Flere søkemuligheter

Posthuset, Biskop Gunnerus gate 14

Publisert av: FutureBuilt Sist oppdatert 09.05.2017

Rehabilitering av Posthuset med fokus på vann, lys og skygge, komfort, høyteknologiske, smarte løsninger og grønne planter. Vinnerforslag i Nordic Built Challenge.

Korte fakta

  • Arkitekt: schmidt hammer lassen architects | LOOP architects
  • Landskapsarkitekt: COWI AS
  • Prosjektperiode: 2016 - 2018

Prosjektbeskrivelse

Nordic Built Challenge var en åpen, tverrfaglig designkonkurranse med klimavennlig bygningsrehabilitering som tema. Fem bygninger, én i hvert av de nordiske landene, inngikk i konkurransen, og Norge deltok med Posthuset. Eventuell rehabiliteringen av Posthuset vil inngå i FutureBuilt. 

Vinnerforslaget Urban Mountain er en fortolkning av et ”norsk fjell” midt i Oslo sentrum. Bygningen er tenkt som en bærekraftig organisme med fokus på ren luft, naturlig/hybrid ventilasjon, sanselige miljøer med grønne planter, vann, lys og skygge, komfort og høyteknologiske, smarte løsninger. I forslaget er energiforbruket i bygningen kraftig redusert, materialer gjenbrukes, bygget utvides og det etableres nye publikumsområder.


Viktigste klimatiltak:
- Svært sentral lokalisering og umiddelbar kobling til Norges største kollektivknutepunkt
- Halvering av energibruk og ambisjon om nær nullenergi
- ”Vugge til vugge” som designstrategi, ombruk av eksisterende hovedkonstruksjon
   og øvrige materialer og komponenter
- Omdisponering av parkeringskjeller fra bil til sykkel


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Biskop Gunnerus gate 14
Sted/bydel: Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2016 - 2018
Status: Ideprosjekt
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Åpen idekonkurranse

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Entra Eiendom AS
Arkitekt: schmidt hammer lassen architects | LOOP architects
Landskapsarkitekt: COWI AS
Opprinnelig arkitekt: arkitekt Rolf Christian Krognes
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa