Rjukan torg

Rjukan torg - "spørsmål og svar" 2013.01.22

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 22.01.2013
De innkomne spørsmål er nå ferdig besvart og publisert.

Dokumentet kan lastes ned her: "Rjukan Torg Q A_2013.01.22"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rjukan torg - spørsmål og svar

Artikkel publiser 18.01.2013
Tekst Per Rygh

Det er innkommet 26 spørsmål til programmet i den åpne arkitektkonkurransen om Rjukan Torg, innen fristen 15. januar.

Spørsmålene vil bli besvart og svarende publisert på dette nettstedet innen 1 uke.
Vi minner om innleveringsfristen 7. mars.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny konkurranse: Rjukan torg

Artikkel publiser 09.01.2013
Tekst Per Rygh

Tinn kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om utforming av det sentrale torget i Rjukan.

Opprustingen av torget henger sammen med den vedtatte byggingen av en heliostat, et datastyrt lysspeil som skal monteres høyt oppe i den stupbratte fjellsiden over byen, og kaste lys ned på torget i vinterhalvåret, da solen er borte fra Rjukan i mer enn 5 måneder.

Formålet med konkurransen er å utarbeide et konsept for utforming og opparbeidelse av torget og tilliggende områder i sentrum av Rjukan. Rjukan torg ligger i hjertet av den langstrakte byen, og befolkningen ønsker seg et mer levende byrom som inviterer til allsidig bruk. Torgplassen har en rektangulær form og dekker et areal på noe over 3000 kvm i dag. I vinterhalvåret vil lyset fra et planlagt solspeil være viktig - det inngår i konkurransen å gi løsninger for å ta imot og bruke det reflekterte sollyset som et attraktivt element i et fleksibelt og inkluderende byrom.

NAL tror konkurransen har et potensial for stor deltakeroppslutning, idet oppgaven er av beskjeden størrelse og fordrer lite spesialkompetanse å besvare, samtidig som oppgavens karakter og den stedlige situasjon er ganske så spesiell. NAL har også i samarbeid med Tinn kommune besluttet å basere både konkurransen, en utstilling og juryering på digitalt materiale slik at det her IKKE skal leveres ordinære plansjer.

Frist for innlevering av konkurranseforslag er 7. mars 2013 kl. 16:00. NAL har oppnevnt sivilarkitekt MNAL Johanne Borthne, Oslo og NLA har oppnevnt landskapsarkitekt MNLA Inge Dahlman som medlemmer i juryen. Det er totalt satt av kr 600 000 til premiering og innkjøp.

Oppdatert konkurranseinformasjon, konkurransegrunnlaget og nødvendige vedlegg kan lastes ned fra Norske Arkitekters Landsforbund sin hjemmeside (www.arkitektur.no) under 'konkurranser'. Dette nettstedet vil bli benyttet som eneste sted for supplerende/løpende informasjon fra jury/byggherre. Alle deltakere plikter selv å sjekke om det er lagt ut ny informasjon.

Les utlysning på Doffin.no  
Last ned konkurranseprogrammet

Last ned konkurransens vedlegg:

01) Oversiktsplan, Rjukan 
02) Oversiktsplan Rjukan sentrum
03) Kartutsnitt, primærområde
04) Snitt gjennom torget
05) Beskrivelse, Rjukans historiske utvikling
06) Kulturminneanalyse, NIKU/Context
07) Planprogram ny kommunedelplan Rjukan
08) Kommunens planarkiv
09) Kommunens kart
10) Bilde, grunnlag for perspektivillustrasjon
11) Teknisk rapport, Solspeil, Devotek
12) Kartfiler (filer til nedlasting, lagres med høyreklikk): DXF / SOSI
13) Bilder: bilde 01, bilde 02, bilde 03bilde 04bilde 05bilde 06bilde 07bilde 08
      bilde 09
bilde 10, bilde 11, bilde 12bilde 13bilde 14bilde 15bilde 16

Rjukan torg, illustrasjon: Martin Andersen.

RjukanTorg_02RjukanTorg_02