Prosjektrådgivning

Tekst Birgitte Skjerve Sist oppdatert 01.10.2015
Pilotprosjekter i Tre og by får tilgang på rådgivning og kompetanseheving i en tidlig fase. Rådgivningstjenesten skal utrede mulige løsninger i tre, vise eksempler på bygg og peke på mulige leverandører og entreprenører. Tre og by tilstreber løsninger som er overførbare til andre prosjekt.

Alle forbildeprosjekt får individuell oppfølging av muligheter og utfordringer knyttet til trebruk. Gjennom oppstartsmøte med NAL og Treteknisk får prosjektene en grundig gjennomgang der potensiale, utfordringer og smarte konseptuelle grep blir gjennomgått. Rådgivningen gjøres primært av fagpersoner fra Treteknisk og omhandler temaer som konstruksjoner, miljøegenskaper, brann, lyd og fasader/konstruktiv beskyttelse.

Prosjektene blir tilbudt workshops med aktuelle rådgivere etter behov. NAL oppmuntrer og støtter prosjektene i videre søknader om FoU-støtte hos Innovasjon Norge når det er aktuelt å studere nye løsninger og bidra til innovativ norsk leverandørutvikling.

Rådgivningen fra Tre og by skal ikke erstatte vanlig innkjøp av rådgivningstjeneste, men være et ekstra tilskudd for kompetanseheving og kvalitetssikring. Alle prosjektene får en ekstra kvalitetskontroll av tretekniske løsninger før anbud og i faseoverganger etter behov. 

 

 


 

kontakt

  • For mer informasjon om rådgivning i Tre og by ta kontakt med:
  • Thomas Orskaug
    Prosjektrådgiver
    Tlf: 958 90 179
    E-post

    TOB_V kopiTOB_V kopiTOB_V kopi