Referansegruppe

Tekst Line Kaasine Sist oppdatert 01.10.2015
Det er viktig at entreprenørmiljø, leverandør- og produsentmiljø, kunnskapsmiljøer og offentlige aktører deltar aktivt i prosjektet. Det er i tillegg til prosjektgruppen derfor opprettet et rådgiverteam, en referansegruppe, som består av sentrale personer i byggenæringen.

Samlet representerer de en bredde både i forhold til kunnskap, erfaring, forskning, produkt- og produksjon, planlegging og gjennomføring. Referansegruppens mandat vil være å gi innspill i forhold til kvalitetsmål for de ulike pilotprosjektene, bistå med ideer, erfaring og kompetanse, gi råd i forhold til formidling og informasjon, samt sikre at prosjektet generelt holder rett kurs i forhold til de overordnede mål som er satt.

Referansegruppen består av Birgitte Skjerve fra NAL, Anders Q. Nyrud fra Treteknisk, Thomas Orskaug fra Treteknisk, Krister Moen fra Innovasjon Norge, Andreas Sundby fra Innovasjon Norge, Aasmund Bunkholt fra Trefokus, Per Dahle fra Jatak AS, Ole Kleppe fra Bergen og Omegn Boligbyggelag, Nils Forsén fra RIF, Hans Andren fra Växjö Kommune og Svein Eriksen fra Skanska.

kontakt

  • For mer informasjon om referansegruppen i Tre og by ta kontakt med:
  • Birgitte Skjerve
    Prosjektleder
    Tlf: 901 98 230
    E-post

    TOB_V kopiTOB_V kopiTOB_V kopi