framtidens_logo

Rapport
Regnbed Risvollan

Regnbedet i bydelen Risvollan er Trondheim første og Norges største. Det er et pilotprosjekt som søker lokale løsninger for overvannshåndtering.
Prosjektopplysninger
Ferdigstilt: 2010
Forbildeprogram: Framtidens byer
Prosjektbeskrivelse

Risvollan var først ute med å etablere regnbed i Trondheim. Regnbedet som ble etablert på Risvollan er det hittil største prosjektet i sitt slag i Norge. Det ble anlagt i 2010 med støtte fra EU, NVE og programmet Framtidens byer. Tiltaket er gjennomført som et forskningsprosjekt med behov for oppfølging og vedlikehold, og er et samarbeid mellom NVE, Interregprosjektet SAWA, Trondheim kommune, Framtidens byer, NTNU og Risvollan Borettslag.

I mange byer skaper intens nedbør oversvømmelse og store problemer, noe som også skjer i Trondheim og i vassdragene nedenfor Risvollan. Vann renner av på overflata i stedet for at det suges opp (filtreres) i bakken. I tillegg vil trolig klimaendringene gi mer styrtregn, og byene må forsøke å tilpasse seg endringene best mulig. Fremfor å legge ned nye, dyre rør med større kapasitet kan det gjennomføres tiltak som holder vannet tilbake en kort periode. Det er flomtoppen som skaper skade, og hvis toppen kan reduseres noe kan skade unngås.

Hva er et regnbed?

Et regnbed er et “blomsterbed” der arter som liker mye vann trives. Regnbedet ser ut som en grunn forsenking i jorda, og regnvann strømmer inn fra takrenner, asfalterte plasser og grøfter og fyller det opp. Her står vannet en kort stund før vannet trekker ned i jorda. Et regnbed har ikke vann stående over tid, og siden vanndybden er ca 20 cm og kun varer i kort tid, er ikke regnbed farlige for små barn. De produserer ikke mygg.

Overflatevann kan være forurenset. Et regnbed bidrar til at vannet renses. Et slikt grønt tiltak er veldig populært i USA, da det kan hindre oversvømmelse. Risvollan regnbed er Trondheims første og Norges største på ca 50 m2.

Klimaet i Norge er kaldt, jordsmonnet er tynt eller tett av leire og frost, og terrenget er kupert sammenlignet med mange andre land som bruker regnbed, noe som kan føre til utfordringer. Vi må derfor vinne våre egne erfaringer. Det er mange spørsmål som det ønskes svar på, som hvordan et regnbed kommer til å virke i den kalde årstiden, hvordan det stelles, økonomiske utfordringer, og hva slags jord som egner seg best. I tillegg må også tiden tas med i betraktning over hvor mye arbeid som må til for å vedlikeholde et slikt prosjekt.

Nøkkeltall