Illustrasjon: ”Frognerhagen”. Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter, Oslo og Solem Arkitektur, Trondheim

Ramstad/Solem vant i Lier

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 31.01.2014
Konkurransen om nytt demenssykehjem i Lier er avgjort.

En enstemmig jury har kåret utkastet ”Frognerhagen” til vinner.  Utkastet er forfattet av et team bestående av Reiulf Ramstad Arkitekter, Oslo og Solem Arkitektur, Trondheim. 

Juryen berømmer vinnerutkastet for å ha en kompakt utforming med korte internavstander og en  enkel og lettfattelig struktur.  Utkastet viser gode relasjoner til den eksisterende bebyggelse og skaper gode uterom i mellom. Det har direkte kontakt med terreng fra alle etasjeplan, hvilket gir meget god tilgjengelighet til anleggets utearealer. Bygningen er vel modulert med en takutforming som bryter ned det store volumet og skaper sammenheng med nærliggende bebyggelse.

De øvrige tre deltakere i konkurransen var Link Arkitektur/Hvidt Arkitekter (DK), C F Møller Norge AS Arkitektkontoret Kvadrat AS.

I juryen satt arkitektene MNAL Knut Longva (formann) og Geir Fossland som NAL-oppnevnte.   NALs konkurranseavdeling har bistått Lier kommune i konkurransens forberedelse og gjennomføring og hatt funksjonen som konkurransefunksjonær.

Les juryens rapport her.

04_FROGNERHAGEN_Nye Frogner Sykehjem_A1_PLANSJER_Page_2

Illustrasjon: ”Frognerhagen”. Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter, Oslo og Solem Arkitektur, Trondheim