Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus

Forskriftskrav i 2015. Vi gir deg en innføring i prosjektering av passivhus, (fokus på bolig) og kan være et bra grunnlag dersom du ønsker videreutdanning på NTNU.

 • DATO 2 juni.-3 juni 2014
 • TID 09:00-16:00
 • PÅMELDINGSFRIST 25.05.2014
 • STED Rica Helsfyr hotel, Oslo
 • PRIS Medlem NAL, FBA, EBA, og AiN kr. 6350/
  Tekna/NITO kr. 8900/øvrige
  kr. 9900

Påmelding til FBA via lenke
i tekst

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 04.09.2015

Målgruppen er arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre som er involvert i prosjekteringsfasen. Kurset er et samarbeid mellom NAL og Faggruppen for Bygg og anlegg (FBA).

Instruktør for kurset er Bengt Gunnar Micaheelsen, BGM arkitekter AS. Kurskompendiet er utarbeidet av Sintef Byggforsk og Rambøll på oppdrag fra Lavenergirprogrammet. Kurset avsluttes med en test. De som består testen vil bli oppført i Lavenergiprogrammets register over rådgivere i prosjektering av passivhus.

NTNU-kurs i prosjektering og bygging av passivhus.

Dette vil du lære mer om:

1. Hva er passivhus
Beskrivelse av den rent formelle definisjon av hva passivhus er med eksempler og forklaringer av prinsippene.

2. Energidesign 
Grunnlaget for å bygge energieffektivt bør legges i tidlig fase og allerede ved utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner. Gjennomgang av de ulike faser og elementer frem til selve objektet/huset

3. Energiberegninger
Kort gjennomgang av energiberegninger og hva som legges til grunn for dette.

4. Energimerkeordningen
Krav til energimerking av alle bygg ble gjort gjeldene fra 1.7.2010. Gjennomgang av hva som legges til grunn på de ulike bygninger og hva som gjelder i dag.

5. Innemiljø
Innemiljø og inneklima påvirkes av mange parameter. Gjennomgang av ulike forhold omkring fukt, ventilasjonsløsninger, temperatur, dagslys etc...

6. Tekniske installasjoner
Et bygg består ofte av mange tekniske installasjoner. Her en gjennomgang av forhold omkring ventilasjon, varmevekslere, solfangere, solceller, varmepumper, varmegjenvinningssystemer etc...

7. Bygningsfysikk
Bygningsfysikken er for mange en noe usikker kunnskap basert på hva som sies fra produsenter mv. Her har vi en gjennomgang av hva byggforsk legger til grunn og kommentarer og praktiske eksempler omkring dette. Fuktgjennomgang i konstruksjonen, kondensering, ulike typer isolasjon, kuldebroer, konstruksjonsdetaljer, vindusinnsetting etc...

8. Byggeteknikk
Oppbygging av ulke konstruksjoner som vegg, gulv og tak, praktisk tilnærming til tekniske løsning.

9. Byggeprosess 
Gjennomføringsfasen, bygge tørt, prefabrikkering, materialvalg mv.

10. Økonomi 
Kostnadsnivå med å bygge i høyere energistandard enn TEK10 er viktig å ha en formening om. Her en gjennomgang av div. eksempler på gjennomførte bygg 

11. Eksempler
Gjennomgang av eksempler fra egen arkitektpraksis og praksis fra eget byggmesterfirma

Kurset avsluttes med enkel test!

PROGRAM:

Tirsdag 2. Juni

0930 Registrering/kaffe

1000 Oppstart 
■ Hvilke krav stilles til et passivhus 
■ Gjennomgang av NS 3700 og NS 3701
■ Hvordan utføre energiberegninger
■ Inneklima
■ Byggeteknikk

1700 Slutt

Onsdag 3. Juni

0900 Oppstart
■ Byggeprosess - hvordan få et fuktsikkert bygg
■ Energivennlig drift
■ Økonomi
■ Eksempler på passivhus i Norge og Europa

1600 Slutt

Foreleser: 
Bengt Gunnar Michalsen har hatt eget arkitektkontor i 25 år, han har bred erfaring fra alle typer bygg, og tegner i dag svært mange passivhusprosjekter, 0-energi bygg og pluss hus.
Eget byggefirma i 20 år, Hemato Eiendom AS, har bygget og bygger mange passivhus og 0-energi hus. Mottok Lambda prisen i 2011. Har etter konkuranse vært engasjert av Enova til å holde kurs og foredrag for alle kommuner i Norge i bygging av passivhus i 2 år. Har etter konkuranse vært engasjert av Lavenergiprogrammet til å holde dette to-dagers passivhuskurset i 12 byer i hele landet det siste året.

For kurset "Prosjektering av passivhus" gjelder FBA's betingelser.

En forutsetning for gjennomføring av ethvert kurs eller seminar er et minimum antall deltakere. Det tas alltid forbehold om endringer i programmet.

NAL og samarbeidspartner tar ikke ansvar for billetter som er bestilt i forbindelse med kurs.

Avbestillingsfrist: 25.05.2014
Avbestillingsgebyr: Kr 1200

kontakt

 • Reidun Granberg
  Prosjektmedarbeider 
  Tlf: 91 33 88 38
  Epost

Takk for din påmelding

Vi har registrert din påmelding. Du vil også motta en bekreftelse på e-post.