Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2019

  Sist oppdatert 28.08.2019

RS Noatun er Redningsselskapets nye faglige og sosiale samlingssted og inkluderer kurs- og konferanselokaler, hotell og restaurant, samt Sjøredningsskolen. Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2019 av Vestfold Arkitektforening.

Korte fakta

  • Arkitekt: YSA Design
  • Interiørarkitekt: YSA Design | Asplan Viak AS
  • Landskapsarkitekt: YSA Design
  • Prosjektperiode: 2017
  • Arealforbruk: Bruttoareal: 4.090 kvadratmeter

Redningsselskapets del av området var tiltenkt en maritim tilknytning med forankring i sikkerhetsopplæring for det profesjonelle og private lystbåtmarkedet, i tillegg til juniorer.

Når man ankommer RS-tunet åpner det seg opp og man får god sikt til fjorden. For å knytte tunet nærmere til fjorden, er det anlagt en 100 meter lang kanal som ender opp i et ”havnebasseng”, og muliggjør opplæring i bruk av småbåter. Hortenskanalen var en stor inspirasjonskilde til anleggets utforming.

Byggenes form er inspirert av det maritime og Norrøn trearkitektur. Båtskroget, naustet, vikinghovet og gravhaugene har vært utgangspunkt for bygningsformene og materialvalg. Hovedbygget kan minne om hvelvingen av et skip eller Hovet fra Vikingtiden. Nesten alle yttervegger og tak heller 4 grader. Glassfasaden mot Oslofjorden gir assosiasjoner til fyrlykten og de lukkede trefasadene gir trygghet og vern. For Redningsselskapet var det viktig å være synlig fra sjøen med et karakteristisk utseende. 

Prosjektet har en lav og utstrakt struktur som tydelig henvender seg til sjøen, bassenget og kanalen. Aktivitetene som bygningene rommer krever kontakt mellom ute og inne, både sommer som vinter. Konstruksjonen er en kombinert søyle- og skivekonstruksjon.

Det er brukt treverk i alle ledd og massivtre er prosjektets hovedmateriale. Massivtreveggene er synlig i interiøret i svært stor grad. Utvendig er veggene kledd med liggende Royal impregnert furu. Det får et «værbitt» utseende og underbygger assosiasjonene til det tradisjonelle norske naustet.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Bruttoareal: 4.090 kvadratmeter

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Langgrunnveien 34, 3186 Horten
Kommune: Horten
Prosjektperiode: 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: RS Tunet AS
Arkitekt: YSA Design
Landskapsarkitekt: YSA Design
Interiørarkitekt: YSA Design | Asplan Viak AS
Rådgivere: WSP Engineering AS (RIB) | Asplan Viak (RIE) | Asplan Viak (RIBfy) | Sweco Norge AS (RIBr) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA) | RIG: Grunnteknikk. RIM: Asplan Viak
Hovedentreprenør: Betonmast Buskerud-Vestfol
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.