Gisle Løkken. Foto: Tommy Ellingsen

Presenterte ansvarsrettsforslag for Astrup

Tekst Børge Sildnes Sist oppdatert 18.09.2020
En samlet arkitektbransje står bak innspillene som ble gitt til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og hans departement onsdag 16. september.

Møtet med departementet er en oppfølging av høringen om Byggkvalitetsutvalgets rapport Forsvarlig byggkvalitet. En del sentrale aktører i byggebransjen var invitert til et kort oppsummerende innlegg.

Høringssvaret Norske arkitekters landsforbund har gitt til kommunal- og moderniseringsdepartementet er resultatet av en grundig prosess i samarbeid med arkitektskolene, bransjen og de andre arkitektorganisasjonene.

Ønsker å bidra
- Arkitektbransjen ønsker å bidra i arbeidet med konkretiseringen av et nytt ansvarssystem, sier NAL-president Gisle Løkken. 

16. september la han fram forbundets syn for departementet:

- Vi mener det må lages et nytt og mer presist ansvarsrettssystem som også sikrer arkitektonisk kvalitet og andre miljøkvaliteter. Ansvar og kompetansekrav må strekke seg utover rene tekniske krav. Det må bli tydeligere hvilken utdanningskompetanse som skal knyttes til de ulike ansvarsområdene, sier han.

Kompetansekrav 
Løkken mener dagens kvalifikasjonssystem må oppdateres ved å differensiere ulike utdanningsnivå for ulike tiltak og fagområder. 

- Det må stilles høye kompetansekrav til komplekse bygg, formålsbygg og større boligbebyggelse. Krav til kompetanse bør øke i takt med tiltakets påvirkning på omgivelsene og skadepotensialet for samfunn og miljø, sier NAL-presidenten.

I tillegg mener arkitekturbransjen at et offentlig tilsyns- og kontrollsystem må opprettholdes.

- Det er etter vårt skjønn bare myndighetene som nøytralt kan kontrollere bransjen og føre tilsyn, sier Løkken.

Byggkvalitetsutvalgets rapport og NALs høringssvar ble presentert i et digitalt medlemsmøte 7. september. NALs medlemmer kan logge seg inn og se opptak av møtet.