Rettsmøte om Y-blokka

  Sist oppdatert 01.04.2020
VIDEO: Oslo tingrett vil før påske avgjøre om rivingen av Y-blokka skal stoppes i påvente av rettssak. Se intervju med NALs president og vår advokat.

Rettsmøtet ble holdt i Oslo tingrett 26. – 27. mars. Dommeren vil nå vurdere kravet om midlertidig forføyning, og hun har varslet at en avgjørelse vil være klar før påske. 

Her er advokat Berit Reiss-Andersens og NAL-president Gisle Løkkens umiddelbare reaksjoner etter dagene i tingretten:


Rettens aktører
Rettens administrator: Helen Engebrigtsen
Saksøker: Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund
Prosessfullmektig for saksøkerne: Berit Reiss Andersen, Ivar V. Kristiansen
Saksøkte: Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosessfullmektig for saksøkte: Andreas Hjetland

Se tidsplanen her.