETSAM i Madrid i 2008. I 2011 vant han Kulturrådets nasjonale konkurranse om formidling av kunst og arkitektur for barn og unge med en videreutvikling av diplomoppgaven. Gjennom arbeidet i BYLIVsenteret har Haugstad opparbeidet erfaring innen tverrfaglig planlegging og programmering.