Prosjektering av urban trearkitektur

Prosjektering av urban trearkitektur

På dette kurset vil vi ha fokus på muligheter og utfordringer knyttet til prosjektering av urban trearkitektur. Gjennom konkrete prosjekteksempler vil kurset belyse temaer innen brann, lyd, akustikk og konstruktive detaljer.

 • DATO 17 oktober.-17 oktober 2014
 • TID 09.00-16.00
 • PÅMELDINGSFRIST 16.10.2014
 • STED Arkitektenes Hus, Josefines
  gate 34, Oslo
 • PRIS Medlem NAL og Tredriverne kr. 3300 / Øvrige:
  kr. 4600 / Studentmedlem: kr. 350

Tekst Dagny Marie Bakke/Reidun Granberg Sist oppdatert 29.09.2014

I tillegg vil vi få presentert visjonære prosjekter hvor det er tatt i bruk nye produksjons- og konstruksjonsmåter.

Økt bruk av tre i varige konstruksjoner er ett av svarene på de klimautfordringene samfunnet står overfor. Hvordan kan vi utnytte den naturgitte ressursen bedre i byene våre? Og på hvilken måte kan erfaringene som ligger nedfelt i vår byggetradisjonen videreutvikles i fremtidens arkitektur?

Les artikkelen "Urban trearkitektur og nye løsninger" under "Aktuelt"

Nyhet: Rasmus Wærn, arkitekt hos Wingårdhs Arkitektkontor i Stockholm, kommer for å fortelle om boligprosjektet Strandparken i Sundbyberg - Stockholms første høyhus i tre.

Målsetting med kurset:
Målet med kurset er å øke kunnskapen om urban trearkitektur blant arkitekter, ingeniører, utbyggere og andre aktører i byggebransjen. Gjennom å presentere realiserte og visjonære prosjekter, samt belyse erfaringer i både prosjekteringsfase og byggeprosess, skal kurset skape idéer og være en drivkraft for økt bruk av tre i urbane strøk.

Målgruppe: 
Arkitekter, ingeniører, utbyggere, øvrige aktører i byggebransjen.

Vi planlegger å streame dette kurset, og det vil bli åpnet for påmelding via våre nettsider 1. oktober. Kurs som er streamet vil bli tilgjengelig for kjøp også i ettertid.

Illustrasjon: J. MAYER H. und Partner, Architekten Foto: David Franck 

PROGRAM

08.30        Registrering, kaffe og lett servering                                                                     
09.00  

Velkommen
Birgitte Skjerve, sivilarkitekt MNAL, prosjektleder i Tre og by, NAL 

09.05   

Introduksjon til tema for dagen
Aasmund Bunkholt, daglig leder, Trefokus 

   

BOLK 1 : Bruk av tre i byen - myter og fakta  

09.15   

Branntekniske løsninger i trebygninger med flere etasjer
Geir Glasø, forsker, Norsk Treteknisk Institutt 

09.45   

Lydoverføring i trebygninger med flere etasjer - utfordringer og løsninger
Anders Homb, professor II, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

10.15    Pause 
   

BOLK 2: Konstruksjon og fasadekledning 

10.30   

Ny utførelsesstandard for trekonstruksjoner
Kristine Nore, Seniorforsker PhD, Norsk Treteknisk Institutt 

11.00  

Trefasader: holdbarhet og trebeskyttelse
Lone Ross Gobakken, forsker, Skog + landskap 

11.30  

Strandparken – Stockholms første høyhus i tre
Rasmus Wærn, Wingårdhs Arkitektkontor, Stockholm

12.15   Lunsj 
   

BOLK 3 : Metoder og praksis 

13.00    Skagershuset - innovativt modulbyggeri i bolighus med flere etasjer
Björn Ahrenby, OWC Arkitekter, Stockholm 
13.45   

Treet i Bergen – verdens høyeste trehus
Marina Trifkovic, Master i arkitektur MNAL, ARTEC AS 

14.30  

Pause

   

Bolk 4: Nye produksjonsmåter og digitale verktøy

14.45   

Prefabrikasjon og parametrisk design
Pasi Aalto, NTNU 

15.15  

OWOD - Distinctive Features of Timber Structures in Urban Context
Sebastian Finckh, dipl. -Ing. J.MAYER H. und Partner, Architekten, Berlin, DE 

16.00  

Oppsummering og diskusjon
Aasmund Bunkholt, daglig leder, Trefokus

16.15  

Avslutning
Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 


Dersom faktura for kurset må inneholde referanser, er det kursdeltakers ansvar å oppgi disse ved påmelding.

En forutsetning for gjennomføring av ethvert kurs eller seminar er et minimum antall deltakere. Det tas alltid forbehold om endringer i programmet.

Avbud etter 1 uke før seminardato belastes med et gebyr på kr. 500.  Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, betales full kursavgift. 

NAL tar ikke ansvar for billetter som er bestilt i forbindelse med kurs.

Arbeidsledige medlemmer tilstås 50 % reduksjon for de fleste kurs.  Medlemmer av OAF-seniorgruppe kan delta på de fleste kurs med 50 % prisreduksjon. 

kontakt

  • Dagny Marie Bakke
   Prosjektleder
   Tlf: 481 24 071
   Epost

   Reidun Granberg
   Prosjektmedarbeider 
   Tlf: 91 33 88 38
   Epost

   Spørsmål vedr. kurspåmeldinger:
   NAL
   tlf. 23 33 25 00
   Epost

Takk for din påmelding

Vi har registrert din påmelding. Du vil også motta en bekreftelse på e-post.