Behovet for særskilt rådgivning varierer fra prosjekt til prosjekt.

Prosjektrådgivning

Tekst Anders S. Moe / Alf Waage Sist oppdatert 30.10.2015
Pilotprosjekter i Framtidens bygg har fått tilgang på gratis rådgivning og kompetanseheving. Målet for prosjektrådgivningen har vært å bidra til å skape de beste pilotprosjektene ved hjelp av den beste fagkompetansen.

Behovet for rådgivning varierer fra prosjekt til prosjekt, både når det gjelder type prosjekt og hvilke faser prosjektet befinner seg i. Vi har lagt vekt på fleksibel rådgivning tilpasset behovene til hvert enkelt prosjekt. I rådgivergruppen tilknyttet programmet var mange av landets fremste fagpersoner på sine områder, og disse har utarbeide kursopplegg tilpasset de enkelte prosjektenes behov.

Rådgivningen, kompetansen og verktøyene tok utgangspunkt i de fagområdene som ble vurdert som viktigst for å oppfylle målene i Framtidens byer og kvalitetskriteriene som ligger til grunn for pilotprosjektene i Framtidens bygg.

I noen tilfeller har det vært behov for særskilt rådgivning på fagtema som går utover de prioriterte områdene. Behovet for særskilt rådgivning har vært vurdert i hvert enkelt tilfelle og i dialog med prosjektene.

Fagtema vi har tilbudt kurs og rådgivning innenfor:

  • areal og transport
  • materialbruk
  • energiløsninger 
  • klimatilpasning

Verktøy vi har tilbudt kurs og rådgivning for bruk av:

  • klimagassregnskap
  • kvalitetsoppfølgingsplan

Logg inn