Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2019

  Sist oppdatert 23.08.2019

Med robuste materialer og en nordisk palett som utgangspunkt, bygger prosjektet på tradisjon og forståelse for byggets historiske og lokale kontekst. Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2019 av Østfold Arkitektforening.

Korte fakta

  • Arkitekt: Griff Arkitektur AS
  • Interiørarkitekt: Radius Design
  • Landskapsarkitekt: Griff Arkitektur AS
  • Prosjektperiode: 2016 - 2018
  • Arealforbruk: 5500 m2 (brutto BTA)

Med en plassering ved bryggekanten står S5 vis-a-vis et par av Fredrikstads flotteste teglbygninger fra verftsindustriens tid. Omkringliggende bygningers program er endret, mens teglfasadene står fremdeles en epoke senere. Det er bygninger som disse som har gitt inspirasjon til å skape et varig og holdbart verk.

Det har i byggeperioden vært en felles forståelse mellom arkitekt og de utførende; viktigheten av respekt for materialenes egenskaper sammen med en forståelse for hvordan disse kan være med på å skape rammene til en moderne kontorbygning.

Flere av byggets detaljer viser respektfulle og diskrete tolkninger av lokale og internasjonale teglbygninger. Bygningen har en tydelig intern historiefortelling som går igjen i alle lag; fra fasade til interiør; fra rekkverk til håndtak; fra ‘wayfinding’ til døromramninger; fra trapp til møbler; fra belysning til overflater.

Bygget, på fem etasjer og parkeringskjeller, inneholder i hovedsak kontorer. I første etasje er det noe næringsvirksomhet, med restaurant i en del. Kjellerareal er plassbygd. Resten av bygget er av stål og prefab. Fasader er kledd med Randers Ultima 157 mykstøpt teglstein med inntrukkede horisontale fuger.

S5 ble ferdigstilt i 2018, og var siste brikke i et større byutviklingsprosjekt, "prosjekt Blomstertorget", med målsetting om å transformere et tradisjonsrikt torg ved elven, fra parkeringsplass til åpen plass for mennesker. Blomstertorget er i dag en grønn lunge langs bryggepromenaden, og er omkranset av Litteraturhuset på nordsiden, og Storgata 5 på sydsiden.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 5500 m2 (brutto BTA)
Bruttoareal (BTA): 5500 m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Storgata 5, 1607 Fredrikstad
Kommune: Fredrikstad
Prosjektperiode: 2016 - 2018
Status: Ferdigstilt
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Fredriksborg Eiendom
Arkitekt: Griff Arkitektur AS
Landskapsarkitekt: Griff Arkitektur AS
Interiørarkitekt: Radius Design
Rådgivere: Multiconsult AS (RIB) | Multiconsult AS (RIV) | Rådgiverhuset (RIE) | Sweco Norge AS (RIBfy) | Multiconsult AS (RIBr) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA) | Betong, konstruksjon bunnplate: Martins Suta, Primekss, Landmåling/stikking: RG Oppmåling
Hovedentreprenør: BetonmastHæhre Østfold
Underentreprenører: Lasse Holst (murer)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.