Presentasjon av kurator og tema for OAT 2019

Tekst Kaia Hødnebø Nelson/OAT Sist oppdatert 09.02.2018
De vil ikke satse på mindre enn å endre verden: Med sitt konsept for Oslo arkitekturtriennale (OAT) 2019 vil de ta i bruk byen og utfordre arkitekter og andre til å vise at by- og samfunnsutvikling som ikke er basert på økonomisk vekst, er både nødvendig og mulig.

Deres konsept, «Common futures», svarer på Brundtlandrapporten fra 1987, «Our common future». Den la til grunn at det var mulig å kombinere økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Etter vel 30 år med «bærekraftig vekst» mener kuratorteamet at det er på tide å tenke nytt, og at arkitekturfaget bør gå foran.

I tillegg til en presentasjon av kuratorene og deres konsept og ambisjoner for OAT 2019, vil det bli en temasamtale. Det vil bli muligheter for å stille spørsmål fra publikum.

De fire kuratorene har en bred og sammensatt faglig bakgrunn som de ønsker å ta med seg inn i arbeidet med OAT 2019: Maria Smith er arkitekt og grunnlegger av arkitekt- og ingeniørforetaket Interrobang; Matthew Dalziel er designer og partner i Interrobang; Phineas Harper er journalist, kritiker og tenketankdirektør, og Cecilie Sachs Olsen er kunstner og byforsker.

Tid: 28. februar kl.18.00 (til ca. 19.30)

Sted: Design og arkitektur Norge (DOGA), Hausmannsgate 16, Oslo

Følg med på OATs hjemmeside eller Facebookprofil for oppdateringer og detaljer om arrangementet.

http://oslotriennale.no/kalender/kuratorpresentasjon-oat2019

https://www.facebook.com/events/546489105734775/