Kurs og arrangement
Publisert 28. september 21
Av: Stavanger arkitektforening

5. oktober: Planprogram Holmen og Østre havn og bruk av stedsanalyser

Velkommen til møte på Gaffel og Karaffel i samarbeid med BOBY Rogaland og NLA Rogaland. Vi skal høre om kommunens arbeid med arkitekturpolitikk, planprogrammet for Holmen og Østre havn og bruk av stedsanalyser. Husk påmelding.

Publisert 28.09.2021
Av: Stavanger arkitektforening

Velkommen til møte på Gaffel og Karaffel i samarbeid med BOBY Rogaland og NLA Rogaland. Fylkeskommunen presenterer sin veileder for stedsanalyser, og Stavanger kommune forteller om sitt pågående arbeide med arkitekturpolitikk og stedsanalyser i kommuneplanarbeidet. Deretter vil representanter fra kommunen presentere sitt arbeid med stedsanalyse for Holmen og Østre Havn- og de anbefalte plangrepene i planprogrammet som nå er på høring. Det blir anledning til å stille spørsmål, og håper på at møtet kan bringe frem gode innspill som Stavanger kommune kan ta med seg når det endelige planprogrammet skal fastsettes.

PROGRAM

1830 Dørene åpner

1900 Programstart
"Bymessig fortetting på jærsk"
v/Erik Cockbain, Rogaland fylkeskommune

Arkitekturpolitikk og stedsanalyser i kommuneplanarbeidet
v/Ubbo Busboom, Stavanger kommune

Stedsanalyse - Holmen og Østre Havn
v/Else Dybkjær og Kristin von der Lippe, Stavanger kommune 

Strategisk planprogram - Holmen og Østre havn 
v/Simon Tamminga og Ida Andreassen, Stavanger kommune

Endelig blir det mulighet for å mingle på tvers av faggruppene. Vi håper på gode faglige spørsmål og en god drøs. Gaffel og karaffel har bar med salg av drikke.

Møtet er et samarbeid mellom SAF, BOBY Rogaland og NLAs lokalforening. 

Oppmøte: Gaffel og Karaffel, Øvre Holmegate 20, 4006 Stavanger

OBS. Det er begrenset antall plasser på arrangementet.

PÅMELDING PÅ EPOST TIL:
stavangerarkitektforening@gmail.com