Flere søkemuligheter

Preikestolen Basecamp - Vanncampen

  Sist oppdatert 19.04.2013

I en kløft ute på idylliske Torsnes har Stavanger turistforening bygd Vanncampen. Dette er ei brygge med et tak over som inngår i Preikestolen Basecamp, der gjestene sove i hengekøyer hengende like i vannkanten. Også rullestolbrukere har tilgang til anlegget.

Korte fakta

  • Arkitekt: Helen & Hard AS
  • Prosjektperiode: 2007 - 2009

Utgangspunktet for bygging av basecampene var at oppdragsgiver, Stavanger Turistforening, ønsket å utvikle nye og utfordrende arenaer for friluftsliv og naturopplevelse tilrettelagt for for barn og unge. Prosjektet startet med en rekke befaringer i området for å finne egnede lokaliseringer, og våren 2009 stod 3 unike leirsteder ferdig. Resultatet er  tre vidt forskjellige anlegg; Fjellcampen, Trecampen og Vanncampen hvor hvert enkelt steds naturgitte kvaliteter har gitt føringer til bruk og utforming. På alle stedene er det etterstrebet å gjøre minst mulig inngrep i naturen, med lette konstruksjoner hvor trær og  fjellvegger inngår i strukturen og hvor alt som bygges enkelt skal kunne demonteres igjen. I dette prosjektet har man også sett på mulighetene for å oppnå størst mulig tilgjengelighet for funksjonshemmede uten å gå på akkord med naturopplevelsene. Vanncampen var det anlegget som hadde størst potensial her og disse tilretteleggingene vil beskrives nærmere nedenfor.

Universell utforming

Vanncampen ligger på Torsnes ved Refsvannet med utsikt mot Preikestolen fjellstue. Her har man med enkle grep og på naturens premisser sikret adkomst og brukbarhet også for bevegelshemmede.Terrengmessige forhold og lokalisering ved vann gjør at campen fint kan brukes av bevegelseshemmede. Adkomstveien er ikke for bratt og man kan også ankomme anlegget med en båt som er dimensjonert for også å kunne frakte rukkestolsbrukere. Her sover man i hengekøyer på en overbygget brygge.Toalett og det bygde anlegget forøvrig, er dimensjonert for rullestolbrukere. 

 


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Torsnes ved Refsvatnet
Kommune: Strand
Prosjektperiode: 2007 - 2009
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur , Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Hytte/Fritidsbolig , Friluftsområder, turvei, vannkant

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stavanger Turistforening
Arkitekt: Helen & Hard AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.