Sakslister 2017

  Sist oppdatert 13.09.2017
Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes 22. september 2017 i Arkitektenes Hus, Oslo. Representantskapets ordinære, årlige møte ble avholdt på Quality Leangkollen Hotell, Asker fredag 21. april 2017.

Sakliste ekstraordinært møte 22. september 2017

01/2017  Godkjenning av innkalling og saksliste  
02/2017 Valg av viseordfører
03/2017 Valg av to personer til å undertegne protokollen
04/2017 Økonomisk status i NAL
05/2017 Status fra strategiprosessen
06/2017 Vedtektsutvalget - status i arbeidet
07/2017 Oppnevning av valgkomité

Vedleggene (pdf) finner du her:

 Innkalling og saksliste 22.09.2017

Stemmefordeling-ekstraordinært RS-møte-22-09-2017

Sak 4-2017 Avdelingsregnskap jan-juni-2017

NALs vedtekter

RS-protokoll møte 21-04-2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksliste 21. april 2017

Sakspapirene ble utsendt 3. april 2017. I tillegg kan dokumentene leses nedenfor.

01/2017   Godkjenning av innkalling og saksliste
02/2017 Valg av viseordfører
03/2017 Valg av to personer til å undertegne protokollen 
04/2017 Styrets orientering
05/2017 Årsmelding 2016
06/2017 Rapport fra lokalforeningene
07/2017 Årsregnskap 2016
08/2017 Orientering om budsjett 2017
09/2017 Kontingent 2018
10/2017 NALs støttefond - årsmelding og regnskap 2016
11/2017 Valg av styre i NALs støttefond
12/2017 Valg av tre styremedlemmer
13/2017 Oppnevning av valgkomite
14/2017 Valg på medlemmer av NALs faste komiteer
15/2017 Valg av revisor
16/2017 Kontrollkomiteens årsrapport 2016
17/2017 Styrking av egen organisasjon
18/2017 Presiseringer i NALs vedtekter
19/2017 Utvalg for revidering av NALs vedtekter
20/2017 Revisjon av NALs vedtekter (OAF)
21/2017 Revisjon av NALs vedtekter (BAF)
22/2017 Representasjon
23/2017 Informasjonsflyt i organisasjonen
24/2017 Utarbeidelse av stillingsinstrukser for NALs president, visepresidenter og RS ordfører og viseordfører
25/2017 Instruks til NALs president og ordfører i RS
26/2017 Stillingsinstrukser i NAL
27/2017 Prosjektstøttemidler til lokalforeningene - forslag til ny modell
28/2017 Ressurser til drift av lokalforeningene
29/2017 Prosjektmidler til lokalforeningene
30/2017 Styrking av lokalforeningene
31/2017 Medlemskontingent
32/2017 Tittelbeskyttelse av arkitekttittelen
33/2017 Representantskapets neste møte

 

Vedleggene (pdf) finner du her:

Innkalling og saksliste til RS-møte 21-04-2017

Sak 4-2017 Styrets orientering- rapport om styrets virke

Sak 5-2017 Årsmelding 2016

Sak 6-2017 Rapport fra lokalforeningene

Sak 7-2017 Årsregnskap 2016

Sak 8-2017 Orientering om budsjett 2017

Sak 9-2017 Kontingent 2018

Sak 10-2017 NALs støttefond - årsmelding og regnskap for 2016

Sak 12-2017 Valg av tre styremedlemmer

Sak 14-2017 Valg på medlemmer av NAls faste komiteer

Sak 16-2017 Årsrapport fra Kontrollkomiteen 2016

Sak 17-2017 Styrking av egen organisasjon

Sak 18-2017 Presiseringer i NALs vedtekter

Sak 19-2017 Utvalg for revidering av NALs vedtekter

Sak 20-2017 Revisjon av NALs vedtekter

Sak 21-2017 Revisjon av NALs vedtekter

Sak 22-2017 Representasjon

Sak 23-2017 Informasjonsflyt i organisasjonen

Sak 24-2017 Utarbeidelse av stillingsinstrukser

Sak 26-2017 Stillingsinstrukser i NAL

Sak 27-2017 Prosjektstøttemidler til lokalforeningene - forslag til ny modell

Sak 28-2017 Ressurser til drift av lokalforeningene

Sak 29-2017 Prosjektmidler til lokalforeningene

Sak 30-2017 Styrking av lokalforeningene

Sak 31-2017 Medlemskontingent

Sak 32-2017 Tittelbeskyttelse av arkitekttittelen

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post