Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo

Ordinært representantskapsmøte 2018

  Sist oppdatert 27.06.2018
Det årlige, ordinære RS-møtet avholdes i Arkitektenes Hus, Oslo i dagene 14. og 15. juni 2018. Møtet torsdag 14. juni er er uformelt og tilrettelegges for gjennomgang og forberedelse av sakene som skal besluttes dagen etter. Saklisten er lang og inneholder saker som staker ut kursen for NAL fremover. Sakspapirene ble sendt ut til representantskapets medlemmer 23. mai. 2018.
 Saksliste til ordinært RS-møte fredag 15. juni 2018:
   
21/2018      Godkjenning av innkalling og saksliste
22/2018 Valg av viseordfører
23/2018 Valg av to personer til å undertegne protokollen  
24/2018 Forretningsorden
25/2018 Styrets orientering
26/2018 Årsmelding 2017
27/2018 Rapport fra lokalforeningene
28/2018 Årsregnskap
29/2018 Orientering om budsjett 2018
30/2018 Årsmelding og regnskap for NALs støttefond
31/2018 Fastsettelse av kontingenten for 2019
32/2018 Valg av revisor
33/2018 Valg av president og to styremedlemmer
34/2018 Kontrollkomiteen
35/2018 Årsrapport fra kontrollkomiteen
36/2018 Revisjon av medlemskriterier for direkte opptak i NAL og nye retningslinjer for medlemskap på spesielle vilkår
37/2018 Strategiprosess - styrking av egen organisasjonsmodell
38/2018 Strategiprosess - desentralisering av organisasjonen
39/2018 Økonomisk langtidsplanlegging
40/2018 Reduksjon i medlemskontingent
41/2018 Begunstigelse av tillitsvalgte i NALs lokalforeninger
42/2018 Prosjektstøttemidler
43/2018 Revidering av NALs vedtekter
44/2018 Vedtekter Studentgruppens styre
45/2018 Styreinstrukser og forretningsorden
46/2018 Forslag fra NAL student - stemmefordeling i RS
47/2018 Forslag fra NAL student - studentmedlemskap og stemmerett i lokalforeningene
48/2018 Forslag fra NAL student - navneendring av lokalforeningene
49/2018 Forslag fra OAF - Programkomite i NAL
50/2018 Vedtektsutvalget - ny styrerepresentant
51/2018 Representantskapets neste møte
   

Saksvedleggene følger under:

Innkalling og saksliste RS-juni 2018

Sak 25-2018 Styrets orientering

Sak 26-2018 Årsmelding 2017

Sak 27-2018 Rapport fra lokalforeningene - del 1

Sak 28-2018 Årsregnskap 2017

Sak 29-2018 Orientering om budsjett 2018

Sak 30-2018 Årsmelding og regnskap NALs støttefond

Sak 31-2018 Fastsettelse av kontingenten for 2019

Sak 33-2018 Valg av president og to styremedlemmer

Sak 34-2018 Kontrollkomiteen 

Sak 34-2018 Tilleggsnotat fra Kontrollkomiteen

Sak 35-2018 Årsrapport fra kontrollkomiteen

Sak 36-2018 Revisjon av medlemskriterier for direkte opptak i NAL og nye retningslinjer for medlemskap på spesielle vilkår

Sak 37-2018 Strategiprosess - styrking av egen organisasjonsmodell

Sak 38-2018 Strategiprosess - desentralisering av organisasjonen

Sak 39-2018 Økonomisk langtidsplanlegging

Sak 40-2018 Reduksjon i medlemskontingent

Sak 41-2018 Begunstigelse av tillitsvalgte i NALs lokalforeninger

Sak 42-2018 Prosjektstøttemidler - rev

Sak 43-2018 Revidering av NALs vedtekter

Sak 44-2018 Vedtekter for Studentgruppens styre

Sak 45-2018 Styreinstruks og forretningsorden

Sak 46-2018 Forslag fra NAL student - stemmefordeling i RS

Sak 47-2018 Forslag fra NAL student - studentmedlemskap og stemmerett i lokalforeningene 

Sak 48-2018 Forslag fra NAL student - navneendring av lokalforeningene 

Sak 49-2018 Forslag fra OAF - programkomite i NAL

 

 

 

 

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post