Rehabilitering og ombygging

Rehabilitering og ombygging

Det meste av framtidas bygg er allereie bygt. Med god strategi for rehabilitering og ombygging kan ein betre kvalitet i bruk og spare mykje på framtidig drift og vedlikehald.

 • DATO 1 april.-1 april 2014
 • TID 10.00-16.00
 • PÅMELDINGSFRIST 28.03.2014
 • STED Clarion Collection Hotell Bryggen,
  Apotekergata 1-3, Ålesund
 • PRIS MNAL kr. 2000/Andre kr. 2600

Påmelding via lenke i teksten
under

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 08.04.2014

MELD MEG PÅ

Kurset sitt hovudfokus og innhald tek utgangspunkt i dette, og opplegget legg vekt på både på arkitekturkvalitet, tekniske løysingar og økonomi, både gjennom tematisk tilnærming og relevante døme.

Rehabilitering inneber ofte større utfordringar enn reine nybygg både arkitektonisk, teknisk og økonomisk. Eksisterande bygg har i mange høve både arkitektoniske kvalitetar og potensiale for forbetringar med omsyn til dette, som er viktig å ha strategi for i tillegg til reine tekniske tiltak.

Det er og eit viktig satsingsområde i forhold til nasjonale mål om energisparing og minska klimabelastning. Medan stønad til passivhus og lavenergibygg gjennom Enova no er fasa ut for nybygg er det framleis sterk satsing på stønad til ombyggingstiltak.

Dersom vi skal nå mål om reduksjon på 10 TWH i levert energi til drift av bygg i 2020 og 40 TWH i 2040 i forhold til dagens nivå slik det er formulert i KRD si arbeidsgruppe for energi-effektivisering av bygg (Arnstad-utvalet) må heile 80% av innsparinga bli henta i den eksisterande bygningsmassen med tilsvarande rate for nybygg og riving som i dag.*

*) Kjelde: KRD: Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg.  Asplan Viak 27.06.-12.

Arrangør: MAF (Møre og Romsdal arkitektforening)

Program i pdf-format kan lastes ned her:  MAF Kurs Rehab program mb 200314.pdf

En forutsetning for gjennomføring av ethvert kurs eller seminar er et minimum antall deltakere. Det tas alltid forbehold om endringer i programmet.

Avbud etter 1 uke før seminardato belastes med et gebyr på kr. 500.  Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, betales full kursavgift. 

NAL tar ikke ansvar for billetter som er bestilt i forbindelse med kurs.

kontakt

 • Magne Bergseth
  Sivilarkitekt MNAL
  Kyrkjegata 10, Pb. 32
  6067 Ulsteinvik
  Telefon: 916 14 270  
  E-post: magne@arkibe.no

Takk for din påmelding

Vi har registrert din påmelding. Du vil også motta en bekreftelse på e-post.