Illustrasjon: Fyrstikkalleen skole, GASA & Jiri Havran

Rammebetingelser for prosjekter

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 05.02.2019
Kurset handler om sentrale rammebetingelsene for arkitektur; forhold knyttet til tomt, eiendom og rettigheter, utbyggingsøkonomi og bruk av planverktøy for å skape arkitektoniske og økonomiske verdier. Her kan du lese mer om foredragsholderne på kurset. Kurset går 7. mars 2019 i Oslo.

Portertt-foto AER

  

August E. Røsnes, Dr. Scient., er tidligere professor i by- og regionplanlegging ved NMBU. Han har flere års arbeidserfaring fra Midt-østen og India, fra byplanlegging i Oslo og fra norsk oppdragsforskning og forskningsadministrasjon. 

 

  

 

 

 

 

 Sverre

 

 

Sverre Landmark er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har bred erfaring både med og uten juss. Sverre har nærmere femten år jobbet i Aspelin Ramm, og er i dag tilknyttet ProBiz og Hemfosa Samfunnsbygg. Som eiendomsutvikler med en sterk samfunnsbevissthet er Sverre en entusiastisk stemme i diskusjoner om utviklingen av byer og tettsteder. Sverre mener at de beste resultatene oppnås der aktørene har tydelige visjoner og forstår hverandres roller.

 


Portrett MartinMartin Rasch Ersdal er utdannet master i By- og regionplanlegging ved Universitet i Ås (NMBU). I studietiden var han med på å starte Magasinet KOTE og Martin har de fire siste årene jobbet deltid som Universitetslektor ved NMBU og undervist i fag om byplanlegging i stor og middels stor skala. Martin har bred erfaring med planarbeid fra større arkitekt- og rådgivermiljøer i Norge og han har god kjennskap til planprosesser og strategiske vurderinger knyttet til tidligfase og prosjektutvikling.  

 

ElineEline Fjellbirkeland er sivilarkitekt, utdannet ved NTNU og AHO. Hun tok diplom ved NTNU i 2001 og har vært ansatt i Arkitektkontoret GASA AS siden 2008. Eline ble medeier i 2012 og er i dag styreleder for kontoret. Hun har mye av sin erfaring hos GASA fra prosjektering og oppføring av skoler,  prosjekter med stor variasjon i innhold, kompleksitet og størrelse. Hun har kompetanse innen alle deler av faget, fra konseptutvikling og mulighetsstudier, reguleringsarbeid, til detaljprosjektering og gjennomføring. 

 

181211fsf1174Maren Bjerkeng er utdannet arkitekt og har også studert juss. Hun har tidligere vært ansatt i NSW, Dark og i Grape Architects som partner. Hun er nå Direktør for Utvikling i Aspelin Ramm. Hun har lang erfaring fra arbeid med komplekse byutviklings- og reguleringsprosesser, og har særlig kompetanse på planstrategi og juridiske problemstillinger knyttet til overordnede planer. Hun er engasjert i en rekke byutviklingstema knyttet til bærekraftig utvikling, og har bred erfaring fra samspill mellom offentlige og private aktører.

NMBU-043853 (2)Terje Holsen er dr.scient. i samfunnsplanlegging fra NMBU med tilleggsutdanning i bl.a. urban design fra Oxford Brookes University. Han arbeider som førsteamanuensis i arealplanlegging og eiendomsfag ved Institutt for eiendom og juss, NMBU, der han underviser i eiendomsmarked og analyse og i prosjektutvikling og prosjektgjennomføring. Holsen har tidligere bl.a. vært eiendomsdirektør ved NMBU og forsker ved Norsk Institutt for by- og regionforskning. Han er mye brukt som foreleser ved etterutdanningskurs både i eiendomsutvikling og byplanlegging.

GunnarRidderström_IMG_2335

Gunnar Ridderstrøm
Gunnar Ridderstrøm er utdannet ved NTH M.Arch/Sivilarkitekt, 1991 og disputerte ved NMBU i 2015, med oppgaven ”Helse og fysisk planlegging i Norge 1814 – 2008”. Ridderstrøm er medforfatter av boka "Planlegging for helse og trivsel" som kom ut på Fagbokforlaget i januar 2018.