Flere søkemuligheter

Første boligfelt med passivhus i Oslo

  Sist oppdatert 16.11.2011

Boligfeltet på Mortensrud i Oslo består av 17 småhus med passivhusstandard, og planlegges bygget i 2010-2011. Målet er å nå energimerke A, og boligene kan enkelt omgjøres til livsløpsboliger med alle nødvendige boligfunksjoner på bakkeplan.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2010
  • Arealforbruk: 116 m2 BRA.
    146,5 m2 BTA.

Spor Arkitekter tegner i samarbeid med OBOS 17 småhus på Mortensrud i Oslo. Tomten er flat, vestvendt og ligger nedenfor Stenbråten borettslag med 4 boligblokker, også tegnet av Spor Arkitekter. Hvert hus er på ca. 116 m2 BRA, 146,5 m2 BTA.

Dette blir det første feltet i Oslo med passivhus. Husene har betydelig lavere energiforbruk enn tradisjonelle boliger ca.86 mot 139kwh/m2. Passivhusene har ekstra god isolasjon 40cm i vegg 50cm i tak, tetthet og varmegjenvinning. Rammetillatelse er gitt og boligene er lagt ut for salg våren 2010.

Husene er plassert i tre grupper langs Marta Steinsviks vei. Terrasser og balkonger er vendt mot vest. Boligene er kubiske, med flate tak for færrest mulige hjørner og skjøter og et enkelt rent formspråk. Det er inntegnet et større vindusareal mot sør og mindre vindusareal mot nord. Gavlveggene er tette. Carport er plassert mellom husene. Boligene har terrasse på bakkenivå og sørvestvendt balkong i annen etasje.

Boligene blir tilpasset for rullestolbrukere i 1. etasje. Det er trinnfri adkomst til inngangsdør. 1. etasje inneholder stue, kjøkken, et soverom og stort bad. Rudshagen er også knyttet opp til Mortensrud stasjon som er et kollektivt knutepunkt i området.

Rudshagen - energi

Energibehovet i passivhus ligger rundt 75 prosent lavere enn i tradisjonelle boliger, og reduksjonen ligger i bruk av passive tiltak som ekstra varmeisolasjon og varmegjenvinning.

I boligfeltet på Mortensrud blir passivhuskriteriene løst blant annet ved at boligene er gjort så kompakte og arealeffektive som mulig, og boligene er prosjektert etter NS 3700. Vegger og gulv får 40 cm isolasjon, mens det legges 50-60 cm isolasjon i takene. Passivhusvinduer og dører er superisolerte, og husene får meget god vindtetting. I tillegg kommer balansert ventilasjon med minst 80 prosent varmegjenvinning, samt en luft til vann varmepumpe som dekker en vesentlig del av husets energibehov til romoppvarming og varmt forbruksvann.

Hadde boligene blitt bygget etter Ny Teknisk forskrift (TEK 07) ville husene i Rudshagen hatt et energibehov på 139 kWh/m2/år, men som passivhus blir beregnet behov for netto energibehov 86 kWh/m2/år og ved innsetting av varmepumpe blir innkjøpt energi redusert til rundt 61 kWh/m2/år.

Boligene får spesielle passivhusvinduer med ekstra høy tetthet og en U-verdi på 0,7-0,8. Vindusarealene er for øvrig redusert.

Rudshagen - konstruksjon og materialbruk

Det er ikke avgjort hvorvidt boligene skal bygges som moduler eller på stedet, men de kommer til å utføres med kledning i tre.

Rudshagen - universell utforming

Alle boligene har trinnfri adkomst, og kan enkelt gjøres om til livsløpsstandard med alle nødvendige boligfunksjoner på bakkeplan. I tillegg er det tatt hensyn til avstand mellom funksjoner, dimensjonering, nivåforskjeller og stigningsforhold.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 116 m2 BRA.
146,5 m2 BTA.

ENERGI

Energiforbruk: Foreløpige beregninger: Netto energibehov ca. 86 kwh/m2, mot normalt
139 kwh/m2. Levert (innkjøpt) energibehov ca. 61 kwh/m2.
Energikilder: Vannbåren oppvarming, elektrisitet og varmepumpe.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Marta Steinsviks vei
Sted/bydel: Mortensrud, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2010
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Byggherre: OBOS Nye Hjem
Hovedentreprenør: Mesterhus
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Teknisk Ukeblad 2010
Arkitektnytt 2010
Sfære, Enovas magasin 2010
OBOS bladet 2010