Veilederen til kvalitetskriteriene er ett av flere relevante verktøy og prosjektdokumenter du finner nedenfor.

Prosjektdokumenter

Tekst Anders Selstrøm Moe Sist oppdatert 13.10.2015
For å nå målsetningene i Framtidens bygg har det kontinuerlig vært utviklet verktøy som har blitt gjort tilgjengelig for pilotprosjektene på nett. I dette arbeidet samarbeider vi med FutureBuilt. Nedenfor har vi samlet verktøy og relevante prosjektdokumenter sortert etter innhold og tema.

Kvalitetskriterier
Kvalitetskriteriene er de krav som prosjektene forplikter seg til å oppnå som pilotprosjekt.
Last ned kvalitetskriterier for pilotprosjekter
Last ned veiledning til kvalitetskriterier
Last ned krav til klimatilpasning i pilotprosjekter

Kvalitetsprogram og kvalitetsoppfølgingsplan
Kvalitetsprogrammet er et verktøy for å klargjøre ambisjonsnivået for byggeprosjektet. Det er utarbeidet en egen kvalitetsoppfølgingsplan for pilotprosjektene i Framtidens bygg. 
Last ned kvalitetsoppfølgingsplan for Framtidens bygg

Last ned halvdagskurs i kvalitetsprogram - foredrag

Kontrakt
Last ned standardkontrakt

Registreringsskjemaer
Last ned registreringsskjema - Områder

Last ned registreringsskjema - Bygg
Last ned prosjektbeskrivelse - Bygg
Last ned bruksanvisning/veiledning for registrering - Bygg

Fremtidens bygg folder
Last ned folder

Logg inn