Fra nasjonalmuseets nettutstilling Viksjø og Regjeringsbygningen. Bildet viser Y-blokka. Fra foajéen, Måken av Pablo Picasso sandblåst på veggen. Foto: Teigen, ca. 1970.

Rivingsvedtak på feil grunnlag

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 07.05.2019
«Stortingsmeldingen gir et mangelfullt bilde av prosessen og konfliktene ved rivning av Y-blokka. Rivning er unødvendig og vil frarøve oss et kulturminne av høy nasjonal og internasjonal verdi,» skriver Fortidsminneforeningen (FMF) i et notat til kommunal og forvaltningskomiteen datert 7. mai, 2019.

— Vi er glade for at Fortidsminneforeningen er så tydelig på at rivingsvedtaket for Y-blokka er gjort på feil faglig grunnlag. Dette er en oppfatning NAL har hatt fra starten av - i tråd med tungtveiende kultur- og arkitekturhistoriske vurderinger. En omgjøring av rivningsvedtaket vil tjene den norske stat til ære, og vise at vi tar vårt ansvar for å verne om viktig nasjonal og europeisk kulturarv, sier Gisle Løkken, arkitekt MNAL og president i Norske arkitekters landsforbund.

Tirsdag 7. mai er det åpen høring om nytt regjeringskvartal. Her deltar blant annet Siri Hoem, sivilarkitekt i Fortidsminneforeningen.

I notatet fra FMF fremheves det at utelatelsen av Y-blokka i planprosessen bryter med demokratiske spilleregler, og at den skulpturelle Y-blokka fra 1969 er et hovedverk i norsk etterkrigsmodernisme. FMF påpeker også klimaperspektivet, «Gjenbruk av en teknisk frisk betongkonstruksjon på 22 000 m2 er en klimavinner og et opplagt valg i «det grønne skiftet» – det er utslippsreduksjon nå som gjelder".

Notatet avsluttes med at «Ny kunnskap har økt bevisstheten om Y-blokkas umistelige og internasjonale verdi, og protestene øker. Rivebeslutningen i 2014 var prematur og må omgjøres."

 

Les også

https://www.arkitektnytt.no/nyheter/unodvendig-a-rive-y-blokka

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/plan-og-bygningsetaten-kan-stoppe-rivning-av-y-blokka-1.1218449

https://www.arkitektnytt.no/nyheter/ny-folkeaksjon-mot-rivning-av-y-blokka

Se bilder fra Nasjonalmuseets nettustilling

http://harriet.nasjonalmuseet.no/regjeringsbygningen/