Prosjekter & priser

 • Arkitekturdagen 2019

  Hvordan kan arkitekter planlegge for utvikling uten vekst? På Arkitekturdagen 2019 skal vi diskutere, forstå og bli inspirert til degrowth (på norsk ofte oversatt som nullvekst eller nedvekst) – hvor vekst ikke er en selvfølgelig forutsetning for all utvikling!

 • Arkitekturprisen 2019

  Arkitekturprisen er en unik fagpris hvor alle medlemmer i NAL utgjør juryen, nominerer og stemmer frem vinnerprosjektet. Målsettingen med Arkitekturprisen er å synliggjøre, hedre og diskutere hva som er god arkitektur. Prisen er delt ut to ganger tidligere, i 2015 og 2017.

 • Wildcard

  Wildcard skal bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitekturproduksjon. Målet er å utfordre offentlige og private bestillere og byggherrer til å åpne oppdragsmarkedet for flere og mer ulike leverandører av arkitekttjenester. Betegnelsen Wildcard brukes om unge arkitektkontor i etablerings- eller oppbyggingsfasen. Disse kontorene omfatter underskogen av arkitektbedrifter som enda ikke har kommet i posisjon til å få oppdrag gjennom konkurransemarkedet. 

 • Bylivsenteret

  Bylivsenteret skal være en pådriver for at flere kommuner skal ta en mer aktiv rolle i egen bærekraftig utvikling.

 • Arkitekturpriser

  Her finner du en oversikt over arkitekturpriser som NAL er involvert i.

 • FutureBuilt

  FutureBuilts visjon er å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å realisere 50 forbildeprosjekter med lavest mulig klimagassutslipp og som samtidig bidrar til et godt bymiljø. FutureBuilt opererer i aksen Oslo-Drammen og er et tiårig program som går frem til 2020.

 • Brød & Miljø

  Brød og Miljø er månedlige frokostmøter med mål om å skape et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til miljøutfordringene i BAE-næringen. Fokus er tverrfaglighet og dialog. Møtene finner sted i Arkitektenes Hus. 

 • Materialtreff

  Materialtreff er en arena for utvalgte leverandører og arkitektbransjen hvor det utveksles informasjon og kunnskap om det siste på markedet innen ulike produktkategorier.

 • Oslo arkitekturtrienale

  Oslo arkitekturtriennale (OAT) går av stabelen høsten 2016 og har som mål å være Nordens viktigste arenaen for debatt og formidling av arkitektur og urbane utfordringer.

 • Prosjektdatabase

  Prosjektdatabesen viser miljøvennlige byggeprosjekter og planprosjekter i hele Norge. Basen er under kontinuerlig utvikling, og inneholder til enhver tid i overkant av 150 prosjekter. De utvalgte prosjektene varierer i omfang, funksjon, miljøtiltak og kompleksitet. De fleste prosjektene er bygde eksempler, men basen inneholder også prosjekter under utvikling. Prosjektartiklene er søkbare ved hjelp av fritekst eller gjennom filtrering på ulike kriterier. NAL har valgt å presentere disse prosjektene under Utvalgt arkitektur.

 • Tre og by

  Tre og by skal bidra til å fremme mulighetsområdene for økt bruk av tre innen urbant byggeri og synliggjøre tre som et reelt alternativ til andre materialer. Videre bidra til en innovativ leverandørutvikling også i et industrielt perspektiv samt å utvikle miljømessige og økonomisk konkurransedyktige løsninger for bruk av tre i byområder.

 • Framtidens bygder

  Dersom Norge skal nå sine målsettinger om kutt i klimagassutslippene må også bygdene blir mer klimasmarte. De syv utvalgte pilotprosjektene i  Framtidens bygder skal bidra til økt kunnskap og eksempler på hvordan bærekraftig- og klimavennlig stedsutvikling kan gjøre bygdene til gode forbilder. Prosjektet er et samarbeid mellom miljøorganisasjonen Zero, TreFokus og NAL.

 • Framtidens bygg

  Framtidens bygg skal utvikle klimavennlige bygg og byområder i 10 av de største byene i Norge. Framtidens bygg er en del av Framtidens byer og bidrar til realiseringen av forbilledlige pilotprosjekter som inspirerer andre til å bygge slik fremtiden krever.

 • Arkitekturdagen 2018

  Arkitekturdagen er NALs årlige store konferanse. I år går den av stabelen i Stavanger. Torsdag 27. september blir det konferense i Stavanger konserthus. 

 • Arkitekturdagen 2017

  Arkitekturdagen er NALs årlige store konferanse. I år går den av stabelen i Oslo. NIL og NLA er invitert inn som medarrangører. Torsdag 21. september blir det konferanse og fest på Chateau Neuf og fredag 22. september blir det befaring.

 • Arkitekturprisen 2017

  Arkitektfagenes gjeveste pris deles ut for andre gang. Målet med Arkitekturprisen er å engasjere medlemmene i NAL, NIL og NLA til å stemme fram prosjektet med høyest helhetlig, arkitektonisk og designmessig kvalitet. En pris der medlemmene i de tre organisasjonene i felleskap kan diskutere og definere kvalitet, og bidra til en aktiv, konstruktiv og tverrfaglig diskusjon.

 • Arkitekturdagen 2016

  Årets største konferanse for arkitekter og tilgrensende faggrupper vil i år finne sted i Oslo 24. november. 

 • Arkitekturprisen 2015

  NAL oppretter en ny arkitekturpris som skal hedre den beste kvaliteten. Nå kan du stemme på din favoritt.

 • Arkitekturdagen 2015

  Årets største konferanse for arkitekter og tilgrensende faggrupper vil i år finne sted i Trondheim 17. september. 

 • Arkitekturdagen 2014

  Årets største konferanse for arkitekter og tilgrensende faggrupper, Arkitekturdagen, vil i år finne sted i Bergen 11. september.

 • Ny felles organisasjon

  Styrene i Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA) ønsker å samle arkitektprofesjonene. Med ny felles organisasjon utreder vi mulighetene for å etablere en ny og felles interesseorganisasjon.