Ressurser og dokumentasjon

  Sist oppdatert 09.02.2013
Her finner du informasjon om aktivitetene som foregikk i regi av Arena Norwegian Wood inkludert hjelpemidler, dokumentasjon, tidligfaserådgivning, prosjektsamlinger, seminarer og studieturer.

KVALITETSKRITERIENE - dokumentasjon og rapportering
Norwegian Wood kvalitetskriteriene fastsetter målsettinger for Norwegian Wood byggeprosjektene  på et overordnet nivå innenfor temaene energi, trebruk, materialbruk, universell utforming og arkitektur . I hvert byggeprosjekt må kvalitetskriteriene konkretiseres. Byggeprosjektene må videre rapportere til Norwegian Wood og til kommunene i byggesakssøknadene. På den måten blir ambisjonene som settes og dokumentasjon av løsningene en hjelp til å styre prosjektet underveis og gir senere muligheter til å forstå og etterprøve prosjektene.

Kvalitetsprogram og dokumentasjon
For å oppnå miljøvennlig materialbruk må produktene som ønskes benyttet i byggeprosjektet sjekkes i forhold til miljøegenskapene. I Norwegian Wood skal de 10 mest brukte materialgruppene  og alle kjemiske produkter kartlegges. Opplysningene om produktene innhentes fra produsenten. Dette må skje gjennom flere faser i prosjektet fordi det tar tid å få opplysninger og fordi nye materialer og produkter kan være aktuelle etter hvert som prosjektet utformes.

Skjema for materialdokumentasjon kan være til hjelp for å se hva som skal hentes inn og vise hvilke produkter som velges. I hvert prosjekt føres produktene som skal brukes eller som har vært vurdert opp og arkitekten, senere byggherre eller entreprenør, noterer hva som er status i arbeidet i hver fase av prosjektet.

For vurderingen av produktenes miljøegenskaper benyttes Ecoproduct. Underlag for vurderingen er en miljødeklarasjon på stoffinnhold fra produsenten og bør helst være en EPD. Der EPD ikke foreligger åpner Norwegian Wood for at produsentene kan legge inn opplysningene om produktet i et Excel-ark for vurdering i Ecoproduct. Tilsvarende miljømerking (Svanen/Blomsten) godtas også.  All dokumentasjon sendes Norwegian Wood og vurderes deretter i Ecoproduct hos Norsk byggtjeneste.

Nedenfor finner du de omtalte dokumentene samt annen informasjon:

 • Kvalitetsprogrammet er utarbeidet i samarbeid med Stavanger kommune, NAL | Ecobox og Norwegian Wood. Programmet og tilhørende plan er utarbeidet av Context AS.


Energi

 • SINTEF byggforsk rapport fra juni 2007


Materialbruk og trebruk
For å oppnå miljøvennlig materialbruk må produktene som ønskes benyttet i byggeprosjektet sjekkes i forhold til miljøegenskapene. I Norwegian Wood skal de 10 mest brukte materialgruppene  og alle kjemiske produkter kartlegges. Opplysningene om produktene innhentes fra produsenten. Dette må skje gjennom flere faser i prosjektet fordi det tar tid å få opplysninger og fordi nye materialer og produkter kan være aktuelle etter hvert som prosjektet utformes.

Skjema for materialdokumentasjon kan være til hjelp for å se hva som skal hentes inn og vise hvilke produkter som velges. I hvert prosjekt føres produktene som skal brukes eller som har vært vurdert opp og arkitekten, senere byggherre eller entreprenør, noterer hva som er status i arbeidet i hver fase av prosjektet.

For vurderingen av produktenes miljøegenskaper benyttes Ecoproduct. Underlag for vurderingen er en miljødeklarasjon på stoffinnhold fra produsenten og bør helst være en EPD. Der EPD  ikke foreligger åpner  Norwegian Wood for at produsentene kan legge inn opplysningene om produktet i et Excel-ark (Registering Ecoproduct 7.1 xls)  for vurdering i Ecoproduct. Tilsvarende miljømerking (Svanen/Blomsten) godtas også.  All dokumentasjon sendes Norwegian Wood og vurderes deretter i Ecoproduct hos Norsk byggtjeneste.

Nedenfor finner du de omtalte dokumentene samt annen informasjon:

 • Dokumentasjon av materialbruken:
 • Materialvurderingsliste . Liste som gir generell miljøinformasjon om de ulike materialgrupper. Av Norconsult for Byggemiljø


Universell utforming:

 • Bygg for alle - Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder (Husbanken Statens Bygningstekniske etat, 2004, nivå: anbefalte ytelser / løsninger), skal legges til grunn for alle NW prosjektene.RESSURSER OG ERFARINGER
Norwegian Wood legger ut informasjon om ressurser som tilbys byggeprosjektene, samt foredrag fra prosjektsamlinger etc.

Tidligfaserådgivning

 • Norwegian Wood tilbyr gratis tidligfaserådgiving til byggeprosjektene - les mer her.


Prosjektsamlinger og seminarer
 - mer informasjon om aktiviteter og foredrag:

 • Arena Norwegian Wood: Prosjektsamling for byggeprosjektene - 17. januar (2006)
 • Konkurranse-seminar Siriskjær i Stavanger - 4.mai (2006)

kontakt

 • Michael Lommertz
  Prosjekt- og bærekraftansvarlig
  Fagavdelingen NAL
  Tlf: 454 64 693
  E-post

  Norwegian Wood

Besøk Norwegian Wood prosjektene

 • Lag ditt egen guidehefte for å kunne besøke Norwegian Wood prosjektene og andre spennende prosjekter i Stavanger området
Prøv arkitekturguiden "Arven etter Norwegian wood" »