Programlansering på Sandnes Rådhus 18. februar kl. 1830

  Sist oppdatert 10.02.2020
SAF lanserer vårprogrammet på Sandnes rådhus 18.2. kl 1830. Tema for forelesningen blir utviklingen av Elveparken i Sandnes sentrum innenfor sentrumsplanen. Det blir en kort omvisning på rådhuset før forelesningene.

Elveparken er et blant flere store byutviklingsområder i Sandnes sentrum. Det gamle industriområdet, hvor blant annet Øglænds tekstilfabrikker holdt til, skal transformeres og koble seg på det historiske sentrum. Med nærhet til fjorden og havnepromenaden, og ikke minst med direkte kontakt til den framtidige Storånaparken ligger forutsetningene til rette for at Elveparken kan utvikle seg med særpreg og identitet, basert på stedets kvaliteter, historie og kulturmiljø. 

Til den første forelesningen i vårprogrammet har vi invitert Mad Arkitekter og Sandnes kommune som fra hvert sitt ståsted skal fortelle om ambisjonene og mulighetene som ligger i å utvikle Elveparken, til en attraktiv del av byen, med et mangfold av boliger, arbeidsplasser, butikker, servering, offentlige funksjoner, park og velfungerende byrom. 

Deler av forelesningen blir lagt opp som en dialog med kommune og arkitekt. 

Forelesningen holdes på det nye rådhuset i Sandnes, hvor det innledningsvis kl 1830 blir en kort omvisning i bygget. Forelesningen starter kl. 1900.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

Velkommen til Sandnes!