Foto: Melissa Hegge

Protestmarsj og klager for Y-blokka

  Sist oppdatert 17.01.2020
Året begynte med en stor markering og protestmarsj for bevaring av Y-blokka.

Flere hundre møtte opp og gikk i samlet tog fra Y-blokka til Stortinget. Felles for alle oppmøtte var ett krav: regjeringen må snu i saken. Marsjen innebar apeller av bl.a Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka ved Kjersti Hembre, kunstkritiker Lars Elton og byantikvar Janne Wilberg. Demonstrasjonen var i regi av Støtteaksjonen.

10. januar 2020 gav Plan- og bygningsetaten medhold i klager kommet fra bl.a Oslo Arkitektforening, Norske Arkitekters Landsforbund, Fortidsminneforeningen og Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka om igangsettelsestillatelse, og gitt oppsettende virkning fram til klagesaken endelig er avgjort. Riving er dermed ytterligere utsatt. OAF har også sammen med de andre samarbeidspartnerne lagt inn klage til Sivilombudsmannen.