ZEB pluss hus i Larvik - et eksempel på innholdet i NALs prosjektdatabase. Arkitekt: Snøhetta. Foto: Bruce Damonte

Prosjektdatabasen

Tekst Iselin Ekman Sist oppdatert 24.01.2019
NALs prosjektdatabase er en framtidsrettet og effektiv løsning for publisering av forbilde- og pilotprosjekter innenfor arkitektur, bygg, by- og stedsutvikling på nett. Databasen leverer i dag innhold til mange nettsteder deriblant Husbanken, FutureBuilt og TreFokus i tillegg til NALs egne sider for utvalgt arkitektur. 

NALs prosjektdatabase ble opprettet i 2003 som en del av prosjektet Ecobox. Den er basert på en idé om fri ikke-kommersiell deling av informasjon og brukes til å dokumentere miljøvennlig arkitektur og stedsutvikling samt universell utforming. Målet er å inspirere bransjen til nyskapning ved å vise de beste eksemplene på hva som er gjort i Norge. I dag finnes det godt over 750 byggverk og andre prosjekter som er dokumentert.

Innholdet i prosjektdatabasen kan deles med mange forskjellige nettsteder, uavhengig av hvilken programvare og leverandør det ulike nettstedet har. Data er strukturert semantisk på innholdets premisser og alle prosjektene er lagret som del av NALs nettsted. Ny datateknologi som ligger i bunn av løsningen muliggjør deling av denne informasjonen på en innovativ og svært effektiv måte. Innholdet legges bare inn en gang, og kan deles av flere nettsteder. På denne måten blir det enklere å supplere prosjektpresentasjoner med oppdatert informasjon, bilder og nøkkeltall. 

I dag viser følgende aktører innhold fra prosjektdatabasen på sine nettsider:

De siste årene har NAL arbeidet med et prosjekt som har fått navnet ”forbildeprosjekter.no”. Løsningen retter seg mot brukere som av praktiske eller økonomiske grunner ikke ønsker en integrert visning av innhold fra prosjektdatabasen på egne nettsider. Nettstedet skal fungere som en visning av forbildeprosjekter i forlengelsen av en annen nettside. Les mer om forbildeprosjekter.no.

Se konkret eksempel på hvordan FutureBuilt prosjektet Fjell barnehage i Drammen vises på mange nettsteder samtidig:

Fjell barnehage i Husbankens kompetanseportal
Fjell barnehage hos Trefokus
Fjell barnehage hos Norske arkitekters landsforbund
Fjell barnehage hos FutureBuilt.no

For mer informasjon ta kontakt prosjektleder Iselin Ekman

kontakt

  • Birgitte Skjerve
    Arkitekt MNAL, prosjektleder
    Tlf: 901 98 230
    E-post